Wyszukiwarka zmarłych

Wyszukaj (Search)
Cemetery in Mogilno

pochowanych na cmentarzu parafialnym

rozwiń - zwiń

Figury i krzyże przydrożne

Sanktuaria Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Jan Paweł II
* 18.05.1920 + 02.04.2005

Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB
w Częstochowie


Centarz w obiektywie

Celem tego serwisu jest pokazanie piękna, uroku oraz atmosfery Mogileńskiej Nekropolii

Rok 2008, autor zdjęć A. Konieczka

Rok 2009, autor zdjęć A. Łaganowski

Rok 2015, autor zdjęć A. Łaganoowski