Kościoły pw. Św. Jakuba w Polsce

spis wg.archidiecezji i diecezji z uwzględnieniem Szlaku św. Jakuba

 

Archidiecezja Gnieźnieńska

www.archidiecezja.pl

 

 

Parafia św. Jakuba Starszego Apostoła w Mogilnie - Fara

na Szlaku Piastowskim św. Jakuba

88 - 300 Mogilno, ul. Benedyktyńska 12, województwo kujawsko - pomorskie

Dekanat mogileński

Rys historyczny

www.faramogilno.pl

W 2007 roku, 20 kwietnia, uroczyście otwarto odcinek

Szlaku św. Jakuba (odcinek z Mogilna do Gniezna)

z Mogilna przez Trzemeszno, Niechanowo do Gniezna. Szlak rozpoczyna się przy kościele farnym, pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie. Kościół gotycki, jednonawowy, z 1511 roku.

We wnętrzu kościoła 4 portale gotyckie i 2 rokokowe ołtarze boczne.

Na zewnętrznym murze prezbiterium postać św. Jakuba z laską pątniczą. W pobliżu kościoła farnego zespół pobenedyktyńskiego kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty, z zabudowaniami klasztornymi. Obiekt ufundowany przez króla Bolesława Śmiałego , w roku 1065. Droga dalej prowadzi brzegiem jeziora Mogileńskiego,

obok cmentarza,

 z Mauzoleum ks. Piotra Wawrzyniaka i przez miejscowości Stawiska, Gozdawa, Izdby do Duszna, obok kościoła św. Doroty i zabytkowej XIX wiecznej kuźni,

Kościół św. Doroty w Dusznie

 przez Folusz do Niewolna. Z Niewolna dochodzimy do stacji kolejowej w Trzemesznie. Wzdłuż szlaku i po przekroczeniu drogi krajowej nr 15 zbliżamy się do rynku w Trzemesznie, obok pomnik Jana Kilińskiego, kierujemy się na Plac Michała Kosmowskiego. Zatrzymujemy się w bazylice Wniebowzięcia NMP, po zwiedzeniu kościoła mijamy dawny Alumnat i zmierzamy w kierunku parku Baba i dalej drogą w kierunku Witkowa, przy leśniczówce Krzyżówka skręcamy w prawo i idziemy szlakiem królewskim ( kolor zielony), przez Trzuskołoń docieramy do Niechanowa. Piękną aleją róż dochodzimy do kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego. Drewniany kościółek z XVIII wieku, z dobudowaną na początku XX wieku murowaną częścią zachodnią, stanowi unikat wystroju architektonicznego. Wewnątrz kościoła unikalne baptysterium w kształcie „ Rajskiego Ogrodu”. W ołtarzu głównym obraz św. Jakuba Starszego i relikwie św. Maksyma, na ścianie bocznej figurka Matki Boskiej Jazłowieckiej. W pobliżu kościoła grób generała Jana Krasickiego- napoleończyka, generała wojsk polskich. W parku klasycystyczny pałac, w którym gościł twórca Hymnu Narodowego- generał Józef Wybicki. Przez wieś Goczałkowo droga prowadzi do Gniezna, na Wzgórze Lecha. Szlak św. Jakuba prowadzi dalej przez Braciszewo, Żydówko, Dziekanowice, Imiołki, Dąbrówkę Kościelną do Murowanej Gośliny i dalej w kierunku Dolnego Śląska.

Na pątniczym Szlaku św. Jakuba z Mogilna do Gniezna - zdjęcia z pierwszej rowerowej pielgrzymki

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Barcinie

88 - 190 Barcin, ul. Kościelna 4, województwo kujawsko - pomorskie

Dekanat barciński

 

 

 

Rys historyczny

Parafia założona prawdopodobnie w XII wieku. Pierwszy kościół drewniany w Barcinie pw. św. Wojciecha i Mikołaja, który stał na wzgórzu św. Wojciecha spłonął. Obecny kościół został zbudowany z cegły w 1901 - 1903, a konsekrowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego 16 czerwca 1950 roku. Neoromański kościół, jednonawowy z wydzielonym prezbiterium i wieżą.  W parafii znajduje się plebania i Dom Katolicki, wybudowany w 1930 roku. W Domu Katolickim, zamieszkałym przez SS. Elżbietanki, mieści się kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, erygowana 24 października 1984 roku.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Bogdan Bolz (1945),

ks. Bogdan Pelz (1945 - 1957),

ks. Feliks Siebers (1957 - 1967),

ks. Leon Plutowski (1968 - 1980),

ks. Rajmund Kołodziejczak (1980 -  )

Dane aktualne

Liczba wiernych 2850.

Ulice należące do parafii: Dąbrowiecka, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, Marchlewskiego, Mostowa, Pl. 1 Maja, Podgórna, Powstańców Wlkp., 4 Stycznia, Wioślarska, św. Wojciecha, Wyzwolenia.

Miejscowości należące do parafii: Wieś Barcin, Dąbrówka Barcińska, Józefinka, Julianowo, Knieja, cz. Mamlicza, Pturek, cz. Złotowa.

Odpust: 25 lipca św. Jakuba

Całodzienna adoracja: 21 listopada.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 7:30, 9:00, 10:30; 15:00; 18:00 - Skubarczewo w kaplicy MB Ostrobramskiej - Dom Pomocy Społecznej.

Dni powszednie: 9:00 lub 18:00.

Cmentarz parafialny założony w połowie XIX wieku.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1887 roku,

małżeństw od 1920 roku,

zmarłych od 1947 roku

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Apostoła w Modliszewku

Modliszewko 28

62 - 200 Gniezno, województwo wielkopolskie

Dekanat gnieźnieński II

 

 

Rys historyczny

Parafia została ufundowana przed 1414 rokiem. Drewniany kościół pochodzący z 1732 roku spłonął wraz z całym wyposażeniem. Drewniana świątynia służyła parafii przez stulecia. Pod koniec lat 80. rozpoczęła się jej renowacja. Kiedy prace konserwatorskie miały się ku końcowi zabytkowy budynek spłonął w nocy z 7 na 8 czerwca 1988 roku. Staraniem ówczesnego proboszcza, ks. kan. Władysława Kustry, parafian, a także przy wydatnej pomocy przyjaciół z zagranicy zbudowano w krótkim czasie nowy kościół. Nowy kościół, już murowany przypominający sylwetką poprzednie wzniesiono w latach 1990 - 1993. Konsekrowany 30 lipca 1995 roku. Plebania wybudowana w 1840 roku. Jej rozbudowa nastąpiła w 1926 roku. W pobliżu budynku plebanijnego znajduje się organistówka z 1912 roku. Kaplicę na cmentarzu grzebalnym wzniesiono w latach 1976 - 1979.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Jan Pelikant (1945 -1947),

ks. Bronisław Śliwiński (1947 - 1950),

ks. Adam Wojtyłło (1950 - 1970),

ks. Ludwik Gładyszewski (do 1970 r.),

ks. Stanisław Szulc (1971 - 1986),

ks. Władysław Kustra (1986 - 1997),

ks. Andrzej Panasiuk (1997 - 1998),

ks. Piotr Kotowski (1998 - )

ks. Andrzej Januchowski

Dane aktualne

Liczba wiernych 1274.

Miejscowości należące do parafii: Brody, Dębłowo, Mielno, Modliszewko, Modliszewo, Nowaszyce, Świątniki Wielkie.

Odpust: 25 lipca św. Jakuba

Całodzienna adoracja: 26 grudnia

Porządek Mszy św.: Niedziela: 7:30, 11:30; 9:30 - w Mielnie.

Dni powszednie: 18:00 (01.10. - 30.04.); 18:30 (01.05. - 30.09.).

Cmentarz parafialny w Modliszewku, założony w 1846 roku.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1791 roku,

małżeństw od 1768 roku,

zmarłych od 1768 roku

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Kamieńcu

Kamieniec 7 (k. Mogilna)

88 - 333 Trzemżal, województwo kujawsko - pomorskie

Dekanat trzemeszeński

 

 

Rys historyczny

Wieś kamieniec - starodawna osada nad jeziorem kamienieckim, należała już w XII wieku do uposażenia klasztoru Kanoników Regularnych Lateraneńskich w Trzemesznie, którzy już w XIII wieku wystawili tu drewnianą świątynię ku czci Najświętszej Maryi Panny i utworzyli parafię obejmującą wioski: Kamieniec, Miławę, Płaczkowo, Robakowo, Kamionek, Dysiek i Kątny Młyn. Duszpasterzami byli zakonnicy trzemeszeńscy. Pierwsza wzmianka o proboszczu pochodzi z 1404 roku. W 1608 roku istniała przy kamienieckim kościele szkoła parafialna. Natomiast w roku 1632 przyłączono do Kamieńca parafię Rękawczyn, w której był zrujnowany, zatem opuszczony od 1608 roku kościół. W czasie "Potopu szweckiego" ucierpiała parafia i kościół kamieniecki, a ks. proboszcza Łukasza Koczelewskiego broniącego kościoła przed zbeszczeszczeniem Szwedzi zamordowali. W 1701 roku powołano Bractwo św. Józefa, które istnieje do dnia dzisiejszego. Za czasów saskich parafia i kościół doznawała wielu szkód i grabieży m.in. w 1707 roku grasujący po okolicy Kozacy zrabowali srebrne sukienki i wota z obrazów Matki Bożej i św. Józefa. Gdy proboszczem parafii kamienieckiej był ks. Jan Cieński, rozebrano starą świątynię, wielokrotnie remontowaną i na jej miejsce z jego inicjatywy postawiono nową - w latach 1722 - 1724 , którą konsekrował w 27 października 1726 roku ks. Biskup Franciszek Kraszkowski. Jest to kościół o konstrukcji zrębowej orientowany wzniesiony w rzucie krzyża łacińskiego. Posiada prezbiterium zamknięte prostokątnymi kaplicami w układzie trójbocznym. Wieża posiada konstrukcję słupowo ramową. Z początku XVIII wieku pochodzi główny barokowy ołtarz z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i dwa boczne ołtarze, ambona, organy oraz Droga Krzyżowa. Chrzcielnica z drugiej połowy XVIII wieku. Na początku XIX wieku parafia liczyła 1000 dusz, lecz grasująca podczas Powstania Listopadowego w Wielkopolsce "cholera" przyczyniła się do zmniejszenia tej liczby o połowę bo w 1834 roku w parafii zarejestrowano 594 dusze, a dziewięć lat - później, 1843 roku parafia już liczyła 750 dusz. W latach 1849 - 1852 zaraza ponownie zebrała swoje żniwo bo aż 450 dusz. Pierwszym proboszczem diecezjalnym był ks. Jan Klupp, którego doczesne szczątki złożono w grobie przy kościele. Ostatni z przedwojennych proboszczów ks. Piotr Fibak w 1931 roku na mocy decyzji Władzy Duchownej przeniesiony zostaje do Szadłomic, a beneficjum kamienieckie zostało przeznaczone na mensę arcybiskupią - ks. Kardynał Hlond wielokrotnie bywał w Kamieńcu jako swej rezydencji. Na początku wojny (II światowa) kościół został zamknięty. Po wojnie - mimo trudności kościół został zabezpieczony podmurówką, nowymi gontami. Sprawiono też dwa nowe dzwony. Na Millenium kościół zostaje gruntownie odrestaurowany, zakonserwowany i odmalowany. Plebania z początku XX wieku.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Sylwester Kinecki (1945),

ks. Stefan Kaczmarek (1945 - 1946),

ks. Tadeusz Wróbel (1946 - 1948),

ks. Bernard Kwasigroch (1948),

ks. Leon Lenz (1948 - 1950),

ks. Stefan Smaruj (1950 - 1952),

ks. Józef Eberl (1952 - 1960),

ks. Jan Lewandowski (1960 - 1977),

ks. Zenon Walkowiak (1977 - 1985),

ks. Jerzy Mostowski (1985 - )

Dane aktualne:

Liczba wiernych 882.

Miejscowości należące do parafii: Dysiek, Gałczynek, Kamieniec, Miława, Płaczkowo, Płaczkówko, Rękawczyn, Słowikowo, Skubarczewo.

Odpust: 25 lipca św. Jakuba (główny), 19 marca św. Józefa.

Całodzienna adoracja: 5 stycznia.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 8:00, 11:00; 9:30 - Skubarczewo w kaplicy MB Ostrobramskiej - Dom Pomocy Społecznej.

Dni powszednie: 9:00 lub 18:00.

Cmentarz parafialny założony w połowie XIX wieku.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1911 roku,

małżeństw od 1909 roku,

zmarłych od 1951 roku

 

   

w górę  

 

Parafia św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
na Szlaku Św. Jakuba

62 - 095 Murowana Goślina, Pl. Powstańców Wlkp. 21, województwo wielkopolskie

Dekanat gośliński

 

Kościół św. Jakuba Kościół filialny św. Ducha

 

Około 20 km na północ od Poznania, przy drodze do Wągrowca i Rogoźna. Miasto wzmiankowane było po raz pierwszy w 1389 roku. Potwierdzenie praw miejskich uzyskało 1659 roku. Na środku rynku stoi późnogotycki kościół św. Jakuba Apostoła z przełomu XV i XVI wieku.

Parafia  w Murowanej Goślinie erygowana już w XIII wieku. Kościół fundowany w XII wieku - kamienna budowla romańska.  Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1406 r. Kilkakrotnie rozbudowywany: 1725 - 1726, 1830 - 1831 (przedłużono nawę od zachodu), 1890, regotyzowany. Wskutek wielu przeróbek zatraciła swój późnogotycki charakter. Barokowe prezbiterium pochodzi z 1717 r. Wewnątrz rzeźby gotyckie, obrazy z XVIII w., na ścianie zewnętrznej renesansowa płyta nagrobna z XVI w. wojewodziny Urszuli z Ostrorogów Lwowskiej, zmarłej w 1575 r. Belkowany strop wewnątrz kościoła pochodzi z regotyzacji dokonanej w latach 1958-65. Plebania z XIX wieku. W okresie okupacji hitlerowskiej kościół został zamknięty i przeznaczony na magazyn. Okupanci rozebrali dzwonnicę i mur otaczający świątynię oraz zrabowali dzwony. Po wojnie kościół był kilkakrotnie odnawiany i remontowany. Odrestaurowane zostało jego wnętrze, łącznie z prezbiterium i trzema ołtarzami: głównym św. Jakuba oraz dwoma bocznymi. W prawym znajduje się rzeźba Chrystusa na Krzyżu, Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła oraz klęczącej Marii Magdaleny. W ołtarzu lewym widnieje obraz  Matki Bożej z Dzieciątkiem. W prezbiterium mieszczą się też stalle intarsjowane, barokowe, z około połowy XVII wieku. W ostatnich latach sprawiono witraże i położono marmurową posadzkę. Wymieniono stacje Drogi Krzyżowej, wstawiono nowe ławki i schody na chór. Założono instalacje odgromową, uruchomiono nowe oświetlenie i zamontowano aparaturę nagłaśniającą. Dach kościoła pokryto nowymi dachówkami

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Piotr Adamek (1926 - 1951),

ks. Roman Dyllick (1951 - 1978),

ks. Edmund Szymański (1978 - 2002),

ks. Ludwik Duda (2002 - 2014),

ks. Sławomir Jessa (2014 - ).

Dane aktualne:

Liczba wiernych 5679.

Miejscowości należące do parafii: 

Odpust: m-c lipiec św. Jakuba

Całodzienna adoracja: piątek przed Niedzielą Palmową.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 8:00, 9:30, 11:00; 12:00 - w kościele św. Ducha, 18:00.

Dni powszednie: 8:00 i 18:00.

Cmentarz parafialny przy ul Poznańskiej.

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Apostoła w Niechanowie

na Szlaku Św. Jakuba

62 - 200 Niechanowo, ul. Różana 54, województwo wielkopolskie

Dekanat witkowski

 

 

Rys historyczny

Czas powstania parafii datowany na XIII wiek. W XIII i XIV wieku w parafii istniał pierwszy drewniany kościół. Na jego fundamentach przed 1532 rokiem pobudowano drugą także drewnianą świątynię, konsekrowaną około 1600 roku. Posiada ona konstrukcję zrębową, oszalowaną. Została odrestaurowana przed 1776 rokiem i powiększona w 1906 roku o murowaną kruchtę. We wnętrzu XVIII-wieczny ołtarz główny z drewna z obrazem św. Jakuba Apostoła oraz rzeźbami św. Piotra i św. Jana. Wśród licznych obrazów m.in. wizerunki Matki Boskiej Śnieżnej, Chrystusa Boleściwego oraz Opieki św. Józefa.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Marian Heliński (1945 - 1951),

ks. Jan Michalski (1951 - 1956),

ks. Feliks Staszak (1956 - 1977),

ks. Kazimierz Głów (1977 - 1980),

ks. Józef Szerment (1980 - )

Dane aktualne:

Liczba wiernych 1850.

Miejscowości należące do parafii:  Arcugowo, Drachowo, cz. Goczałkowa, Marysin, Mikołajewice, Miroszka, Niechanowo, Nowawieś.

Odpust: m-c lipiec św. Jakuba

Całodzienna adoracja: 11 grudnia.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 8:30, 11:00; 15:00.

Dni powszednie:

Cmentarz stary parafialny przy kościele, nowy parafialny założony 1986 - 1987, a poświęcony w 1989 roku.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1795 roku,

małżeństw od 1763 roku,

zmarłych od 1765 roku

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Apostoła w Dobrosłowie

62 - 543 Dobrosołowo, województwo wielkopolskie

Dekanat kleczewski

 

 

Rys historyczny

Drewniany kościół parafialny z 1540 roku spłonął 7 czerwca 2001 roku podczas prac remontowych prowadzonych przez górali z Nowego Targu. W ramach rekompensaty górale przy pomocy parafian z ocalałego drewna zbudowali w cztery tygodnie drewnianą kaplicę, która przez dwa lata służyła jako tymczasowy kościół. Obecnie pełni funkcję kaplicy przedpogrzebowej. Projekt nowego kościoła wykonała architekt Agnieszka Wiśniewska z Konina. Mury nowej świątyni poświęcił dnia 6 lipca 2002 roku ks. bp Bronisław Dembowski. Nowy kościół zbudowany z cegły, orientowany, jednonawowy, wzniesiony na planie prostokąta z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Strop płaski. Od północy zakrystia, od zachodu kruchta i wieża z latarnią. Dach dwuspadowy. Ołtarze boczne z obrazami MB Częstochowskiej i św. Barbary obłożone białym marmurem. Budowę świątyni ukończono w październiku 2003 roku. Konsekrowana 17 października 2003 roku przez abp Henryka J. Muszyńskiego.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Władysław Górski (1945 - 1946),

ks. Franciszek Żelisko (1947 - 1948),

ks. Stanisław Szubiński (1948 - 1962),

ks. Jan Trzaskowski (1963 - 1967),

ks. Tadeusz Sobczak (1967 - 1975),

ks. Antoni Krukowski (1975- 1984),

ks. Franciszek Spychała (1984 - 1997),

ks. Franciszek Smolarski (1977 -

Dane aktualne:

Liczba wiernych 1713.

Miejscowości należące do parafii:  Anielewo, Benignowo, Cząstków, Dobrosłowo, Grzybków, Komorowo, Kolonia Komorowo, Koziegłowy, Lucynowo, Milejewo, Nowa Wieś, Przytuki, Stefanowo, Szyszłowo, Szyszłowskie Holendry, Tumidaj, Wierzchy, Zaborze, Zacisze.

Odpust: m-c lipiec św. Jakuba

Całodzienna adoracja: 25 marca.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 8:00, 10:00; 12:00.

Dni powszednie: 18.00

Cmentarz stary parafialny powstał w 1540 roku.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1859 roku,

małżeństw od 1859 roku,

zmarłych od 1859 roku

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławie

62 - 320 Miłosław, ul. Kościelna 8, województwo wielkopolskie

Dekanat miłosławski

 

 

Rys historyczny

Pierwszy kościół ufundowano prawdopodobnie już na przełomie XII i XIII wieku. W okresie reformacji około 1555 roku świątynia przeszła w ręce protestantów. Aktualny kościół, murowany, późnogotycki, został zbudowany około 1620 roku. Zrujnowaną świątynię odbudowano w 1845 roku, a w 1912 roku powiększono o kaplicę Kościelskich. Kościół konsekrował bp Edward Likowski w 1913 roku. Ołtarz główny pochodzi z 1620 roku, drewniana chrzcielnica z XVIII wieku, kamienna kropielnica z XII wieku, rzeźbione feretrony z XVIII wieku.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Leon Winczewski (1945 - 1966),

ks. Leon Bresiński (1966 1982),

ks. Zenon Kubiak (1982 - 1992),

ks. Jerzy Mrugasiewicz (1992 - 1999),

ks. Adam Zalesiak (1999 - )

ks. Krzysztof Redlak ( - ).

Dane aktualne:

Liczba wiernych 4634.

Miejscowości należące do parafii: Bagatelka, Bugaj, Franulka, Kębłowo, Kozubiec, Lipie, Miłosław, Rudki.

Odpust: m-c lipiec św. Jakuba

Całodzienna adoracja: 18 sierpnia.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 7:00, 9:00; 10:30, 12:00, 18:00.

Dni powszednie:

Cmentarz parafialny założony w 1829 roku przy ul. Połczyńskiej.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1889 roku,

małżeństw od 1945 roku,

zmarłych od 1901 roku

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Sokolnikach

62 - 305 Sokolniki (k. Wrześni), ul. Kościelna 5, województwo wielkopolskie

Dekanat miłosławski

 

 

 

Rys historyczny

Początki istnienia parafii datuje się na XIII wiek. W 1416 roku miała miejsce konsekracja ówczesnego kościoła. Obecna świątynia w stylu neobarokowym, została wybudowana 1926 roku i konsekrowana przez kard. A. Hlonda 28 sierpnia 1932 roku.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Marian Namysłowski (1945 - 1952),

ks. Leon Bresiński (1952 - 1966),

ks. Bogdan Niedbała (1966 - 2000),

ks. Henryk Czapliński (2000 - ).

Dane aktualne:

Liczba wiernych 1470.

Miejscowości należące do parafii: Gałęzewice, Gorazdowo, Sokolniki, Szamarzewo, cz. Żydowa.

Odpust: m-c lipiec św. Jakuba

Całodzienna adoracja: 23 czerwca.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 9:00; 11:00.

Dni powszednie: 17:00

Cmentarz parafialny w Sokolnikach.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1795 roku,

małżeństw od 1795 roku,

zmarłych od 1795 roku

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Apostoła w Budziszewku

64 - 612 Budziszewko 17

Dekanat rogoziński

 

 

 

Rys historyczny

Pierwsza wzmianka o kościele św. Jakuba Apostoła pochodzi z 1423 roku. W 1440 roku plebanem był Hanko, a rok później Piotr. Około 1645 roku kościół został przekazany w zarząd parafii w Skokach. Stan taki utrzymał się aż do 1958 roku, kiedy to ponownie ustanowiono parafię św. Jakuba Ap. w Budziszewku. W 1975 roku ówczesny dziedzic Budziszewka - Władysław Tomicki wystawił nowy kościół drewniany, który został afiliowany do parafii w Skokach. Przetrwał on do naszych czasów. Obecny kościół został usytuowany na niewielkim wzniesieniu we wsi. Pierwotnie drewniany o konstrukcji zrębowej, przebudowany w 1960 roku. Orientowany, jednonawowy z transeptem i nieco wyższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Przy nawie od zachodu znajduje się wieża. Dachy dwuspadowe kryte blachą miedzianą. Ośmioboczna wieżyczka z sygnaturką zwieńczona baniastym hełmem. Wewnątrz ołtarze oraz rzeźby barokowe i rokokowe z okresu budowy. Do cenniejszych elementów wyposażenia należą: ołtarz główny barokowy po połowie XVIII w. z Chrystusem Ukrzyżowanym. W 1831 r. Adam Mickiewicz gościł w Budziszewku u Józefa i Konstancji Łubieńskich - uczestniczył w uroczystości chrztu świętego w tym kościele, jako ojciec chrzestny ich córki Marii.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Henryk Buchalski (1958 - 1961),

ks. Antoni Nowak (1961 - 1964),

ks. Henryk Kujawa (1964 - 1974),

ks. Henryk Godek (1974 - 1975),

ks. Marian Marcinkowski (1975 - 1976),

ks. Władysław Kasprzak (1976 - 1981),

ks. Aleksy Mercik (1981 - 1985),

ks. Zygmunt Napierała (1985 - 1989),

ks. Wojciech Murkowski (1989 - 1997),

ks. Jerzy Hakowski (1997 - ),

ks. Grzegorz Kuliński ( - ).

Dane aktualne:

Liczba wiernych 900.

Miejscowości należące do parafii: Budziszewice, Budziszewko, cz. Potrzanowa, Studzieniec.

Odpust: m-c lipiec św. Jakuba i św. Józefa

Całodzienna adoracja: 7 kwietnia.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 11:00, 8:30 w kaplicy MB Nieustającej Pomocy.

Dni powszednie: 18:00

Cmentarz parafialny.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1958 roku,

małżeństw od 1958 roku,

zmarłych od 1958 roku

 

   

w górę  

 

 

 

Parafia św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu - Fara

62 100 Wągrowiec, ul. Klasztorna 16

Dekanat wągrowiecki

 

 

Rys historyczny

Początki miasta związane z przybyciem cystersów około 1142 do pobliskiego Łekna. Kościół został zapewne ufundowany przez cystersów w XIV wieku, wzmiankowany w 1381 roku. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w początkach XVI wieku. Została wzniesiona w stylu późnogotyckim, ze szczytami renesansowymi, orientowana, murowana z cegły w układzie polskim, z wtórnym użyciem ciosów granitowych. Korpus trzynawowy, pseudohalowy, czteroprzęsłowy, z trzyprzęsłowym prostokątnym prezbiterium, konsekrowany w 1575 roku. Ołtarz główny pochodzi z 1595 roku, wykonany przez Mateusza Kossiora z Poznania w formie tryptyku.

Proboszczowie po 1945 roku

ks. Władysław Wróblewski (1916 - 1959),

ks. Edmund Mikołajczyk (1959 - 1977),

ks. Heliodor Grabias (1977 - 2000),

ks. Piotr Kalinowski (2000 - ).

Dane aktualne:

Liczba wiernych 6100.

Miejscowości należące do parafii: Łaziska, Ochodza.

Ulice należące do parafii: Berdychowska, Bocza, Bydgoska,Cicha, Daleka, Dworcowa, Farna, Główna Osiedla, Gnieźnieńska, Harcerska, Janowiecka 1 - 45 i 2 - 52a, Klasztorna 1 - 13 i 2 - 16, Kolejowa 1 - 29 i 2 -30, Kręta, Łączna, Łąkowa, Marcinkowo, Moniuszki, Krężna, Pałucka, Piaskowa, Plac Dworcowy, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa, Południowa, Powstańców Wlkp., Przecznica, Rynek, Sady, Skocka 1 - 11 i 2 - 20, Skośna, Skrajna, Spokojna, Szeroka, Targowa, Taszarowo, Taszarowska, Wierzbowa, Zaułek, Zespołowa.

Odpust: 25 lipiec św. Jakuba i 14 lutego.

Całodzienna adoracja: 23 marca.

Porządek Mszy św.: Niedziela: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 19:00.

Dni powszednie: 8:00, 18:00, 18:30.

Cmentarz Starofarny, założony w 1830 roku przy ul. Gnieźnieńskiej; Nowofarny założony w 1900 roku przy ul. Gnieźnieńskiej.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1780 roku,

małżeństw od 1765 roku,

zmarłych od 1765 roku

 

   

w górę  

 

Archidiecezja Białostocka

www.bialystok.opoka.org.pl

Nie ma parafii pw. św. Jakuba Ap.

 

Diecezja Bielsko – żywiecka

www.diecezja.bielsko.pl

 

Parafia św. Jakuba Ap.
Rzyki 332

Parafia św. Jakuba Ap.
Simoradz 149

 

 

 

 

Parafia św. Jakuba Ap.

43-370 Szczyrk, ul. Kolorowa 1

 

Pierwotnie Szczyrk należał do parafii w Łodygowicach. 14 kwietnia 1787 roku wydano dekret o ustanowieniu w Szczyrku samodzielnej parafii. Dziesięć lat później przystąpiono do budowy drewnianej świątyni, która stoi do dziś. Patronem kościoła i parafii został św. Jakub Apostoł. Wyposażenie świątyni jest późnobarokowe, w większości pochodzące z nowosądeckiego klasztoru norbertanów. W centralnej niszy głównej ołtarza znajduje się figura św. Jakuba Starszego. Otaczają ją figury św. Piotra Apostoła i św. Stanisława Kostki. W lewym ołtarzu bocznym umieszczono rzeźbę  Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w prawym św. Jana Nepomucena. Na okrągłym koszu ambony rozmieszczono figury czterech Ewangelistów z ich symbolami (atrybutami). W 1998 roku parafia, wraz z całą diecezją, przeżywała nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 29 czerwca 1999 roku biskup Tadeusz Rakoczy wmurował kamień węgielny, pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, pod budowę nowej świątyni. Proboszczem jest ks. Andrzej Loranc. Stary kościół w Szczyrku - zwany jest perłą Beskidów.

 

   

w górę  

 

 

Diecezja Bydgoska

www.diecezja.byd.pl

Parafia św. Jakuba Ap.
Bługowo

Parafia św. Jakuba Ap.
Dziewierzewo

Parafia św. Jakuba Większego Ap.
Zabartowo

 

Archidiecezja Częstochowska
www.adiec.czest.niedziela.pl

Parafia Św. Jakuba Ap.
Krzepice, ul Kazimierza Wielkiego 1

 

Diecezja Drohiczyńska

www.drohiczyn.opoka.org.pl

 Nie ma parafii pw. Św. Jakuba Ap.

 

Diecezja Elbląska

www.diecezja.elblag.opoka.org.pl

Parafia św. Jakuba Ap.
Tolkmicko

Parafia św. Jakuba
Niedźwiedzica

 

Diecezja Ełcka

www.diecezja.elk.pl

 

Archidiecezja Gdańska

www.diecezja.gda.pl

Parafia św. Jakuba Starszego, Ap.
Kłodawa Gdańska, ul. Gdańska 12

Parafia św. Jakuba Ap. i Św. Mikołaja
Mechowo

 

Diecezja Gliwicka

www.kuria.gliwice.pl

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

Lubsza ul. Lompy 76

 

Diecezja Kaliska

www.diecezja.kalisz.pl

 Parafia św. Jakuba Ap.

Czermin 16

Parafia św. Jakuba Ap.

Tłokinia Kościelna 99

 

Archidiecezja Katowicka

www.archidiecezja.katowice.pl

 Parafia św. Św. Ap. Filipa i Jakuba

Żory ul. Garncarska 16

 

Diecezja Kielecka

www.kielce.opoka.org.pl

 

Parafia św. Jakuba Ap.

Chlewice, ul. 16 Stycznia 20

Parafia św. Jakuba Ap.

Mieronice nr 1

Parafia św. Jakuba Ap.

Niegardów nr 29

Parafia św. Jakuba Ap.

Opatowiec, ul. Nowokorczyńska 2

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

Pałecznica 24,

Parafia św. Jakuba Ap.

Probołowice 40

Parafia św. Jakuba Ap.

Sędziejowice 57

Parafia św. Jakuba Ap.

Szczaworyż 47

 

Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska

www.koszalin.opoka.org.pl

 Parafia św. Jakuba Ap.

Szwecja, ul. Główna 33

 

Archidiecezja Krakowska

www.diecezja.pl

 

Parafia św. Jakuba Ap.

Piekielnik 331

 

 

 

 

Parafia św. Jakuba Ap.

Więcławice Stare 20

32-091 Michałowice

 

13 km na północny wschód od Krakowa leżą Więcławice Stare. Kościół parafialny pw. św. Jakuba sięga początków 1340 roku. Został zbudowany z drewna modrzewiowego na podmurówce, jest jednonawowy w stylu barokowym. Przebudowany był przed 1757 rokiem - którego konsekrowano. Do 1773 roku dziedzicami i proboszczami parafii byli Jezuici. W 1868 roku do świątyni od strony południowej dobudowano zakrystię. W kościele znajdują się trzy ołtarze rokokowe z połowy XVIII wieku. W ołtarzu wielkim umieszczony został obraz św. Jakuba Apostoła, głównego patrona parafii. W górnej części widnieje wizerunek św. Tekli. Po bokach stoją figury Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Wojciecha i św. Stanisława. Prawy ołtarz boczny dedykowany jest św. Izydorowi Oraczowi, drugiemu patronowi parafii. W zwieńczeniu znajduje się obraz św. Walentego, a w dolnej części ołtarza - św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Z boków - figury św. Ksawerego i św. Alojzego. Obok ołtarza ustawiona jest marmurowa chrzcielnica, z mosiężną pokrywą. Lewy ołtarz boczny poświęcony jest Matce Bożej. W zwieńczeniu wizerunek św. Józefa, w obrazie dolnym  - św. Stanisława Kostki, na zasuwie - obraz Matki Bożej Kwietnej. Na belce tęczowej rozmieszczono Grupę Ukrzyżowania - późnobarokowa figura Chrystusa oraz późnogotyckie figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła. Szczególnym zabytkiem jest figura Madonny z Dzieciątkiem z 1410 roku i gotycki tryptyk z 1477 roku przedstawiający tronującego św. Mikołaja w asyście św. Szczepana i św. Wawrzyńca. Na obydwu stronach skrzydeł - wizerunek różnych świętych, w tym także św. Jakuba Apostoła.

Proboszczem parafii od 1996 roku jest ks. Ryszard Honkisz.

 

   

w górę  

 

 

Parafia św. Jakuba Ap.

Raciechowice 23

Parafia św. Jakuba Ap.

Sanka 58

Parafia św. Jakuba Ap.

Palczowice 26

 

Diecezja Legnicka

www.diecezja.legnica.pl

 Nie ma kościoła pw. Św. Jakuba

 

Archidiecezja Lubelska

www.kuria.lublin.pl

 Parafia św. Jakuba Ap.

Lublin, ul. Głuska 145

 

Diecezja Łomżyńska

www.kuria.lomza.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Jedwabne, ul. Poświętna 4

Parafia św. Jakuba Ap.

Drozdowo, ul. Główna 50

 

Diecezja Łowicka

www.diecezja.lowicz.pl

 Parafia św. Jakuba Ap.

Głowno

Parafia św. Jakuba Ap.

Krzemienica

Parafia św. Jakuba Ap.

Skierniewice

Parafia św. Jakuba Ap.

Zduny

 

Archidiecezja Łódzka

www.archidiecezja.lodz.pl

 

Parafia św. Jakuba Ap.

dekanat Ozorkowski

 

 

 

Parafia św. Jakuba Ap.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 2

 

Kościół św. Jakuba Większego Apostoła został wybudowany w końcu XII wieku z fundacji Piotra Własta. Małą świątynię romańską rozbudowano w połowie XIV wieku, zmieniając jej styl na gotycki. Obecny wygląd kościoła farnego pochodzi w zasadzie z przełomu XIV i XV wieku. Ukoronowaniem przebudowy było dodanie od strony zachodniej czterokondygnacyjnej wieży (55m). W późniejszych wiekach zakończono ja barokowym hełmem. Od strony południowej i północnej zostały do kościoła przybudowane dwie kaplice. W pierwszej z nich znajduje się ołtarz Krzyża Świętego, a w drugiej ołtarz św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w ołtarzu głównym widnieje późnogotycki obraz Zaśnięcia Matki Bożej, ufundowany około 1520 roku przez królowę Bonę. Władza duchowna w 1659 roku uznała wizerunek za cudowny. Na zasuwie umieszczono obraz przedstawiający męczeństwo św. Jakuba Apostoła, pędzla Rafała Hodziewicza z 1875 roku. Nieco wyżej znajduje się obraz typu Ecce Homo tego samego autora. W kościele św. Jakuba odbywały się 24 synody prowincjonalne i ogólnopolskie. Modlono się w nim w intencji odbywających się w Piotrkowie Zjazdów Generalnych i Sejmów Walnych, a także dziękowano Bogu po wyborach kolejnych królów. W 1993 roku w piotrowskiej farze obchodzono 500 - lecie parlamentaryzmu polskiego. Proboszczem parafii jest ks. prałat Stanisław Socha.

 

   

w górę  

 

 

Diecezja Opolska

www.diecezja.opole.pl

 

 

 

Parafia św. Jakuba Ap. i św. Agnieszki

48-300 Nysa, Pl. Katedralny 7

 

Na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej, 55 km na południowy zachód od Opola, położone jest powiatowe miasto Nysa. Prawa miejskie flamandzkie otrzymała w 1223 roku. Od XIV wieku stała się kwitnącym ośrodkiem handlu i rzemiosła artystycznego. W wiekach XVI i XVII była ważnym centrum życia naukowego i kulturalnego Śląska. Do XVIII wieku w mieście i okolicy przeważała ludność polska. W okresie zalewu protestantyzmu Nysa stanowiła ostoje wiary katolickiej. Wspaniałe zespoły obiektów sakralnych zdobyły Nysie przydomek "Śląski Rzym". W centrum miasta znajduje sie potężny kościół  św. Jakuba Starszego Ap. i św. Agnieszki, zwany tez katedrą nyską. Świątynia została zbudowana w latach 1410 - 1430. Jest trójnawowa, dziewięcioprzęsłowa, typu halowego (około 27 m wysokości), z sześciobocznym obejściem (ambitus). Nawy boczne oddzielają od głównej ośmioboczne filary (dwa rzędy po 12). "To wspaniałe dzieło architektury gotyckiej stworzył człowiek natchniony ręka Boga" - napisał w folderze proboszcz parafii ks. prałat Mikołaj Mróz. W latach 1889 - 1895 została przeprowadzona gruntowna modernizacja kościoła w stylu neogotyckim. Do naw bocznych przylegają liczne kaplice, w których mieści się wiele cennych ołtarzy, rzeźb i obrazów, a także licznych epitafiów, będących prawdziwymi dziełami sztuki. Dnia 30 września 2007 roku w tym kościele odbyła się beatyfikacja matki Marii Merkert (1817 - 1872), współzałożycielki Sióstr Elżbietanek, zwanej "Śląską Samarytanką", której dokonał - w imieniu papieża - kardynał Jose Saraiva Martins.

 

   

w górę  

 

 

Diecezja Pelplińska

www.diecezja.pelplin.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Człuchów, ul. Królewska 6

Parafia św. Jakuba Ap.

Dzierżążno

Parafia św. Jakuba Ap.

Niewieścin

Parafia św. Jakuba Ap.

Lębork, ul. Basztowa 8

Parafia św. Jakuba Ap.

Łeba, ul. Łąkowa 8

Parafia św. Jakuba Ap.

Wielki Lubień 14

Parafia św. Jakuba Ap.

Ostrowite 69 (Gm. Chojnice)

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

Lubichowo, ul. Starogardzka 18

Parafia św. Jakuba Ap.

Tuchola, pl. Wolności 30

 

Diecezja Płocka

www.diecezja.plock.pl

 Parafia św. Jakuba Ap.

Słupia

Parafia św. Jakuba Ap.

Płonne

Parafia św. Jakuba Ap.

Płock – Imielnica, Wyszogrodzka 166

Parafia św. Jakuba Ap.

Góra

Parafia św. Jakuba Ap.

Koziebrody

Parafia św. Jakuba Ap.

Unieck

Parafia św. Jakuba Ap.

Bożewo

 

Archidiecezja Poznańska

www.archpoznan.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Błażejewo

Parafia św. Jakuba Większego Ap.

Dłużyna

Parafia św. Jakuba Większego Ap.

Obra, ul. Szkolna 12

Parafia św. Jakuba Większego Ap.

Poznań, ul. Głuszyna 150a

Parafia św. Jakuba Większego Ap.

Święciechowa, ul. Kościelna 7

Parafia św. Jakuba Ap.

Żabno 84

 

Archidiecezja Przemyska

www.przemyska.pl/diecezja

 

Parafia św. Jakuba Ap.

Korczowa 53

 

Diecezja Radomska

www.radom.opoka.org.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Świerże Górne 55

Parafia św. Jakuba Ap.

Stanowiska

Parafia św. Jakuba Ap.

Skaryszew, Mickiewicza 1

 

Diecezja Rzeszowska

www.diecezja.rzeszow.pl

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

Góra Ropczycka 120

 

Diecezja Sandomierska

www.sandomierz.opoka.org.pl

Kościół rektoralny pw. św. Jakuba Ap.

Sandomierz, ul. Staromiejska 3

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

Kotuszów 62,

 

Diecezja Siedlecka

www.diecezja.siedlce.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Przesmyki, ul. Narutowicza 3

Parafia św. Jakuba Ap.

Pawłowice

 

Diecezja Sosnowiecka

www.diecezja.sosnowiec.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Giebło, ul. Częstochowska 72

Parafia św. Jakuba Ap.

Sączów, ul. Szkolna 1

 

Archidiecezja Szczecińsk - Kamieńska

www.szczecin.kuria.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Szczecin, ul. św. Jakuba 1

 

Diecezja Świdnicka

www.diecezja.swidnica.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Pieszyce, pl. Zamkowy 11,

Parafia św. Jakuba Ap.

Krosnowice

Parafia św. Jakuba Ap.

Ścinawka Dolna

 

Diecezja Tarnowska

www.diecezja.tarnow.pl

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Ap.

Brzesko, ul. Głowackiego 2

Parafia św. Jakuba Ap.

Podegrodzie 57

www.parafia-podegrodzie.pl.testy.strefa.pl

Parafia św. Jakuba Młodszego Ap.

Powroźnik 50

 

 

 

 

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

33-170 Tuchów, ul. Kościuszki 8a

www.sw.jakub.tuchow.pl

 

Parafia św. Jakuba w Tuchowie powstała prawdopodobnie w XII wieku. 26 maja 1229 roku papież Grzegorz IX zatwierdził utworzone probostwo i oddał je w opiekę benedyktynów. Pierwszym proboszczem był Saulus, a jego następcą od 1325 roku - Jakub. Obecny kościół został zbudowany w latach 1791 - 1797. Jest trzecią świątynią na miejscu poprzednich, zniszczonych przez pożary. Kościół św. Jakuba najwyższa budowla lewobrzeżnego Tuchowa, położony jest kilkadziesiąt metrów na północ od Rynku, na kilkunastometrowej skarpie, w pobliżu rzeki Białej. Kościół jest murowany, orientowany, trzynawowy, w stylu późnego baroku. Znajdują sie w nim cenne zabytki, wśród których naczelne miejsce zajmuje rokokowy ołtarz główny, poświęcony w dniu odpustu 1864 roku. W centralnej części ołtarza widnieje łaskami słynący wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, uratowany z poprzedniej świątyni. Cudowny Krucyfiks zasłaniany jest olejnym obrazem św. Jakuba. Wizerunek namalował przed 1800 rokiem Nikodem Strzegocki. Nad tabernakulum znajduje się pomniejszona replika figury św. Jakuba znad jego grobu w Santiago de Compostela. Parafia posiada także relikwie swego patrona. Kult św. Jakuba związany jest z uroczystością odpustową (poprzedzoną nowenną), która odbywa się w niedzielę po 25 lipca. Proboszczem parafii jest ks. Zbigniew Pietruszka. Tuchów słynie także z Sanktuarium Matki Bożej z obrazem koronowanym w 1904 roku, którego kustoszami są Ojcowie Redemptoryści.

 

   

w górę  

 

 

Diecezja Toruńska

www.torun.opoka.org.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Żmijewo 2

Parafia św. Jakuba Ap.

Białuty 21

Parafia św. Jakuba Ap.

Wielkie Radowiska

Parafia św. Jakuba Ap.

Ostrowite

Parafia św. Jakuba Ap.

Kazanice 38

Parafia św. Jakuba Ap.

Mikołajki 6

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

Bobrowo 49A

Parafia św. Jakuba Ap.

Dąbrówka Królewska 7

 

 

 

 

Parafia św. Jakuba Ap.

87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 6

 

To historyczne miasto jest siedzibą sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego oraz stolicą nowej diecezji. Najznamienitszą budowlą w południowo- wschodnim narożu Rynku Nowego Miasta był - i pozostał do dziś - gotycki kościół św. Jakuba. Zbudowany został w kształcie bazyliki dwukondygnacyjnej, z galerią podokienną na piętrze. Kamień węgielny pod budowę kościoła położył biskup chełmiński Herman w 1309 roku. Unikalny klimat wnętrza tworzą gotyckie polichromie i sklepienia z XIV wieku. Nad wejściem do prezbiterium rozpięty jest trójlistny łuk tęczowy z 1733 roku z dwustronnym krucyfiksem - gotyckim od strony prezbiterium i barokowym od strony nawy. W  tym też czasie wybudowano ołtarz główny św. Jakuba, z cechami konserwatyzmu, z warsztatu chełmińskiego. W zakończeniu prawej nawy, na tzw. Drzewie Życia, znajduje się Krucyfiks Mistyczny, z figurami dwunastu proroków - dzieło sztuki gotyckiej. Na lewej ścianie prezbiterium widnieje obraz pasyjny z XIV wieku, ilustrujący w 22 scenach mękę Chrystusa. Wysokie ściany kościoła przecinają wąskie okna, wypełnione artystycznymi witrażami. Świątynia w latach 1557 - 1667 należała do protestantów. Następnie do 1832 roku do Zakonu Benedyktynek. Proboszczem parafii jest ks. prałat Andrzej Wawrzyniak.

 

   

w górę  

 

 

Archidiecezja Warmińska

www.archidiecezjawarminska.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Olsztyn

Parafia św. Jakuba Ap.

Butryny

Parafia św. Jakuba Ap.

Bartołty Wielkie

Parafia św. Jakuba Ap.

Stawiguda

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

Osetnik

Parafia św. Jakuba Ap.

Kwiecewo

 

Archidiecezja Warszawska

www.archidiecezja.warszawa.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Warszawa Ochota, ul. Grójecka 38,

www.swjakub.one.pl

 

Diecezja Warszawsko - Praska

www.diecezja.waw.pl

 

 

 

Parafia św. Jakuba Ap.

03-131 Warszawa - Tarchomin, ul. Mehoffera 4

www.sw-jakub.wpraga.opoka.org.pl

 

Parafia została erygowana około 1534 roku. Rozciągała się od warszawskiego Annopola aż po Radzymin. W 1223 roku, jak czytamy w Informatorze diecezji warszawsko - praskiej, rycerz Krystyn "de Chrosna" przekazał biskupowi Chrystianowi wieś Tarchomin na cele misyjne. Pierwsza świątynia była drewniana. Obecny kościół jest fundacji Jakuba Gołyńskiego, wojewody mazowieckiego i jego syna Mikołaja - proboszcza Tarchomina. Budowę rozpoczęto w końcu XV wieku. Kościół konsekrował biskup Płocki Piotr Dunin Wolski w 1583 roku. Od początku XVIII wieku Tarchomin był własnością Ossolińskich. Do kościoła dobudowali kruchtę, zakrystię i skarbiec oraz wznieśli dzwonnicę i kostnicę. Ściany wzmocniono 12 przyporami, położono też nowy dach. W latach 1912 - 1932 przywrócono kościołowi pierwotny wygląd. Świątynia wiele ucierpiała podczas ostatniej wojny, gdyż przez pół roku przebiegał w jej pobliżu front. W latach 2000 - 2001 osuszono fundamenty kościoła i odprowadzono wodę do kanalizacji. Ołtarz główny ufundował Franciszek M. Ossoliński około 1730 roku. Z boków znajdują sie figury Apostołów Piotra i Pawła, rzeźbione w drewnie lipowym. Dwa ołtarze boczne pochodzą z XVII wieku. Lewy dedykowany jest Matce Bożej Różańcowej, a prawy św. Józefowi. Chrzcielnica wykonana została z marmuru dębnickiego i przykryta złoconą pokrywą. Ambona datowana jest na 1741 rok. Organy pochodzą z XIX wieku. Obok zabytkowego ogrodzenia kościoła znajduje się kaplica przedpogrzebowa z XVII wieku. Proboszczem parafii od 2000 roku jest ks. prałat Józef Górecki.

 

   

w górę  

 

 

Diecezja Włocławska

www.diecezja.wloclawek.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Siniarzewo 62

Parafia św. Jakuba Ap.

Wrząca Wielka

Parafia św. Jakuba Ap.

Rzgów, ul. Zagórowska 5

Parafia św. Jakuba Ap.

Piotrków Kujawski, ul. Św. Ducha 1

Parafia św. Jakuba  Ap.

Fabianki

Parafia św. Jakuba Ap. i św. Doroty

Uniejów

 

Archidiecezja Wrocławska

www.archidiecezja.wroc.pl

Parafia św. Jakuba Ap.

Brożec 81

Parafia św. Jakuba Ap.

Małujowice 65

Parafia św. Jakuba Ap.

Prusice, ul. Kościelna 3

Parafia św. Jakuba Ap.

Sobótka, ul. Św. Jakuba 10

Parafia św. Jakuba i św. Krzysztofa

Wrocław - Psie Pole, ul. Bolesława Krzywoustego 291

 

Diecezja Zamojsko – Lubaczowska

www.diecezja.zam-lub.pl

Nie ma kościołów pw. św. Jakuba Ap.

 

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

www.diecezja.zgora-gorzow.opoka.org.pl

 

 

 

 

Parafia św. Jakuba Starszego Ap.

Sanktuarium  św. Jakuba Starszego Apostoła - Pielgrzymkowe

Jakubów 34, 59-160 Radwanice

www.bractwoswjakuba.pl

 

Zdjęcia są tutaj

W odległości 12 km na zachód od Głogowa, pomiędzy trasą międzynarodową E 65, a drogami lokalnymi nr 299 i 329, leży prastara miejscowość Jakubów. Pierwsze wzmianki o istnieniu tu parani i kościoła pochodzą z 991 r. Od początku nosiły wezwanie św. Jakuba Starszego. Jedna z legend mówi, że sam Apostoł, podczas wędrówki do Hiszpanii, dotarł w to miejsce na Piastowskiej ziemi. Napił się wody ze źródła, które nabrało uzdrowicielskiej mocy. W XII i XIII wieku do Jakubowa przybywali pątnicy ze Śląska, Czech, Moraw i Francji. Miejscowa kronika podaje, że w 1735r. nie starczyło 20 księży dla wyspowiadania wszystkich pielgrzymów.

Nowy rozdział w historii Jakubowa - jak pisze Waldemar Hass w zielonogórskim piśmie „Aspekty" (dodatek do tygodnika „Niedziela") - nastąpił wraz z przybyciem do parafii ks. Stanisława Czerwińskiego w 1999 r. Jego zapał w reaktywowaniu kultu i odtwarzaniu Szlaków św. Jakuba udzielił się najpierw parafianom, następnie diecezji zielonogórsko - gorzowskiej, a teraz zatacza coraz szersze kręgi w całej Polsce. W listopadzie 2004 r. powstało w Jakubowie Bractwo Św. Jakuba. Jego opiekunem duchowym jest ks. kanonik S. Czerwiński. Dzięki staraniom Bractwa odtworzono pierwszy w Polsce odcinek szlaku długości 160 km, z Jakubowa do Zgorzelca (dalej wiedzie do Santiago de Compostela w Hiszpanii). Przywrócono też 17 - kilometrowy odcinek szlaku zwany „Drogą do Źródła" od głogowskiej kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP.

Dnia 20 czerwca 2007 r. ówczesny biskup zielonogórsko - gorzowski Adam Dyczkowski wydał dekret ustanawiający w Jakubowie Sanktuarium Pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego Apostoła. Jego kustoszem został mianowany ks. proboszcz S. Czerwiński. Parafia cieszy się posiadaniem relikwii św. Jakuba z Rzymu.

 

   

w górę  

 

Parafia św. Jakuba Ap.

Niedoradz, (Kościół filialny Parafii Otyń)

Parafia św. Jakuba Ap.

Ośno Lubuskie, ul. Różana 6

Parafia św. Jakuba Ap.

Przecław (Kościół filialny Parafii - Niegosławice 52)

Parafia św. Jakuba Ap.

Wschowa

 

   

w górę