Szkice historyczne i wspomnienia

Kaplica w Osówcu
k. Orchowa
Andrzej Łaganowski

Mjr Jozef Splitt - wspomnienie
Eryk Weber

"Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej i Egiptu"
Antoni Wierzchosławski (Prawnik z Krakowa zm. w 2008 r.)

"Moje wspomnienia"
Nikodem Trojanowski (Powstaniec Wielkopolski 1918/1919 ze Strzelna)

"Z historii 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich (1919 - 1920)"
Przygotował Andrzej Łaganowski

Okupacja Mogilna 1939 - 1945
Bolesław Pietras (Kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie, w latach 1945 - 1955)

"Wspomnienie o wyzwoleniu Mogilna podczas Powstania Wielkopolskiego 1918/1919"
Dominik Nowak (Powstaniec Wielkopolski 1918/1919 z Mogilna)

"U progu niepodległości i powstańczy zryw w Mogilnie"
prof. Czesław Łuczak
(Historyk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Powstanie Wielkopolskie
dr Danuta Konieczka - Śliwińska
(Przedruk artykułu z Miesięcznika Rady Miejskiej w Mogilnie)

"O obozie hitlerowskim w Szczeglinie".
Opis i charakter obozu.
Wykaz więźniów.
Wspomnienia byłych więźniów

Andrzej Łaganowski

Monografia historyczna Gminy i Miasta Janikowo
- od pradziejów ludzkości do końca XX wieku

Ewa Krause