Wnętrze kościoła, maj 2013.

Foto Mateusz Łaganowski

 

foto: M. Łaganowski

 

   

w górę