Figury i krzyże przydrożne

Pierwszy Następny Powrót do listy miniatur Następny 

Krzyż przydrożny w Chabsku postawiany przez mieszkańców Chabska 28.10.2011 podczas trwania parafialnych Misji Świętych.
Poświęcenia dokonał O. Grzegorz Misjonarz prowadzący misje w asyście ks. proboszcz Zenona Lewandowskiego
i ks. wikariusza Krzysztofa Urbaniaka oraz licznie zebranych mieszkańców Chabska wraz z fundatorami.

Po 50 latach wrócił na swoje miejsce.

Figura Matki Boskiej z przed 1777 roku w Mogilnie.<br> Rynek  w centrum miasta. Wystawiona przy ratuszu,<br> który spłonął podczas pożaru miasta w 1777 roku. <br>Na miejscu ratusza w 1796 roku Niemcy wystawiają <br>zbór ewangelicki. Usunięta w czasie II wojny przez <br>Niemców, po wojnie wraca na swoje miejsce