Kaplica Matki Bożej Królowej Polski w szpitalu

Msze św. w Kaplicy o godz. 14.00 w każdą sobotę po Mszy św. posługa dla chorych. Opiekę duszpasterską pełnią księża z Parafii Jakubowej

Szpital przy ulicy T.Kościuszki przed rokiem 1910 Szpital przy ulicy T. Kościuszki w 2007 roku

Szkic Historyczny

14.06.1958 r.
W dniach 7 - 15 czerwca 1958 odbyła się Wielka Misja Parafialna w Parafii św. Jakuba Apostoła, wśród VI Wot misyjnych, jako III Woto Maryjne na pamiątkę Misji ks. Kanonik Tadeusz Zieliński ufundował - wielki obraz Matki Bożej Częstochowskiej do nowej Kaplicy szpitalnej. Dzieło wybitnego artysty poznańskiego.

17.06.1958 r.
Po 8 - letnich staraniach (od 1950 roku) w Wojew. R.N., parafia otrzymała zgodę na urządzenie w szpitalu (wówczas powiatowym) kaplicy, która przed wojna istniała, a po wojnie z wiadomych względów nie. Jej brak dawał się "dotkliwie we znaki" - napisał ks. T. Zieliński. Kaplicę jako III Woto Maryjne, na pamiątkę Misji urządzono wówczas (1958 r.) na wzór papieskiej Kaplicy w Kastel Gandolfo. Na patronkę kaplicy obrano Matkę Bożą Królową Polski. Poświęcenia dokonał w sobotę tj 17 czerwca 1958 roku Ks. bp. Łucjan Bernacki w asyście 6 księży, lekarzy, sanitariuszy i całego personelu szpitalnego. Ołtarz ufundował według wskazówek ks. T. Zielińskiego ofiarny p. Wojtczak z Mogilna.

2000 rok
Kaplicę przeniesiono z parteru na I piętro - na Oddział dla przewlekle chorych. Jest to już trzecia lokalizacja Kaplicy w mogileńskich szpitalu. Obecni fundatorzy wyposażenia Kaplicy (po 2000 roku): p. A. Jakubowska, p. E. Jakubowska, p. Polak, GS Mogilno, p. U. Bukowska, Spółdzielnia Inwalidów, p. M. Weber, Ks. St. Zywert, Ks. Z. Lewandowski

Wnętrze kaplicy - obecnie

Opiekunowie kaplicy


Od 1950 do 2000 roku Kaplicą opiekowała się pani Urszula Kraśna. Pani Urszula odchodząc z tego świata ziemskiego w 2000 roku przekazała na łożu śmierci opiekę nad Kaplicą Pani Ewie Jakubowskiej, która sprawuje ją do dnia dzisiejszego. Pani Ewa pomaga również - podczas cotygodniowych wizyt kapłana w kaplicy.