Kościół farny po wymianie dachu

Wrzesień, A.D. 2013 r.

Fotoreportaż.

Foto: A. Łaganowski

 

   

w górę