Zamawianie intencji mszalnych

W Kościele katolickim każda Msza św. jest sprawowana za cały Kościół i wszystkich ludzi. Gromadzimy się na Mszy św. w danym miejscu i czasie, aby korzystać z łask płynących z Eucharystii - otwieramy się na uświęcające ich Boże działanie w słowie i sakramencie. Kapłan sprawujący Mszę św. może aplikować, czyli ofiarować, łaski płynące ze sprawowanej przez siebie Mszy św. w konkretnej intencji dziękczynnej, błagalnej (za osoby zmarłe lub żyjące), o rozwiązanie trudnej sytuacji lub jakiejkolwiek "godziwej". Intencja to rodzaj modlitwy wstawienniczej Kościoła. Pan Bóg posługuje się Kościołem zawsze z pragnieniem zbawienia wszystkich ludzi, co nie przeczy owocom jw., konkretnym łaskom dla tych, którzy w danej Mszy św. uczestniczą lub zamówili konkretną intencję mszalną.

Intencję mszalną w naszej parafii można zamówić:
Osobiście zgłaszając się do kancelarii w godzinach urzędowania. Zamawiający otrzymuje pisemne potwierdzenie zarezerwowanej intencji.
Telefonicznie na nr tel: +48 608 462 677