Poczet proboszczów i wikariuszy

W latach proboszcz  
  Wikariusz w latach
1982 - 1994 Ks. Stanisław Podlewski
(zarządza kościołem św. Jana i św. Jakuba od 1 VII 1982 do 28 VI 1994)
 
  Ks. Paweł Błoch - 1989
  Ks. Kazimierz Pyrzyk 1982 - 1989
  Ks. Andrzej Dawidek - 1986
  Ks. Jan Buczkowski 1982 - 1994
  Ks. Tomasz Kruszka 1989 -
  Ks. Waldemar Mazur 1989 -
1994 - 2017 Ks. Zenon LEWANDOWSKI  
  Ks. Sławomir Rydz 1994 - 01.07.1996
  Ks. Stanisław Nowak 01.07.1996 - 1997
  Ks. Witold Ceglarek 01.09.1997 - 30.06.2003
  Ks. Sebastian Semrau 2003 - 2006
  Ks. Kanonik Jan Trojanowski 2006 - 2008
  Ks. Mariusz Kamiński 12.07.2008 - 25.06.2011
  Ks. Paweł Błochowiak 25.06.2011 - 15.07.2011
  Ks. Krzysztof Urbaniak 15.07.2011 - 31.06.2015
  Ks. Jacek Wachowski 01.07.2015 - 15.07.2015
2017 - 07.10.2017 Ks. Tomasz WALTERBACH
(administrator parafii)
 
08.10.2017 - Ks. Dr Piotr Waszak
(wikariusz z parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie)