VI Festiwal Piosenki Religijnej - FARA SONG '2011

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

 

 

Celem organizatorów festiwalu jest popularyzacja pieśni religijnej oraz integracja środowiska katolickiego dzieci i młodzieży. Festiwal odbywa się w formule konkursowej. Jury festiwalu przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej dla solistów jak i zespołów oraz Grand Prix festiwalu. W ocenie będzie się kierować doborem repertuaru, warunkami głosowymi, interpretacją utworów, poprawnością wokalną (intonacja, dykcja, emisja), kulturą sceniczną - uczestników.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do:

 - wszystkich zainteresowanych instytucji o wywieszenie plakatu w swojej parafii, szkole, ośrodku kultury, itp., który można pobrać plakat -

- katechetów - nauczycieli religii - o przekazanie informacji o festiwalu w szkołach i do udziału,

- księży proboszczów o umieszczenie informacji o festiwalu w ogłoszeniach parafialnych jak i zachęcenie dzieci i młodzieży z parafii do uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy.

 

  REGULAMIN 

VI FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2011

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

1.      Organizatorzy:

-         Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie,

-         Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie,

-         Mogileński Dom Kultury.

 

2.      Cel imprezy:

-         popularyzacja pieśni religijnej,

-         integracja środowiska katolickiego dzieci i młodzieży.

 

3.      Termin i miejsce imprezy:

-          12 czerwca 2011 r. rozpoczęcie o godzinie 14.00,

-         miejscem organizacji Festiwalu jest:

„Ogród farny” przy Parafii św. Jakuba Ap. w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 12.

 

4.      Uczestnicy:

Udział w festiwalu mogą wziąć:

-         Soliści,

-         zespoły wokalne ( maksymalnie 9 osób – nonet).

 

w kategoriach wiekowych:

I          –          kl. I – III szkół podstawowych,

II         –          kl. IV – VI szkół podstawowych,

III        –          kl. I – III gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

 

Uczestnicy delegowani są przez placówki szkolne, kulturalne, parafie

(maksymalnie 2 solistów i 1 zespół w każdej kategorii z jednej placówki)

 

5.      Zasady uczestnictwa

-         wykonawcy prezentują jedną pieśń religijną w języku polskim,

-         czas trwania pieśni nie może przekroczyć 4 minut,

-         wykonawca powinien dysponować dobrej jakości półplay – backiem przygotowanym na płycie CD.
Mile widziany akompaniament „na żywo” na swoim instrumencie,

-         wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie rejestracji do 06.06.2011 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

tel.: (0-52) 315 24 26

e-mail: sp2mogilno@home.pl

 

Organizatorzy potwierdzą udział uczestników w Festiwalu poprzez opublikowanie list zarejestrowanych zgłoszeń na stronie www.faramogilno.pl w terminie do 6 czerwca 2011 r.

 

6.      Kryteria oceny

Jury w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami jak:

 

-         dobór repertuaru,

-         warunki głosowe,

-         interpretacja utworów,

-         poprawność wokalna (intonacja, dykcja, emisja),

-         kultura sceniczna.

 

7.      Nagrody festiwalu.

Jury przyzna:

 

-         Grand Prix festiwalu,

-         trzy główne nagrody w każdej kategorii wiekowej,

-         dyplomy.

 

8.      Biuro Organizacyjne:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

tel.: (0-52) 315 24 26

e-mail: sp2mogilno@home.pl

 

9.      Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

 

Organizatorzy

Pobierz regulamin

 

          

 

   

w górę

 

FARA SONG ‘2011

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA (uczestnictwa)

 

 

1.    Nazwisko  i  imię  ..................................................................................................

(w przypadku zespołu – informacje należy podać na karcie *)

 

 

2.    Data  urodzenia ( klasa )  .....................................................................................

 

 

3.    Placówka delegująca (adres,  tel.)  ......................................................................

 

 

      ................................................................................................................................

 

 

4.    Osoba przygotowująca      ....................................................................................

 

 

5.    Telefon kontaktowy   ............................................................................................

 

 

6.    Prezentowany  repertuar:

 

a)     Tytuł pieśni

 

           ...............................................................................................................

 

           ................................................................................................................

 

Opcjonalnie:

 

Ø     Kompozytor  .......................................................................................

 

Ø     Autor  tekstu  .....................................................................................

 

 

*

 

 

( dla zespołu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nazwa zespołu)

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek, klasa

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

Pobierz kartę zgłoszenia

 

           

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia udziału wyślij pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

 

lub mailem na adres:

sp2mogilno@home.pl

 

   

w górę

 

 

Pobierz plakat VI Festiwalu Piosenki Religijnej

 

           

 

   

w górę

 

 

Lista zgłoszonych placówek i uczestników

na 6 czerwca R.P. 2011

 

Nazwa instytucji

Nazwa zespołu

Imię, nazwisko solisty

Prezentowany utwór

Opiekun

Szkoła Podstawowa – kat. I i II

Szkoła Podstawowa

Jeziora Wielkie

Sandra Łebska I SP

"Takie jest prawo miłości"

Ewa Łebska

Szkoła Podstawowa

Jeziora Wielkie

Wiktoria Łebska II SP

"List do Boga"

Ewa Łebska

PSP

Jeziora Wielkie

Aleksandra Jąkalska IV SP

"Tak mówił Papież"

Beta Jąkalska

Mierogoniewice

88-111 Rojewo

Aleksandra Ziębicka "O" P

"Barka"

Danuta Ziębicka

Mierogoniewice

88-111 Rojewo

Weronika Ziębicka III SP

"Takie jest prawo miłości"

Danuta Ziębicka

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

Duet w składzie

Jagoda Kufel V SP

Patrycja Kozioł V SP

"Niechaj zstąpi Duch Twój"

Emilia Wesołek

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

Julia Marczewska V SP

"Wszystkie moje troski i kłopoty"

Emilia Wesołek

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

Aneta Kalita II SP

"Na drugi brzeg"

z rep. Arki Noego

Justyna Myka - Perzyna

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

Anna Kowalska II SP

"Nie lękaj się"

z rep. Arki Noego

Justyna Myka - Perzyna

Parafia św. Józefa

w Kołodziejewie

Krzysztof Kowalski V SP

"Papież słowiański"

Emilia Wesołek

Parafia św. Józefa

w Kołodziejewie

Daria Kościelska IV SP

"Na placu świętego Piotra"

Emilia Wesołek

Parafia św. Józefa

w Kołodziejewie

Duet w składzie

Kornelia Fekner V SP

Wiktoria Barszczewska V SP

"Jesteś życiem mym"

Emilia Wesołek

Parafia św. Józefa

w Kołodziejewie

Aleksandra Myka kl. II SP

"Santo Subito"

z rep. Arki Noego

Justyna Myka - Perzyna

Parafia św. Jakuba Ap.

w Mogilnie

ul. Benedyktyńska 12

Szymon Czerwiec VI SP

"Dziecięca dusza przez całe życie"

Tekst: ks. Andrzej Panasiuk

Komp.: Szymon Czerwiec

Ryszard Czerwiec

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

Anna Pryka VI SP

"Jest na świecie miłość"

Renata Rybicka

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

Zespół "Dwójeczki"

Julia Adamczak II SP

Weronika Bauza II SP

Martyna Godyń II SP

Marika Kolberg II SP

Jagoda Sośnicka II SP

Natalia Taterska II SP

Edyta Wencka II SP

"Dom ze snu"

Tekst: Dorota Gellner

Komp. Melodia ludowa

Dorota Szypura

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

Katarzyna Błażejewska VI SP

"Modlitwa Esmeraldy"

Renata Rybicka

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

Zespół "Krąg biblijny"

Szymon Czerwiec VI SP

Patryk Wojciechowski VI SP

Anna Pryka VI SP

Agata Wojciechowska VI SP

Roksana Bąk VI SP

Weronika Wiśniewska VI SP

Hanna Przepiórka VI SP

Marta Wahl VI SP

"Europo nie możesz żyć bez Boga"

Renata Rybicka

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Zespół "CONTRA"

Maja Królak I SP

Nina Worsztynowicz V SP

Paulina Kowalska V SP

"Mały Franek"

Tekst i komp.: Adam Kleiman

Grażyna Adamska

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Maja Królak I SP

"Znowu Cię spotkam"

Tekst i komp.: Debora Broda

Grażyna Adamska

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Nina Worsztynowicz V SP

"Halo, Panie Boże"

Tekst i komp.: Adam Kleiman

Grażyna Adamska

Parafia MBN Pomocy

w Mogilnie

Zespół "Wspólnota Dzieci Maryi"

Sandra Chojnacka IV SP

Wiktoria Legutko IV SP

Wiktoria Bielewicz IV SP

Monika Żywica IV SP

Dominika Storozum IV SP

Katarzyna Maciejewska IV SP

Justyna Niedziela V SP

Magdalena Kurnatowska VI SP

Jolanta Storozum II SP

"Chrześcijanin tańczy"

Maria Dziennik - Kowalska

Agnieszka Maciejewska

Parafia św. Faustyny

w Mogilnie

ul. Reja 22

88-300 Mogilno

Dorota Rosielewska VI SP

"Kto Bogu zaufa"

Marek Fredyk

Parafia św. Faustyny

w Mogilnie

ul. Reja 22

88-300 Mogilno

Monika Kowalska VI SP

"List do Boga"

Marek Fredyk

Szkoła Podstawowa

w Strzelcach

88-300 Mogilno

Zespół "Wiolinki"

Michalina Ciesielska IV SP

Sara Cienguszewska IV SP

Karolina Szymandera OP

"Taki duży, taki mały"

z rep. Arki Noego

Aleksandra Matczak

Mariola Szymandera

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wlkp.

w Wójcinie

Aniela Purgat III SP

"Ty Panie"

z rep. Eleni

Renata Podhorodecka

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wlkp.

w Wójcinie

Duet w składzie

Kinga Jankowska IV SP

Anna Podhorodecka V SP

"Zaufaj Panu"

Komp. Magda Anioł

Renata Podhorodecka

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Zespół "Scholastyka I"

Julia Krasicka II SP

Natalia Taterska II SP

Weronika Bauza II SP

Żaneta Brzystowska II SP

Iga Rybicka II SP

"Chodź zrobimy wielki skok"

Szymon Rybacki

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Zespół "Scholastyka II"

Weronika Mrówczyńska IV SP

Oliwia Kusz IV SP

Marika Furmańczyk IV SP

Wiktoria Frandzelska IV SP

Aleksandra Klimczak IV SP

"Takie cosik"

Szymon Rybacki

Szkoła Podstawowa

w Skulsku

ul. Konińska

62-560 Skulsk

Dominik Pietrzak III SP

"Ty tylko mnie poprowadź"

Irena Wesołowski

Danuta Pietrzak

Szkoła Podstawowa

w Gębicach

Patrycja Jaroszewska VI SP

„Ty tylko mnie poprowadź”

Jacek Jackowski

GOK i R

w Jeziorach Wielkich

Natalia Wojtasik V SP

„Przy Twym krzyżu”

z rep. Beaty Bednarz

Dorota Olejniczak

Krzysztof Ciałkowski

GOK i R

w Jeziorach Wielkich

Zofia Erdmann VI SP

„Piosenka o Dobrym Pasterzu”

z rep. Magdy Anioł

Dorota Olejniczak

Krzysztof Ciałkowski

GOK i R

w Jeziorach Wielkich

Zespół „Jutrzenka

Julia Sadowska I GM

Natalia Wojtasik V SP

Zofia Erdmann VI SP

„Mój ląd”

z rep. TGD - Trzecia Godzina Dnia

Dorota Olejniczak

Krzysztof Ciałkowski

Ponadpodstawowe - kat. III

Gimnazjum w Janikowie

ul. Główna 6

88-160 Janikowo

Zespół "RYBAŁTKI"

Weronika Szczesiak I GM

Anna Mańkowska I GM

Agata Wierciszewska I GM

Kamila Powałowska I GM

Kinga Patuła I GM

Aleksandra Czerwińska I GM

"O świcie słonecznego dnia"

Emilia Wesołek

Parafia Bł. M. Kozala

Janikowo

Zespół wokalny

Weronika Białecka I GM

Aleksandra Bugaj I GM

Oliwia Szkapiak I GM

Jagoda Hanczewska I GM

"Matka"

Emilia Wesołek

Parafia św. Faustyny

w Mogilnie

ul. Reja 22

88-300 Mogilno

Zespół "GOSPEL SPIRIT"

Martyna Roszak I GM -(vocal)

Aleksandra Nowak I PG -(vocal, gitara)

Sandra Kazik II PG - (gitara)

Dawid Sobecki I PG -(instrumenty klawiszowe)

Kamil Kozłowski III PG -(gitara basowa)

Krystian Wołek VI SP - (gitara elektryczna)

Sebastian Sroka II PG - (perkusja)

"Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem"

Aranż: Gospel Spirit

ks. Radosław Tuszyński

Zespół Szkół Licealnych

w Strzelnie

ul. Gimnazjalna 8

Daria Królak II PG

"Modlitwa do Dobrego Boga"

Grażyna Adamska

Zespół Szkół Licealnych

w Strzelnie

ul. Gimnazjalna 8

Angelika Ciszewska II PG

"Wina w każdym z nas"

Grażyna Adamska

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Klaudia Tomaszewska I GM

Zmartwychwstał Pan"

Grażyna Adamska"

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Katarzyna Świtek I GM

"Mój ląd"

Grażyna Adamska

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Zespół "GAJA II"

Katarzyna Świtek II GM

Anna Wojtarska II GM

Klaudia Tomaszewska I GM

Justyna Maliszewska II GM

"Wciąż mnie zadziwiasz Panie"

Grażyna Adamska

Gimnazjum

ul. Gimnazjalna 18

Strzelno

Anna Wojtarska II GM

"Czy nastanie znów świt?"

Grażyna Adamska

Gimnazjum

ul. Gimnazjalna 18

Strzelno

Marcelina Ruszkiewicz II GM

"Ty tylko mnie poprowadź"

Grażyna Adamska

Parafia Św. Trójcy

w Strzelnie

ul. Pl. Św. Wojciecha 1

Aleksandra Kowalska II PG

"Litania"

Grażyna Adamska

Parafia Św. Trójcy

w Strzelnie

ul. Pl. Św. Wojciecha 1

Zespół "AGARD"

Daria Królak II PG

Aleksandra Kowalska II PG

Angelika Ciszewska II PG

Marcelina Ruszkiewicz II GM

"Alleluja"

Grażyna Adamska

Zespół Szkół w Mogilnie

ul. Dworcowa 9

Zespół w składzie

Agnieszka Bardoń I PG

Sylwia Czajka I PG

Aleksandra Drelak I PG

Monika Kolczyńska I PG

Natalia Kowalczyk I PG

Joanna Kwiatkowska I PG

Beta Lachowicz I PG

Natalia Prus I PG

Weronika Śmigielska I PG

"Ziemia"

ks. Mariusz Kamiński

Gimnazjum w Janikowie

ul. Główna 6

Iga Górska I GM

"W cieniu Twoich rąk"

Marta Dobry

Gimnazjum

im. Jana Pawła II

62-560 Skulsk

Katarzyna Pietrzak I GM

"Zamiast

z repert. Edyty Geppert

Irena Wesołowska

Danuta Pietrzak

Gimnazjum

im. Jana Pawła II

62-560 Skulsk

Zespół "QUO VADIS"

Gabriela Nowak III GM

Roman Kowalski II GM

Sara Lewandowska II GM

Natalia Jaśkowiak II GM

Andżelika Walczak II GM

Gabriela Walicka II GM

Katarzyna Pietrzak I GM

Dominika Pietrzak III SP

"Matko, która nas znasz"

Irena Wesołowska

Danuta Pietrzak

Gimnazjum

 w Mogilnie

ul. Powstańców Wlkp. 33

Duet w akładzie

Agnieszka Kazik III GM

Mateusz Rumianowski III GM

 

„Pan mnie strzeże”

Ewa Półtoranos

Gimnazjum

 w Mogilnie

ul. Powstańców Wlkp. 33

Zespół w składzie

Paulina Szymandera II GM

Alicja Olejniczak II GM – gitara

Izabela Sala II GM

Agata Tylkowska II GM

Karolina Trzcińska II GM

Kinga Simińska II GM

Marta Maciejewska II GM

Klaudia Kucharska II GM

Monika Kapłoniak II GM

„List do Pana Boga”

z rep. Wesołe Nutki

Ewa Półtoranos

Gimnazjum

 w Mogilnie

ul. Powstańców Wlkp. 33

Paulina Szymandera II GM

„Pasja miłości”

z rep. Beaty Bednarz

Ewa Półtoranos

GOK i R

w Jeziorach Wielkich

Julia Sadowska I GM

„Coraz bliżej”

z rep. Beaty Bednarz

Dorota Olejniczak

Krzysztof Ciałkowski

Wpisał na podstawie kart zgłoszeń: A. Łaganowski

 

   

w górę

 

 

  Lista prezentacyjna 

na 12 czerwca R.P. 2011, godz. 14.00

 

Kolejność

prezentacji

Nazwa instytucji

Nazwa zespołu

Imię, nazwisko solisty

Prezentowany utwór

Opiekun

Szkoły Podstawowe – kat. I i II - kl. I VI

1

Mierogoniewice

88-111 Rojewo

Aleksandra Ziębicka "O" P

"Barka"

Danuta Ziębicka

2

Szkoła Podstawowa

Jeziora Wielkie

Sandra Łebska I SP

"Takie jest prawo miłości"

Ewa Łebska

3

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Maja Królak I SP

"Znowu Cię spotkam"

Tekst i komp.: Debora Broda

Grażyna Adamska

4

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

Aneta Kalita II SP

"Na drugi brzeg"

z rep. Arki Noego

Justyna Myka - Perzyna

5

Szkoła Podstawowa

Jeziora Wielkie

Wiktoria Łebska II SP

"List do Boga"

Ewa Łebska

6

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

Zespół "Dwójeczki"

Julia Adamczak II SP

Weronika Bauza II SP

Martyna Godyń II SP

Marika Kolberg II SP

Jagoda Sośnicka II SP

Natalia Taterska II SP

Edyta Wencka II SP

"Dom ze snu"

Tekst: Dorota Gellner

Komp. Melodia ludowa

Dorota Szypura

7

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

Anna Kowalska II SP

"Nie lękaj się"

z rep. Arki Noego

Justyna Myka - Perzyna

8

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wlkp.

w Wójcinie

Aniela Purgat III SP

"Ty Panie"

z rep. Eleni

Renata Podhorodecka

9

Szkoła Podstawowa

w Skulsku

ul. Konińska

62-560 Skulsk

Dominik Pietrzak III SP

"Ty tylko mnie poprowadź"

Irena Wesołowski

Danuta Pietrzak

10

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Zespół "Scholastyka I"

Julia Krasicka II SP

Natalia Taterska II SP

Weronika Bauza II SP

Żaneta Brzystowska II SP

Iga Rybicka II SP

"Chodź zrobimy wielki skok"

Szymon Rybacki

11

Parafia św. Józefa

w Kołodziejewie

Aleksandra Myka kl. II SP

"Santo Subito"

z rep. Arki Noego

Justyna Myka - Perzyna

12

Mierogoniewice

88-111 Rojewo

Weronika Ziębicka III SP

"Takie jest prawo miłości"

Danuta Ziębicka

13

PSP

Jeziora Wielkie

Aleksandra Jąkalska IV SP

"Tak mówił Papież"

Beta Jąkalska

14

Parafia św. Józefa

w Kołodziejewie

Daria Kościelska IV SP

"Na placu świętego Piotra"

Emilia Wesołek

15

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Zespół "CONTRA"

Maja Królak I SP

Nina Worsztynowicz V SP

Paulina Kowalska V SP

"Mały Franek"

Tekst i komp.: Adam Kleiman

Grażyna Adamska

16

Parafia św. Józefa

w Kołodziejewie

Krzysztof Kowalski V SP

"Papież słowiański"

Emilia Wesołek

17

Szkoła Podstawowa

w Gębicach

Patrycja Jaroszewska VI SP

„Ty tylko mnie poprowadź”

Jacek Jackowski

18

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

Anna Pryka VI SP

"Jest na świecie miłość"

Renata Rybicka

19

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

Duet w składzie

Jagoda Kufel V SP

Patrycja Kozioł V SP

"Niechaj zstąpi Duch Twój"

Emilia Wesołek

20

Parafia MBN Pomocy

w Mogilnie

Zespół "Wspólnota Dzieci Maryi"

Sandra Chojnacka IV SP

Wiktoria Legutko IV SP

Wiktoria Bielewicz IV SP

Monika Żywica IV SP

Dominika Storozum IV SP

Katarzyna Maciejewska IV SP

Justyna Niedziela V SP

Magdalena Kurnatowska VI SP

Jolanta Storozum II SP

"Chrześcijanin tańczy"

Maria Dziennik - Kowalska

Agnieszka Maciejewska

21

Parafia św. Faustyny

w Mogilnie

ul. Reja 22

88-300 Mogilno

Monika Kowalska VI SP

"List do Boga"

Marek Fredyk

22

GOK i R

w Jeziorach Wielkich

Zespół „Jutrzenka

Julia Sadowska I GM

Natalia Wojtasik V SP

Zofia Erdmann VI SP

„Mój ląd”

z rep. TGD - Trzecia Godzina Dnia

Dorota Olejniczak

Krzysztof Ciałkowski

23

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

Julia Marczewska V SP

"Wszystkie moje troski i kłopoty"

Emilia Wesołek

24

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Nina Worsztynowicz V SP

"Halo, Panie Boże"

Tekst i komp.: Adam Kleiman

Grażyna Adamska

25

GOK i R

w Jeziorach Wielkich

Zofia Erdmann VI SP

„Piosenka o Dobrym Pasterzu”

z rep. Magdy Anioł

Dorota Olejniczak

Krzysztof Ciałkowski

26

Parafia św. Józefa

w Kołodziejewie

Duet w składzie

Kornelia Fekner V SP

Wiktoria Barszczewska V SP

"Jesteś życiem mym"

Emilia Wesołek

27

Parafia św. Jakuba Ap.

w Mogilnie

ul. Benedyktyńska 12

Szymon Czerwiec VI SP

"Dziecięca dusza przez całe życie"

Tekst: ks. Andrzej Panasiuk

Komp.: Szymon Czerwiec

Ryszard Czerwiec

28

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

Katarzyna Błażejewska VI SP

"Modlitwa Esmeraldy"

Renata Rybicka

29

Szkoła Podstawowa

w Strzelcach

88-300 Mogilno

Zespół "Wiolinki"

Michalina Ciesielska IV SP

Sara Cienguszewska IV SP

Karolina Szymandera OP

"Taki duży, taki mały"

z rep. Arki Noego

Aleksandra Matczak

Mariola Szymandera

30

GOK i R

w Jeziorach Wielkich

Natalia Wojtasik V SP

„Przy Twym krzyżu”

z rep. Beaty Bednarz

Dorota Olejniczak

Krzysztof Ciałkowski

31

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

Zespół "Krąg biblijny"

Szymon Czerwiec VI SP

Patryk Wojciechowski VI SP

Anna Pryka VI SP

Agata Wojciechowska VI SP

Roksana Bąk VI SP

Weronika Wiśniewska VI SP

Hanna Przepiórka VI SP

Marta Wahl VI SP

"Europo nie możesz żyć bez Boga"

Renata Rybicka

32

Parafia św. Faustyny

w Mogilnie

ul. Reja 22

88-300 Mogilno

Dorota Rosielewska VI SP

"Kto Bogu zaufa"

Marek Fredyk

33

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wlkp.

w Wójcinie

Duet w składzie

Kinga Jankowska IV SP

Anna Podhorodecka V SP

"Zaufaj Panu"

Komp. Magda Anioł

Renata Podhorodecka

34

Parafia św. Jana Ap.

w Mogilnie

Zespół "Scholastyka II"

Weronika Mrówczyńska IV SP

Oliwia Kusz IV SP

Marika Furmańczyk IV SP

Wiktoria Frandzelska IV SP

Aleksandra Klimczak IV SP

"Takie cosik"

Szymon Rybacki

Ponadpodstawowe - kat. III

35

Gimnazjum w Janikowie

ul. Główna 6

88-160 Janikowo

Zespół "RYBAŁTKI"

Weronika Szczesiak I GM

Anna Mańkowska I GM

Agata Wierciszewska I GM

Kamila Powałowska I GM

Kinga Patuła I GM

Aleksandra Czerwińska I GM

"O świcie słonecznego dnia"

Emilia Wesołek

36

Zespół Szkół Licealnych

w Strzelnie

ul. Gimnazjalna 8

Daria Królak II PG

"Modlitwa do Dobrego Boga"

Grażyna Adamska

37

Parafia Bł. M. Kozala

Janikowo

Zespół wokalny

Weronika Białecka I GM

Aleksandra Bugaj I GM

Oliwia Szkapiak I GM

Jagoda Hanczewska I GM

"Matka"

Emilia Wesołek

38

Zespół Szkół Licealnych

w Strzelnie

ul. Gimnazjalna 8

Angelika Ciszewska II PG

"Wina w każdym z nas"

Grażyna Adamska

39

Gimnazjum

im. Jana Pawła II

62-560 Skulsk

Zespół "QUO VADIS"

Gabriela Nowak III GM

Roman Kowalski II GM

Sara Lewandowska II GM

Natalia Jaśkowiak II GM

Andżelika Walczak II GM

Gabriela Walicka II GM

Katarzyna Pietrzak I GM

Dominika Pietrzak III SP

"Matko, która nas znasz"

Irena Wesołowska

Danuta Pietrzak

40

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Katarzyna Świtek I GM

"Mój ląd"

Grażyna Adamska

41

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Zespół "GAJA II"

Katarzyna Świtek II GM

Anna Wojtarska II GM

Klaudia Tomaszewska I GM

Justyna Maliszewska II GM

"Wciąż mnie zadziwiasz Panie"

Grażyna Adamska

42

Gimnazjum

ul. Gimnazjalna 18

Strzelno

Anna Wojtarska II GM

"Czy nastanie znów świt?"

Grażyna Adamska

43

Gimnazjum

 w Mogilnie

ul. Powstańców Wlkp. 33

Duet w akładzie

Agnieszka Kazik III GM

Mateusz Rumianowski III GM

 

„Pan mnie strzeże”

Ewa Półtoranos

44

Gimnazjum

ul. Gimnazjalna 18

Strzelno

Marcelina Ruszkiewicz II GM

"Ty tylko mnie poprowadź"

Grażyna Adamska

45

Parafia Św. Trójcy

w Strzelnie

ul. Pl. Św. Wojciecha 1

Aleksandra Kowalska II PG

"Litania"

Grażyna Adamska

46

Parafia Św. Trójcy

w Strzelnie

ul. Pl. Św. Wojciecha 1

Zespół "AGARD"

Daria Królak II PG

Aleksandra Kowalska II PG

Angelika Ciszewska II PG

Marcelina Ruszkiewicz II GM

"Alleluja"

Grażyna Adamska

47

MGOK i R

ul. Gimnazjalna 26

Strzelno

Klaudia Tomaszewska I GM

Zmartwychwstał Pan"

Grażyna Adamska"

48

Zespół Szkół w Mogilnie

ul. Dworcowa 9

Zespół w składzie

Agnieszka Bardoń I PG

Sylwia Czajka I PG

Aleksandra Drelak I PG

Monika Kolczyńska I PG

Natalia Kowalczyk I PG

Joanna Kwiatkowska I PG

Beta Lachowicz I PG

Natalia Prus I PG

Weronika Śmigielska I PG

"Ziemia"

ks. Mariusz Kamiński

49

Gimnazjum w Janikowie

ul. Główna 6

Iga Górska I GM

"W cieniu Twoich rąk"

Marta Dobry

50

Parafia św. Faustyny

w Mogilnie

ul. Reja 22

88-300 Mogilno

Zespół "GOSPEL SPIRIT"

Martyna Roszak I GM -(vocal)

Aleksandra Nowak I PG -(vocal, gitara)

Sandra Kazik II PG - (gitara)

Dawid Sobecki I PG -(instrumenty klawiszowe)

Kamil Kozłowski III PG -(gitara basowa)

Krystian Wołek VI SP - (gitara elektryczna)

Sebastian Sroka II PG - (perkusja)

"Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem"

Aranż: Gospel Spirit

ks. Radosław Tuszyński

51

Gimnazjum

 w Mogilnie

ul. Powstańców Wlkp. 33

Paulina Szymandera II GM

„Pasja miłości”

z rep. Beaty Bednarz

Ewa Półtoranos

52

Gimnazjum

im. Jana Pawła II

62-560 Skulsk

Katarzyna Pietrzak I GM

"Zamiast

z repert. Edyty Geppert

Irena Wesołowska

Danuta Pietrzak

53

Gimnazjum

 w Mogilnie

ul. Powstańców Wlkp. 33

Zespół w składzie

Paulina Szymandera II GM

Alicja Olejniczak II GM – gitara

Izabela Sala II GM

Agata Tylkowska II GM

Karolina Trzcińska II GM

Kinga Simińska II GM

Marta Maciejewska II GM

Klaudia Kucharska II GM

Monika Kapłoniak II GM

„List do Pana Boga”

z rep. Wesołe Nutki

Ewa Półtoranos

54

GOK i R

w Jeziorach Wielkich

Julia Sadowska I GM

(zdobywczyni Grand Prix w 2010 r.)

„Coraz bliżej”

z rep. Beaty Bednarz

Dorota Olejniczak

Krzysztof Ciałkowski

 

   

w górę

 

Program

V FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2011

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

 1. Godz. 14.00. Oficjalne otwarcie festiwalu.
  Powitanie widzów i uczestników,
  Przedstawienie JURY,
  Zapoznanie z organizacją i regulaminem - festiwalu
   

 2. Godz. 14.15. -  rozpoczęcie prezentacji przygotowanych pieśni przez uczestników, kolejność
  wg. Listy prezentacyjnej

   

 3. Około 16.20. Koniec prezentacji
   20 minutowa przerwa

   

 1. Godz. 16.40. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
   

 2. Około 17.00. Zakończenie festiwalu.

Festiwal prowadzą:

Lidia Ostrowska

Renata Marciniak

Renata Rybicka

Alina Dobersztyn

Dla uczestników i opiekunów przygotowaliśmy:  poczęstunek + napój - sok, herbatę lub kawę.

 

   

w górę

 

Jury

VI FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2011

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

1.   Marek Banasik - przewodniczący

2.   Sławomir Paluch

3.   Zygmunt Ornatek

4.   Włodzimierz Dobersztyn

5. Ks. Mariusz Kamiński

 

   

w górę

 

Nagrody

VI FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2011

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

Grand Prix festiwalu
GP Puchar

Dyplom GP

Niespodzianka GP

 

Okolicznościowy puchar

 

 

 

I, II, III miejsce

Puchary dla solistów i zespołów

Dyplomy

Niespodzianki

Puchary

 

   

w górę

 

 

Sponsorzy

VI FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ - FARA SONG ‘2011

„Radośnie żyć na świecie, bo Pan kocha nas”

 

PUH "Chemirol" w Mogilnie, Sz.P. Iwona Boruch,

 

Bankier. Punkt przyjmowania opłat w Mogilnie, Sz.P. Jarosław i Anna Michlak,

 

Cukiernia w Mogilnie, Sz.P. Maria Weber,

 

Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne Elekroenergetyka w Mogilnie, Sz.P. Andrzej Saran,

 

P.W.  "NOW-BUD" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Sz.P. Nowakowscy w Mogilnie,

 

ZBYCH-POL MOBET Sp. z o.o. w Mogilnie

 

 

   

w górę

 

 

Mogilno, dnia 12 czerwca 2011 r.

 

PROTOKÓŁ

 

 

Komisja VI Festiwalu Piosenki Religijnej w składzie:

1.   Marek Banasik

2.   Sławomir Paluch

3.   Zygmunt Ornatek

4.   Włodzimierz. Dobersztyn

5.   Ks. Mariusz Kamiński

 

 

Stwierdza, że w:

 

 

Kategorii I - kl. I – III Soliści Szkoły Podstawowe

 

Zajęte miejsce

Imię i nazwisko, instytucja, miejscowość

1.

Dominik Pietrzak

Szkoła Podstawowa w Skulsku ul. Konińska 62-560 Skulsk

2.

Aniela Purgat

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Wójcinie

3.

Maja Królak

MGOK i R ul. Gimnazjalna 26 Strzelno

Wyróżnienie

Weronika Ziębicka

Mierogoniewice, 88-111 Rojewo

 

 

 

Kategorii II - kl. IV – VI Soliści Szkoły Podstawowe

 

Zajęte miejsce

Imię i nazwisko, instytucja, miejscowość

1.

Natalia Wojtasik

GOK i R w Jeziorach Wielkich

2.

Zofia Erdmann

GOK i R w Jeziorach Wielkich

3.

Katarzyna Błażejewska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie ul. Sądowa 13 88-300 Mogilno

Wyróżnienie

Nina Worsztynowicz

MGOK i R ul. Gimnazjalna 26 Strzelno

 

 

 

Kategorii I i II - kl. I – VI Zespoły Szkoły Podstawowe

 

Zajęte miejsce

Nazwa zespołu, instytucja, miejscowość

1.

Zespół „Jutrzenka”

GOK i R w Jeziorach Wielkich

2.

Duet

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Wójcinie

3.

Zespół "CONTRA"

MGOK i R ul. Gimnazjalna 26 Strzelno

Wyróżnienie

Nie przyznano

 

 

 

Kategorii III - Soliści Szkoły Ponadpodstawowe

 

Zajęte miejsce

Imię i nazwisko, instytucja, miejscowość

1.

Katarzyna Pietrzak

Gimnazjum im. Jana Pawła II 62-560 Skulsk

2.

Julia Sadowska

GOK i R w Jeziorach Wielkich

3.

Anna Wojtarska

Gimnazjum ul. Gimnazjalna 18, Strzelno

Wyróżnienie

Iga Górska

Gimnazjum w Janikowie ul. Główna 6

 

 

 

 Kategorii III - Zespoły Szkoły Ponadpodstawowe

 

Zajęte miejsce

Nazwa zespołu, instytucja, miejscowość

1.

Zespół "AGARD"

Parafia Św. Trójcy w Strzelnie ul. Pl. Św. Wojciecha 1

2.

Zespół "GAJA II"

MGOK i R ul. Gimnazjalna 26 Strzelno

3.

Zespół "QUO VADIS"

Gimnazjum im. Jana Pawła II 62-560 Skulsk

Wyróżnienie

Zespół

Zespół Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9

 

 

Grand Prix VI Festiwalu Piosenki Religijnej przyznano:

 

Aleksandra Kowalska

Parafia Św. Trójcy w Strzelnie ul. Pl. Św. Wojciecha 1

„LITANIA”

  

Podpisy członków Jury

 

………………………………………………

1.            Sławomir Paluch

 

………………………………………………

2.            Zygmunt Ornatek

 

………………………………………………

3.            Włodzimierz Dobersztyn

 

………………………………………………

4.            Ks. Mariusz Kamiński

Podpis przewodniczącego Jury

 

Marek Banasik - przewodniczący

 

 

   

w górę