IV Festiwal Piosenki Religijnej - FARA SONG '2009

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

 

Laureaci IV Festiwalu

Zdjęcia z IV Festiwalu

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Plakat

 

Lista zarejestrowanych uczestników

Lista prezentacyjna

 

Program IV festiwalu

Jury IV festiwalu

Nagrody festiwalu

Sponsorzy festiwalu

 

Zdjęcia z II Festiwalu

Zdjęcia z III Festiwalu

 

.***

Wszystkim wykonawcom gratulujemy.

Dziękujemy widzom za tak liczne przybycie.

Zapraszamy za rok

Organizatorzy

***

 

Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych

IV FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2009

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

Grand Prix IV Festiwalu przyznano

Agnieszce Twardowskiej

za wykonanie utworu pt. "Golgota"

Agnieszka reprezentowała MGOKiR w Strzelnie

 

Kolejność miejsc w kategoriach wiekowych

Zajęte

Miejsce

Nazwa placówki, parafia

Nazwa zespołu

Imię, nazwisko solisty

Prezentowany utwór

Opiekun

Kategoria wiekowa klasy I - III "zespoły"

1

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Scholastyka I-III

Alicja Błotnicka kl. III SP

Paulina Ozimek kl. III SP

Marcelina Kilińska kl. III SP

Agata Krigier kl. III SP

Klaudia Adamczyk kl. III SP

Joanna Radomska kl. II SP

Jagoda Kucharska kl. II SP

Zuzanna Nowak kl. II SP

Aleksandra Augustyniak kl. III SP

"Niebo dla mazgajów"

Szymon Rybacki

2 Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

Klasa IIId

Mikołaj Obała kl. III SP

Maciej Konieczka kl. III SP

Aleksandra Halagiera kl. III SP

Michał Nowakowski kl. III SP

Tomasz Gretkowski kl. III SP

Maciej Trębusiewicz kl. III SP

Aleksandra Wiśniewska kl. III SP

Wojciech Olszowski kl. III SP

Wojciech Sobiesiak kl. III SP

"Stary Szaweł - Nowy Paweł"

z rep. Arki Noego

Maria Dziennik - Kowalska

Kategoria wiekowa klasy I - III "soliści"

1

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Maria Stawicka kl. III SP

"Ja jestem"

Jarosław Michlak

2

Parafia św. Jana Chrzciciela

w Kijowcu

k. Ślesina

Dominik Pietrzak kl. I SP

"Dzieckiem Bożym jestem - JA"

Danuta Pietrzak

Kategoria wiekowa klasy IV - VI "zespoły"

1

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Zespół "Dwójka"

Zofia Perzyńska kl. V SP

Marta Łuczak kl. V SP

Konstancja Kujawa kl. V SP

Victoria Płaneta kl. V SP

Inga Nowak kl. V SP

Yasemina Erden kl. V SP

Maciej Kruszka kl. V SP

Jagoda Małecka kl. V SP

Patrycja Matkowska kl. V SP

"Okna św. Piotra"

Jarosław Michlak

Alina Dobersztyn

2

Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

"Barka"

Sonia Hornatkiewicz kl. V SP

Karolina Łuczyszyn kl. V SP

Martyna Roszak kl. V SP

"Aby byli jedno"

Waldemar Krystkowiak

3

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza

w Skulsku

"Qvo Vadis"

Roman Kowalski kl. VI SP

Maria Wiśniewska kl. VI SP

Gabriela Walicka kl. VI SP

Natalia Jaśkowiak kl. VI SP

Patrycja Dąbrowska kl. V SP

Klaudia Radziwoniuk kl. V SP

Malwina Stefańska kl. V SP

Zofia Wiśniewska kl. IV SP

Katarzyna Perkowska kl. V SP

"Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam"

Irena Wesołowska

Kategoria wiekowa klasy IV - VI "soliści"

1

Szkoła Podstawowa

im. A. Michelsona

Strzelno

Aleksandra Piechocka kl. IV SP

"Piosenka o dobrym Pasterzu"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

2

Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

Sonia Hornatkiewicz kl. V SP

"Błogosławiony"

Waldemar Krystkowiak

3

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich

w Wójcinie

Julia Sadowska kl. V SP

"Coraz bliżej"

Dorota Olejniczak

Kategoria wiekowa szkoły ponadpodstawowe "zespoły"

1

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Zespół "GAJA"

Agnieszka Twardowska kl. III GM

Marcelina Konieczka kl. III GM

Milena Sylwestrzak kl. III GM

Karolina Nowak kl. III GM

"Wieża Babel"

z rep. "Metro"

Grażyna Adamska

2

Gimnazjum

im. ks. Piotra Wawrzyniaka

w Mogilnie

Zespół wokalno - instrumentalny

Marek Kraska kl. III GM

Chojnacka Joanna kl. III GM

Szymańska Marta kl. III GM

Izabela Bielewicz kl. I GM

Milena Boruch kl. I GM

Sandra Kazik kl. I GM

Agnieszka Kazik kl. I GM

Jagoda Kasznia kl. III GM

"List do Boga"

A. Michalak

E. P. Półtoranos

3 Gimnazjum w Janikowie

Zespół "Rybałtki"

Sylwia Sandomierska kl. III GM

Izabela Maksim kl. III GM

Aleksandra Zielińska kl. III GM

Aleksandra Foss kl. III GM

Agata Maciaszek kl. III GM

"Niech zstąpi duch Twój"

Emilia Wesołek

Kategoria wiekowa szkoły ponadpodstawowe "soliści"

1

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Agnieszka Twardowska Kl. III GM

"Golgota"

Grażyna Adamska

2

Zespół Szkół Licealnych

w Strzelnie

Natalia Sylwestrzak kl. II LO

"Modlitwa"

z rep. K. Kowalskiej

Grażyna Adamska

3

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Marcelina Konieczka kl. III GM

"Litania"

z rep. E. Górniak

Grażyna Adamska

 

   

w górę

 

 

Celem organizatorów festiwalu jest popularyzacja pieśni religijnej oraz integracja środowiska katolickiego dzieci i młodzieży.  W tym roku, po raz pierwszy festiwal odbędzie się w formule konkursowej. Jury festiwalu przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej dla solistów jak i zespołów oraz Grand Prix festiwalu. W ocenie będzie się kierować doborem repertuaru, warunkami głosowymi, interpretacją utworów, poprawnością wokalną (intonacja, dykcja, emisja), kulturą sceniczną -  uczestników.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do:

 - wszystkich zainteresowanych instytucji o wywieszenie plakatu w swojej parafii, szkole, ośrodku kultury, itp., który można pobrać -  plakat -

- katechetów - nauczycieli religii - o przekazanie informacji o festiwalu w szkołach i do udziału,

- księży proboszczów o umieszczenie informacji o festiwalu w ogłoszeniach parafialnych jak i zachęcenie dzieci i młodzieży z parafii do uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy.

 

1

  REGULAMIN 

IV FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2009

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

1.      Organizatorzy:

-         Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie,

-         Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie,

-         Mogileński Dom Kultury.

 

2.      Cel imprezy:

-         popularyzacja pieśni religijnej,

-         integracja środowiska katolickiego dzieci i młodzieży.

 

3.      Termin i miejsce imprezy:

-          14 czerwca 2009 r. rozpoczęcie o godzinie 14.00,

-         miejscem organizacji Festiwalu jest:

„Ogród farny” przy Parafii św. Jakuba Ap. w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 12.

 

4.      Uczestnicy:

Udział w festiwalu mogą wziąć:

-         Soliści,

-         zespoły wokalne ( maksymalnie 9 osób – nonet).

 

w kategoriach wiekowych:

I          –          kl. I – III szkół podstawowych,

II         –          kl. IV – VI szkół podstawowych,

III        –          kl. I – III gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

 

Uczestnicy delegowani są przez placówki szkolne, kulturalne, parafie

(maksymalnie 2 solistów i 1 zespół w każdej kategorii z jednej placówki)

 

5.      Zasady uczestnictwa

-         wykonawcy prezentują jedną pieśń religijną w języku polskim,

-         czas trwania pieśni nie może przekroczyć 4 minut,

-         wykonawca powinien dysponować dobrej jakości półplay – backiem przygotowanym na płycie CD.
Mile widziany akompaniament „na żywo” na swoim instrumencie,

-         wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie rejestracji do 15.05.2009 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

tel.: (0-52) 315 24 26

e-mail: sp2mogilno@home.pl

 

Organizatorzy potwierdzą udział uczestników w Festiwalu poprzez opublikowanie list zarejestrowanych zgłoszeń na stronie www.faramogilno.pl w terminie do 31 maja 2009 r.

 

6.      Kryteria oceny

Jury w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami jak:

 

-         dobór repertuary,

-         warunki głosowe,

-         interpretacja utworów,

-         poprawność wokalna (intonacja, dykcja, emisja),

-         kultura sceniczna.

 

7.      Nagrody festiwalu.

Jury przyzna:

 

-         Grand Prix festiwalu,

-         trzy główne nagrody w każdej kategorii wiekowej,

-         dyplomy uczestnictwa dla wszystkich.

 

8.      Biuro Organizacyjne:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

tel.: (0-52) 315 24 26

e-mail: sp2mogilno@home.pl

 

9.      Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

 

Organizatorzy

Pobierz regulamin

 

          

 

   

w górę

 

FARA SONG ‘2009

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA (uczestnictwa)

 

 

1.    Nazwisko  i  imię  ..................................................................................................

(w przypadku zespołu – informacje należy podać na odwrocie karty)

 

 

2.    Data  urodzenia ( klasa )  .....................................................................................

 

 

3.    Placówka delegująca (adres,  tel.)  ......................................................................

 

 

      ................................................................................................................................

 

 

4.    Osoba przygotowująca      ....................................................................................

 

 

5.    Telefon kontaktowy   ............................................................................................

 

 

6.    Prezentowany  repertuar:

 

a)     Tytuł pieśni

 

           ...............................................................................................................

 

           ................................................................................................................

 

Opcjonalnie:

 

Ø     Kompozytor  .......................................................................................

 

Ø     Autor  tekstu  .....................................................................................

 

 

 

( dla zespołu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nazwa zespołu)

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek, klasa

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

Pobierz kartę zgłoszenia

 

           

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia udziału wyślij pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

 

lub mailem na adres:

sp2mogilno@home.pl

 

   

w górę

 

 

Pobierz plakat IV Festiwalu Piosenki Religijnej

 

           

2

 

Lista zgłoszonych placówek - zarejestrowanych uczestników

na 31 maja R.P. 2009

 

Nazwa placówki, parafia

Nazwa zespołu

Imię, nazwisko solisty

Prezentowany utwór

Opiekun

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Stodołach

Zespół

Patrycja Łysiak kl. VI SP

Agata Piątek kl. VI SP

Joanna Radzińska kl. VI SP

Weronika Winconek kl. VI SP

Karolina Piskorska kl. VI SP

"Weź mnie na ręce"

Komp. tekst R. Friedrich

Ewa Frankowska

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Stodołach

Karolina Piskorska kl. VI SP

"Chwalę Ciebie Panie"

z rep. "Grupy św. Franciszka"

Ewa Frankowska

Gimnazjum w Janikowie

Emilia Wikarska kl. III GM

"Zanim powiem słowo"

Emilia Wesołek

Gimnazjum w Janikowie

Zespół "Rybałtki"

Sylwia Sandomierska kl. III GM

Izabela Maksim kl. III GM

Aleksandra Zielińska kl. III GM

Aleksandra Foss kl. III GM

Agata Maciaszek kl. III GM

"Niech zstąpi duch Twój"

Emilia Wesołek

Szkoła Podstawowa

im. A. Michelsona

Strzelno

Aleksandra Piechocka kl. IV SP

"Piosenka o dobrym Pasterzu"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

Szkoła Podstawowa

im. A. Michelsona

Strzelno

Monika Rozmarynowska kl. VI SP

"Historia"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

Szkoła Podstawowa

im. A. Michelsona

Strzelno

Duet

Anna Dobrzyńska kl. VI SP

Katarzyna Świtek kl. VI SP

"Kiedy dusza śpiewa"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

Gimnazjum

im. Jana Pawła II

w Skulsku

Sandra Hajdrych kl. III GM

"Jesteś, który jesteś"

D. Pietrzak

Gimnazjum

im. Jana Pawła II

w Skulsku

Ewelina Kamińska kl. III GM

"Ty tylko mnie poprowadź"

D. Pietrzak

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza

w Skulsku

"Qvo Vadis"

Roman Kowalski kl. VI SP

Maria Wiśniewska kl. VI SP

Gabriela Walicka kl. VI SP

Natalia Jaśkowiak kl. VI SP

Patrycja Dąbrowska kl. V SP

Klaudia Radziwoniuk kl. V SP

Malwina Stefańska kl. V SP

Zofia Wiśniewska kl. IV SP

Katarzyna Perkowska kl. V SP

"Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam"

Irena Wesołowska

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie

"Wspólnota Dzieci Maryi"

Maria Konieczka kl. V SP

Iga Stręk kl. IV SP

Marta Spychalska kl. IV SP

Justyna Jendrzejczak kl. V SP

Kaja Paschalska kl. IV SP

Magdalena Kurnatowska kl. IV SP

Jagoda Zyga kl. VI

Natalia Wierzbińska kl. V SP

Oliwia Milas kl. IV SP

"Pozdrawiam Ciebie Matko"

Jolanta Wudzińska

Maria Dziennik - Kowalska

Parafia św. Jana Chrzciciela

w Kijowcu

k. Ślesina

Katarzyna Pietrzak kl. V SP

"List do Boga"

z rep. Wesołe Nutki

Danuta Pietrzak

Parafia św. Jana Chrzciciela

w Kijowcu

k. Ślesina

Dominik Pietrzak kl. I SP

"Dzieckiem Bożym jestem - JA"

Danuta Pietrzak

Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

Klasa IIId SP3

Mikołaj Obała kl. III SP

Maciej Konieczka kl. III SP

Aleksandra Halagiera kl. III SP

Michał Nowakowski kl. III SP

Tomasz Gretkowski kl. III SP

Maciej Trębusiewicz kl. III SP

Aleksandra Wiśniewska kl. III SP

Wojciech Olszowski kl. III SP

Wojciech Sobiesiak kl. III SP

"Stary Szaweł - Nowy Paweł"

z rep. Arki Noego

Maria Dziennik - Kowalska

Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

"Barka"

Sonia Hornatkiewicz kl. V SP

Karolina Łuczyszyn kl. V SP

Martyna Roszak kl. V SP

"Aby byli jedno"

Waldemar Krystkowiak

Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

Sonia Hornatkiewicz kl. V SP

"Błogosławiony"

Waldemar Krystkowiak

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich

w Wójcinie

Marcelina Ruszkiewicz kl. VI SP

"Ja nie jestem godzień"

Dorota Olejniczak

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich

w Wójcinie

Julia Sadowska kl. V SP

"Coraz bliżej"

Dorota Olejniczak

Gimnazjum w Jeziorach Wielkich

z siedzibą we Włostowie

Malwina Walusiak kl. II GM

"Jesteś, który jesteś"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

Gimnazjum w Jeziorach Wielkich

z siedzibą we Włostowie

Karolina Radaszewska kl. III GM

"Chrystus Pan"

Muz. i sł. CH. Bowater

Krzysztof Ciałkowski

Gimnazjum w Jeziorach Wielkich

z siedzibą we Włostowie

Joanna Częstochowska kl. II GM

"Dzień się kończy już"

Muz. Chuck Girard

Sł. polskie A. Gęsiorowski

Krzysztof Ciałkowski

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Scholastyka I-III

Alicja Błotnicka kl. III SP

Paulina Ozimek kl. III SP

Marcelina Kilińska kl. III SP

Agata Krigier kl. III SP

Klaudia Adamczyk kl. III SP

Joanna Radomska kl. II SP

Jagoda Kucharska kl. II SP

Zuzanna Nowak kl. II SP

Aleksandra Augustyniak kl. III SP

"Nasz Klasztor - Nasz Dom"

Komp. A. Panasiuk

Aut. A. Panasiuk

Szymon Rybacki

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Scholastyka IV-VI

Jagoda Małecka kl. V SP

Yasemina Erden kl.V SP

Hanna Przepiórka kl.IV SP

Marta Łuczak kl.V SP

Zofia Perzyńska kl.V SP

Daminika Derdowska kl.III SP

Ewelina Olejnik kl.V SP

Barbara Dziuba kl. III SP

"Niebo dla Mazgajów"

Komp. J. Mencel

Aut. B. Mencel

Szymon Rybacki

Gimnazjum

im. ks. Piotra Wawrzyniaka

w Mogilnie

Agnieszka Bardoń kl. II GM

"Modlitwa do Dobrego Boga"

Komp. A. Rybiński

Aut. J. Ficowski

A. Michalak

E. P. Półtoranos

Gimnazjum

im. ks. Piotra Wawrzyniaka

w Mogilnie

Zespół "kl. II h"

Patrycja Urbańska kl. II GM

Weronika Grabowska kl. II GM

Renata Gajęcka kl. II GM

"Bądź pozdrowiona"

Waldemar Krystkowiak

Gimnazjum

im. ks. Piotra Wawrzyniaka

w Mogilnie

Zespół wokalno - instrumentalny

Marek Kraska kl. III GM

Chojnacka Joanna kl. III GM

Szymańska Marta kl. III GM

Izabela Bielewicz kl. I GM

Milena Boruch kl. I GM

Sandra Kazik kl. I GM

Agnieszka Kazik kl. I GM

Jagoda Kasznia kl. III GM

"Absolutnie nic"

Aut. św. Paweł - Hymn o miłości

A. Michalak

E. P. Półtoranos

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Maria Stawicka kl. III SP

"Ja jestem"

Jarosław Michlak

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Katarzyna Błażejewska kl. IV SP

"Ty tylko mnie prowadź"

Jarosław Michlak

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Marta Łuczak kl. V SP

"Na drugi brzeg"

Jarosław Michlak

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Zespół "Dwójka"

Zofia Perzyńska kl. V SP

Marta Łuczak kl. V SP

Konstancja Kujawa kl. V SP

Victoria Płaneta kl. V SP

Inga Nowak kl. V SP

Yasemina Erden kl. V SP

Maciej Kruszka kl. V SP

Jagoda Małecka kl. V SP

Patrycja Matkowska kl. V SP

"Okna św. Piotra"

Jarosław Michlak

Alina Dobersztyn

Parafia św. Jakuba Apostoła

w Mogilnie

Jagoda Małecka kl. V SP

"Nie lękajcie się"

Beata Małecka

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Marcelina Konieczka kl. III GM

"Litania"

z rep. E. Górniak

Grażyna Adamska

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Agnieszka Twardowska Kl. III GM

"Golgota"

Grażyna Adamska

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Zespół "GAJA"

Agnieszka Twardowska kl. III GM

Marcelina Konieczka kl. III GM

Milena Sylwestrzak kl. III GM

Karolina Nowak kl. III GM

"Wieża Babel"

z rep. "Metro"

Grażyna Adamska

Zespół Szkół Licealnych

w Strzelnie

Natalia Sylwestrzak kl. II LO

"Modlitwa"

z rep. K. Kowalskiej

Grażyna Adamska

Parafia św. Faustyny

w Mogilnie

"Faustynki"

Zuzanna Sierańska kl. IV SP

Dominika Sajna kl. IV SP

Monika Kowalska kl. IV SP

Weronika Sajna kl. IV SP

Dorota Rosielewska kl. IV SP

"Pioseneczka"

z rep. M. Anioł

Marek Fredyk

 

   

w górę

 

3

 

Lista prezentacyjna

na 14 czerwca R.P. 2009, godz. 14.00

 

Kolejność

prezentacji

Nazwa placówki, parafia

Nazwa zespołu

Imię, nazwisko solisty

Prezentowany utwór

Opiekun

Kategoria wiekowa klasy I - III "zespoły"

1

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Scholastyka I-III

Alicja Błotnicka kl. III SP

Paulina Ozimek kl. III SP

Marcelina Kilińska kl. III SP

Agata Krigier kl. III SP

Klaudia Adamczyk kl. III SP

Joanna Radomska kl. II SP

Jagoda Kucharska kl. II SP

Zuzanna Nowak kl. II SP

Aleksandra Augustyniak kl. III SP

"Nasz Klasztor - Nasz Dom"

Komp. A. Panasiuk

Aut. A. Panasiuk

Szymon Rybacki

2 Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

Klasa IIId SP3

Mikołaj Obała kl. III SP

Maciej Konieczka kl. III SP

Aleksandra Halagiera kl. III SP

Michał Nowakowski kl. III SP

Tomasz Gretkowski kl. III SP

Maciej Trębusiewicz kl. III SP

Aleksandra Wiśniewska kl. III SP

Wojciech Olszowski kl. III SP

Wojciech Sobiesiak kl. III SP

"Stary Szaweł - Nowy Paweł"

z rep. Arki Noego

Maria Dziennik - Kowalska

Kategoria wiekowa klasy I - III "soliści"

3

Parafia św. Jana Chrzciciela

w Kijowcu

k. Ślesina

Dominik Pietrzak kl. I SP

"Dzieckiem Bożym jestem - JA"

Danuta Pietrzak

4

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Maria Stawicka kl. III SP

"Ja jestem"

Jarosław Michlak

Kategoria wiekowa klasy IV - VI "zespoły"

5

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Stodołach

Zespół

Patrycja Łysiak kl. VI SP

Agata Piątek kl. VI SP

Joanna Radzińska kl. VI SP

Weronika Winconek kl. VI SP

Karolina Piskorska kl. VI SP

"Weź mnie na ręce"

Komp. tekst R. Friedrich

Ewa Frankowska

6

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Scholastyka IV-VI

Jagoda Małecka kl. V SP

Yasemina Erden kl.V SP

Hanna Przepiórka kl.IV SP

Marta Łuczak kl.V SP

Zofia Perzyńska kl.V SP

Daminika Derdowska kl.III SP

Ewelina Olejnik kl.V SP

Barbara Dziuba kl. III SP

"Niebo dla Mazgajów"

Komp. J. Mencel

Aut. B. Mencel

Szymon Rybacki

7

Szkoła Podstawowa

im. A. Michelsona

Strzelno

Duet

Anna Dobrzyńska kl. VI SP

Katarzyna Świtek kl. VI SP

"Kiedy dusza śpiewa"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

8

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza

w Skulsku

"Qvo Vadis"

Roman Kowalski kl. VI SP

Maria Wiśniewska kl. VI SP

Gabriela Walicka kl. VI SP

Natalia Jaśkowiak kl. VI SP

Patrycja Dąbrowska kl. V SP

Klaudia Radziwoniuk kl. V SP

Malwina Stefańska kl. V SP

Zofia Wiśniewska kl. IV SP

Katarzyna Perkowska kl. V SP

"Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam"

Irena Wesołowska

9 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie

"Wspólnota Dzieci Maryi"

Maria Konieczka kl. V SP

Iga Stręk kl. IV SP

Marta Spychalska kl. IV SP

Justyna Jendrzejczak kl. V SP

Kaja Paschalska kl. IV SP

Magdalena Kurnatowska kl. IV SP

Jagoda Zyga kl. VI

Natalia Wierzbińska kl. V SP

Oliwia Milas kl. IV SP

"Pozdrawiam Ciebie Matko"

Jolanta Wudzińska

Maria Dziennik - Kowalska

10

Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

"Barka"

Sonia Hornatkiewicz kl. V SP

Karolina Łuczyszyn kl. V SP

Martyna Roszak kl. V SP

"Aby byli jedno"

Waldemar Krystkowiak

11

Parafia św. Faustyny

w Mogilnie

"Faustynki"

Zuzanna Sierańska kl. IV SP

Dominika Sajna kl. IV SP

Monika Kowalska kl. IV SP

Weronika Sajna kl. IV SP

Dorota Rosielewska kl. IV SP

"Pioseneczka"

z rep. M. Anioł

Marek Fredyk

12

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Zespół "z Dwójka"

Zofia Perzyńska kl. V SP

Marta Łuczak kl. V SP

Konstancja Kujawa kl. V SP

Victoria Płaneta kl. V SP

Inga Nowak kl. V SP

Yasemina Erden kl. V SP

Maciej Kruszka kl. V SP

Jagoda Małecka kl. V SP

Patrycja Matkowska kl. V SP

"Okna św. Piotra"

Jarosław Michlak

Alina Dobersztyn

Kategoria wiekowa klasy IV - VI "soliści"

13

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Stodołach

Karolina Piskorska kl. VI SP

"Chwalę Ciebie Panie"

z rep. "Grupy św. Franciszka"

Ewa Frankowska

14

Szkoła Podstawowa

im. A. Michelsona

Strzelno

Aleksandra Piechocka kl. IV SP

"Piosenka o dobrym Pasterzu"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

15

Parafia św. Jana Chrzciciela

w Kijowcu

k. Ślesina

Katarzyna Pietrzak kl. V SP

"List do Boga"

z rep. Wesołe Nutki

Danuta Pietrzak

16

Szkoła Podstawowa nr 3

im. M. Kopernika

w Mogilnie

Sonia Hornatkiewicz kl. V SP

"Błogosławiony"

Waldemar Krystkowiak

17

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich

w Wójcinie

Marcelina Ruszkiewicz kl. VI SP

"Ja nie jestem godzień"

Dorota Olejniczak

18

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Marta Łuczak kl. V SP

"Na drugi brzeg"

Jarosław Michlak

19

Parafia św. Jakuba Apostoła

w Mogilnie

Jagoda Małecka kl. V SP

"Nie lękajcie się"

Beata Małecka

20

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich

w Wójcinie

Julia Sadowska kl. V SP

"Coraz bliżej"

Dorota Olejniczak

21

Szkoła Podstawowa nr2

im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Katarzyna Błażejewska kl. IV SP

"Ty tylko mnie prowadź"

Jarosław Michlak

22

Szkoła Podstawowa

im. A. Michelsona

Strzelno

Monika Rozmarynowska kl. VI SP

"Historia"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

Kategoria wiekowa szkoły ponadpodstawowe "zespoły"

23

Gimnazjum

im. ks. Piotra Wawrzyniaka

w Mogilnie

Zespół "kl. II h"

Patrycja Urbańska kl. II GM

Weronika Grabowska kl. II GM

Renata Gajęcka kl. II GM

"Bądź pozdrowiona"

Waldemar Krystkowiak

24 Gimnazjum w Janikowie

Zespół "Rybałtki"

Sylwia Sandomierska kl. III GM

Izabela Maksim kl. III GM

Aleksandra Zielińska kl. III GM

Aleksandra Foss kl. III GM

Agata Maciaszek kl. III GM

"Niech zstąpi duch Twój"

Emilia Wesołek

25

Gimnazjum

im. ks. Piotra Wawrzyniaka

w Mogilnie

Zespół wokalno - instrumentalny

Marek Kraska kl. III GM

Chojnacka Joanna kl. III GM

Szymańska Marta kl. III GM

Izabela Bielewicz kl. I GM

Milena Boruch kl. I GM

Sandra Kazik kl. I GM

Agnieszka Kazik kl. I GM

Jagoda Kasznia kl. III GM

"Absolutnie nic"

Aut. św. Paweł - Hymn o miłości

A. Michalak

E. P. Półtoranos

26

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Zespół "GAJA"

Agnieszka Twardowska kl. III GM

Marcelina Konieczka kl. III GM

Milena Sylwestrzak kl. III GM

Karolina Nowak kl. III GM

"Wieża Babel"

z rep. "Metro"

Grażyna Adamska

Kategoria wiekowa szkoły ponadpodstawowe "soliści"

27

Gimnazjum

im. Jana Pawła II

w Skulsku

Sandra Hajdrych kl. III GM

"Jesteś, który jesteś"

D. Pietrzak

28

Gimnazjum w Jeziorach Wielkich

z siedzibą we Włostowie

Malwina Walusiak kl. II GM

"Jesteś, który jesteś"

z rep. M. Anioł

Krzysztof Ciałkowski

29 Gimnazjum w Janikowie

Emilia Wikarska kl. III GM

"Zanim powiem słowo"

Emilia Wesołek

30

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Marcelina Konieczka kl. III GM

"Litania"

z rep. E. Górniak

Grażyna Adamska

31

Gimnazjum w Jeziorach Wielkich

z siedzibą we Włostowie

Karolina Radaszewska kl. III GM

"Chrystus Pan"

Muz. i sł. CH. Bowater

Krzysztof Ciałkowski

32

Gimnazjum

im. ks. Piotra Wawrzyniaka

w Mogilnie

Agnieszka Bardoń kl. II GM

"Modlitwa do Dobrego Boga"

Komp. A. Rybiński

Aut. J. Ficowski

A. Michalak

E. P. Półtoranos

33

Miejsko - Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji

w Strzelnie

Agnieszka Twardowska Kl. III GM

"Golgota"

Grażyna Adamska

34

Gimnazjum

im. Jana Pawła II

w Skulsku

Ewelina Kamińska kl. III GM

"Ty tylko mnie poprowadź"

D. Pietrzak

35

Gimnazjum w Jeziorach Wielkich

z siedzibą we Włostowie

Joanna Częstochowska kl. II GM

"Dzień się kończy już"

Muz. Chuck Girard

Sł. polskie A. Gęsiorowski

Krzysztof Ciałkowski

36

Zespół Szkół Licealnych

w Strzelnie

Natalia Sylwestrzak kl. II LO

"Modlitwa"

z rep. K. Kowalskiej

Grażyna Adamska

 

   

w górę

 

Program

IV FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2009

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

 1. Godz. 14.00. Oficjalne otwarcie festiwalu.
  Powitanie widzów i uczestników,
  Przedstawienie JURY,
  Zapoznanie z organizacją i regulaminem - festiwalu
   

 2. Godz. 14.15. -  rozpoczęcie prezentacji przygotowanych pieśni przez uczestników, kolejność
  wg. Listy prezentacyjnej

   

 3. Około 16.20. Koniec prezentacji
   20 minutowa przerwa

 4. W przerwę - Gościnny koncert Chóru „Immaculata” pod batutą Waldemara Krystkowiaka
   Chór z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie, który powstał 6 września 1999 r. Przyjął on nazwę  (łac. „Immaculata” - Niepokalana). Patronem chóru jest św. Cecylia.
   

 5. Godz. 16.40. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
   

 6. Około 17.00. Zakończenie festiwalu.

Każdy uczestnik i opiekun otrzyma ciepły posiłek, napój - soki, herbata, kawa.

 

   

w górę

 

Jury

IV FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2009

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

1.   Marek Banasik - przewodniczący

2.   Michał Stochliński

3.   Zygmunt Ornatek

4.   Wacław Flanc

5.   Ks. Sebastian Hibner

 

   

w górę

 

Nagrody

IV FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2009

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

Grand Prix festiwalu
GP Puchar,

Rower "Kross"

Dyplom GP

 

Okolicznościowy puchar

 

Rower "Kross"

 

I, II, III miejsce

Puchary dla solistów i zespołów

Dyplomy

Niespodzianki

Puchary

 

   

w górę

 

Sponsorzy

IV FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2009

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

Pani Iwona Boruch - Firma "Chemirol" w Mogilnie,

Pani Maria Weber - Cukiernia w Mogilnie

Parafia św. Jakuba Ap. w Mogilnie,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie.

Ewa Kwit

Jerzy Łaganowski

Stanisław Grela

Ks. Andrzej Panasiuk

 

   

w górę