Wyszukiwarka zmarłych

Wyszukaj (Search)
Cemetery in Mogilno

pochowanych na cmentarzu parafialnym

rozwiń - zwiń

Figury i krzyże przydrożne

Sanktuaria Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Jan Paweł II
* 18.05.1920 + 02.04.2005

Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB
w Częstochowie


Poczet proboszczów i wikariuszy

Losy kościoła św. Jakuba i kościoła św. Jana Ewangelisty na przestrzeni wieków były z sobą ściśle związane. Były okresy, w których kościół św. Jakuba był wcielony do parafii "Janowej" i lata, w których kościół św. Jana Ewangelisty podlegał parafii "Jakubowej". Od 1925 roku z chwilą powołania II parafii, parafia św. Jakuba jest samodzielna z małymi wyjątkami z II połowy XX wieku.