Wyszukiwarka zmarłych pochowanych na cmentarzu w Mogilnie
z parafii: św. Jakuba Ap., św. Jana Ap.

 

Wyszukiwanie (Search)

 

Nazwisko
(surname):
Imię (name):
Data zgonu
(date of death):
- -

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane

(Adwanced searching)

 

Dla pamięci tych, którzy odeszli i oczekują dnia zmartwychwstania

Moduł - zawiera spis zmarłych spoczywających na cmentarzu w Mogilnie przy ul. T. Kościuszki z dwóch parafii mogileńskich. W wyszukiwarce wpisz nazwisko lub jego część (np. pierwsze litery) osoby zmarłej, otrzymasz szczegółowe dane o miejscu pochówku, plan cmentarza wskaże dojście do grobu. Poniżej znajdziesz link dla lepszej identyfikacji - wyszukiwarkę zaawansowaną. W celu dopisania zmarłego lub sprostowania danych, czy też dopisania noty biograficznej lub zamieszczenie zdjęcia zmarłego, proszę o maila na adres: Administrator, z podaniem: - aktualnych danych (Imię i nazwisko zmarłego, datę urodzenia, datę śmierci), - nr pola (z bazy), - rząd (z bazy), - nr grobu (z bazy). Dane zawarte w bazie uzupełniane są na bieżąco.

(In this module, cemetery records can be found for people buried in the cemetery in Mogilno, placed in Kosciuszki Street. The database contains information from the burial registers from two parish churches in Mogilno i.e. St John's and St. Jacob's church. In order to find the gravestone write the surname or a part of it ( e.g. the first letters) of the buried person; you will be given detailed information about the place of burial , and shown the way to the gravestone on the cemetery map. For better, more precise identification use advanced search engine - click on the link below. In order to add the buried person's details , to rectify a mistake , add a bibliographic note or attach a photograph, mails should be sent to Administrator. Please remember to attach the name and surname of the buried person, date of birth, date of death, the number of the square, row, gravestone (all taken from the database) in your mail . The database is kept up to date constantly.)

Mapa cmentarza

Stronę tę poświęcam - moim rodzicom śp.śp. Mariannie i Wiktorowi