Procesja - Zielone Świątki
Bierzmowanie '2015

Młodzież naszej Parafii, która przyjęła w minioną niedzielę Sakrament Bierzmowania, dziękowała Panu Bogu za ten dar nazajutrz - w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Po duchowym dziękczynieniu przyszedł czas na spotkanie i wspólne radowanie się w naszej parafialnej salce.

    Zielone Świątki - 25 maja 2015 r.

    Bierzmowanie - 24 maja 2015 r.

Foto: Marcin Reis