XVIII obraz. Historia parafii i kościoła
1994 - 2017

Jak już wcześniej w szkicu historycznym wspomniałem w roku 1982 kuria Metropolitarna w Gnieźnie dokonała połączenia dwóch mogileńskich parafii: św Jakuba i św. Jana ustanawiając dla nich jednego proboszcza ks. St.Podlewskiego. Zatem na uwagę zasługuje fakt, iż po 12 latach przerwy powstaje na nowo samodzielna parafia Świętego Jakuba Większego Apostoła. (w Mogilnie parafią św. Jana administruje - Ks. St. Podlewski, a MBNP - Ks. Eugeniusz Jaworski). Władza duchowna powołała na zarządcę parafii "Jakubowej" dotychczasowego proboszcza w Siedlimowie k. Jezior Wielkich, Ks. Zenona Lewandowskiego, który z dniem 29 czerwca 1994 roku, obejmuje funkcję proboszcza Parafii pw. św. Jakuba. Wikariuszem zostaje ks. Sławomir Rydz, który przez rok pełnił obowiązki wikariuszowskie w parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie. Dekretem Ks. Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego ks. Sławomir Rydz został z dniem 1 lipca 1996 roku przeniesiony do Parafii św. Floriana w Żninie. Nawym wikariuszem zostaje mianowany ks. Sławomir Nowak z Parafii św. Trójcy w Gnieźnie. Z dniem 1 września 1997 ks. Arcybiskup zamianował wikariuszem w parafii Jakubowej ks. Witolda Ceglarka, a 30.06.2003 roku po blisko 6-letniej posłudze w mogileńskiej Farze odchodzi Ks. Witold, do parafii bł. Bpa Kozala w Gnieźnie (zmarł tragicznie w grudniu 2005 roku), obowiązki wikariuszowskie obejmuje przybyły z parafii św. Kazimierza Królewicza z Wrześni Ks. Sebastian Semrau. 26.06.1994 roku, w pogodną niedzielę o godzinie 10.00, parafianie w Jeziorach Wielkich żegnają swojego proboszcza, a wieczorem wraz ze swoim już byłym duszpasterzem udają się w pielgrzymce religijnej z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej do nowej parafii farnej w Mogilnie, gdzie o godz. 19.00 podczas uroczystej Mszy św. Mogilnianie witają nowego proboszcza. Ks. Zenon pochodzi z rodziny wielodzietnej. Przyszedł na świat, 4 kwietnia (Wielki Piątek) 1947 roku jako siódme dziecko gospodarza Kazimierza i Moniki (zd. Wierzchosławska) w małej miejscowości Cegielnia należącej do parafii gościeszyńskiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym pięknym kościółku z cudownym Obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem zostaje włączony w Chrystusa i Jego Kościół przez Sakrament Chrztu Świętego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Gościeszynie, kontynuuje naukę w szkole rolniczej gdzie uzyskuje dyplom przygotowania do zawodu rolniczego. Następnie podejmuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości - "matury", 10 maja 1967 roku prosi o przyjęcie do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po odbyciu studiów filozoficzno - teologicznych przyjmuje w Archikatedrze Gnieźnieńskiej, 9 czerwca 1973 roku Sakrament Kapłaństwa z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Mszę św. Prymicyjną odprawia w Uroczystość Ducha Świętego, dnia 10 czerwca 1973 roku w rodzinnej parafii gościeszyńskiej. Kapłańską posługę rozpoczyna 1 lipca 1973 roku w Parafii Świętej Trójcy w Łobżenicy.

Następnie z dniem 1 lipca 1979 roku zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Inowrocławiu, Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Po trzech latach posługi kapłańskiej, przeniesiony zastaje do Żnina, Parafia NMP Królowej Polski. W latach 1988 - 1994 pełnił obowiązki proboszcza w Parafii Świętego Michała Archanioła w Siedlimowie. Po objęciu obowiązków proboszczowskich w Mogilnie wraz z byłymi parafianami przystąpił z ogromnym zapałem do prac remontowych już w czerwcu 1994 roku. Stan plebani przypominał wówczas zdewastowany, zrabowany dom. Wkrótce do prac przyłączyli się parafianie z okolicznych wiosek i Mogilna. Odnawia w 1994 roku zniszczoną kompletnie plebanię i salkę wystawową - "Izba Pamięci" im. wielkiego poprzednika ks. Piotra Wawrzyniaka, oraz instaluje przy grocie Marki Bożej z Lourdes kamienny ołtarz. 19.08.1994 roku zakupuje dla fary w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą w niedzielę 28.08.1994 r. Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński podczas Mszy św. Pontyfikalnej przy grocie Matki Bożej z Lourdes, poświęca i dokonuje Aktu Zawierzenia Maryi - Ludu Ziemi Mogileńskiej. Metropolita Gnieźnieński odwiedza także chorych w szpitalu oraz odmawia modlitwę za zmarłych na cmentarzu parafialnym, przy grobie ks. P. Wawrzyniaka, ks. St. Obarskiego, ks. M. Kwiatkowskiego oraz przy pomniku ofiar Katynia. Na początku czerwca 1997 roku oddane zostało do użytku nowe przejście do kościoła od strony Rynku. Nowy chodnik wyłożono kostką polbrukową osadzony został po obu stronach piękną zielenią, co dało w efekcie piękną aleję prowadzącą wprost przed grotę Matki Bożej z Lourdes. Natomiast w 2000 r. z okazji obchodów 90 rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka odrestaurowano dwa ołtarze boczne. W uroczystościach uczestniczył JE. Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński, który 12 listopada poświęca ołtarze. W Romach obchodów rocznicowych na Rynku Msza św. w intencji Ojczyzny. Ukazuje się również wydanie specjalne Orędownika na Powiat Mogileński. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowały montaż słowno - muzyczny. Odbyły się na cmentarzu mogileńskim nieszpory z udziałem ks. Arcybiskupa. W mogileńskim parku został odsłonięty pomnik, którego poświęcenia dokonuje ks. Metropolita Gnieźnieński. W lutym 2003 roku kościół wzbogacił się o sześć nowych klęczników - klasyczne i estetyczne klęczniki wykonał p. Zdzisław Cierpisz z Mogilna. W lipcu 2003 roku następuje zakończenie największych prac inwestycyjnych przy kościele parafialnym oraz w jego otoczeniu, prac posadzkarskich i brukarskich. Owo dzieło mogło doczekać finału dzięki uporowi, inwestycji i zmysłowi organizacyjnemu Księdza Proboszcza, jak i grona oddanych ludzi dobrej woli, w tym grupy ofiarodawców. Należy podkreślić, że ks. proboszcz jest inicjatorem fatimskich procesji różańcowych ze świecami, które każdego roku co miesiąc od maja, aż do października (13 dnia każdego miesiąca) o godzinie 20.00 z farnego wzgórza podążają na Rynek i z powrotem. Muszę podkreślić, że ks. Zenon nigdy nie ukrywał swoich przekonań, wierność Ojczyźnie wolnej i demokratycznej była dla niego celem naistotniejszym, więc z chwilą przybycia do Mogilna wprowadził Msze św. za Ojczyznę, które sprawowane były w listopadzie. Tradycja ta została przejęta przez pozostałe parafie mogileńskie i na stałe zakorzeniła się w ich ceremoniale mogileńskich parafii. Ta patriotyczna inicjatywa spowodowała także włączenie się władz powiatowych i gminnych. Dzisiaj każdego raku na przemian w kościołach mogileńskich odbywają się każdego roku Msze św. za Ojczyznę z udziałem władz lokalnych i mieszkańców Mogilna. 1 lipca 2003 roku dekretem ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego został mianowany wicedziekanem dekanatu Mogilno na okres 5 lat.

W działalności proboszczowskiej ks. Zenona należy podkreślić fakt zabiegania o środki finansowe: gminne, z puli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz o środki unijne. Dzięki otrzymanym środkom m.in. został wymieniony dach, pojawiła się nowa dachówka - mniszka. Kościół otrzymał nową więźbę dachową i nowe opierzenie. Po tych pracach rozpoczęto prace konserwatorskie przy elewacji świątyni, zostały też wykonane prace malarskie wewnątrz świątyni. Przeprowadzony został remont salki prałackiej przy ul. Benedyktyńskiej oraz otoczenia wokół niej. Pięknego wyglądu nabrały też ogrody farne w których od 2006 roku aż do 2012 roku odbywały się festiwale piosenki religijnej "FARA SONG" współorganizowane ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie. Na scenie festiwalowej występowały dzieci i młodzież nie tylko z ościennych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, ale także z województwa wielkopolskiego. Dodatkowo ks. proboszcz poczynił starania o porządny wizerunek cmentarza, gdzie na najbardziej błotnistych alejkach położony został chodnik z kostki brukowej. Odnowione zostało też ogrodzenie nekropolii. Cegła w ponadstuletnich murowanych słupkach została zastąpiona nową, klinkierową. Zamontowana została także nowa brama i nowe furtki. Bardzo ważną rolą w jego życiu odgrywało pielgrzymowanie. W związku z dołączeniem mogileńskiej parafii farnej do Szlaku Jakubowego ks. Zenon organizował również pielgrzymki rowerowe szlakiem św. Jakuba do Gniezna oraz autokarowe do sanktuarium w Jakubowie i Santiago de Compostela. Organizował też bardzo chętnie liczne pielgrzymki do innych miejsc świętych w całej Polsce. Pielęgnował także rocznice święceń kapłańskich swojego seminaryjnego rocznika i tak np. czwartek, 9 czerwca 2016 roku w mogileńskiej farze odbyła się uroczystość 43. rocznicy święceń kapłańskich księży, którzy zostali wyświęceni 9 czerwca 1973 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Wśród nich byli m.in. ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. W uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji uczestniczyło 12 księży z rocznika ks. Zenona, zaproszeni goście, dzieci komunijne i mieszkańcy Mogilna. W imieniu władz gminy Mogilno życzenia jubilatom złożyli Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Kujawa oraz sekretarz Teodor Pryka. Uroczystość uświetniła Mogileńska Orkiestra Dęta. Ks. Proboszcz Zenon Lewandowski przez przeszło 22 lata proboszczowania w parafii św. Jakuba zawsze dbał o to, by kościół farny odzyskał należny blask gotyckiej świątyni tak wewnętrz jak i na zewnątrz. Na podkreślenie zasługuje także to, że nie kto inny, tylko ks. Zenon Lewandowski uratował historyczny budynek - plebanię pamiętającą wielkich poprzedników, przywrócił pamięć o ks. Piotrze Wawrzyniaku, przywrócił temu miejscu i miejscu "Króla Czynu" należne miejsce na kartach nie tylko parafialnej ale mogileńskiej historii.

Dekretem z dnia 3 lipca abp Wojciech Polak Prymas Polski zwolnił ks. Zenona Lewandowskiego z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie i przeniósł go w stan spoczynku, ze względu na stan zdrowia. Z tym samym dniem Prymas Polski mianował ks. Tomasza Walterbacha, wicedziekana dekanatu mogileńskiego, proboszcza mogileńskiej parafii pw. św. Faustyny, administratorem parafii farnej. Ksiądz Lewandowski zamieszka w Cegielni. Parafianie pożegnali go 8 lipca podczas Mszy św. w farze.

Pożegnanie w Siedlimowie - 1994r.
Powitanie w Mogilnie - 1994 r.
Plebania po remoncie 1994r., przed plebanią postawiona figura Matki Bożej w 1994r.
Wnętrze plebanii przed remontem - 1994r.
Ołtarz główny w 19942r.
Widok kościoła od strony płd. 1995r.
Pielgrzymka - przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki - 1994r.
Pierwsze dożynki w nowej parafii- 1994r. Wprowadzenie do kościoła przedstawicieli wsi.
Wnętrze Izby Pamięci Ks. P. Wawrzyniaka urządzone w 1994r.
Msza św. przy grocie, ks. abp święci obraz Matki Bożej oraz dokonuje zawierzenia Maryi Ludu Ziemi Mogileńskiej - 1994r.
Na cmentarzu - 1994r.
Zgromadzeni ks. ze swoim pasterzem przed plebanią farną - 1994r.
Misje parafialne - 1995r.
Relikwie św. Wojciecha - 1995r.
Ołtarz główny. Boże Narodzenie 1995r.
Podczas Misji 1997r.
Festyn "Jakubowy" 1998r.
Jubileusz 25 lat kapłaństwa ks. proboszcza 1998r.
Jubileusz 25 lat kapłaństwa ks. proboszcza 1998r.
Jubileusz 25 lat kapłaństwa ks. proboszcza 1998r.
Jubileusz 25 lat kapłaństwa ks. proboszcza 1998r.
W rezydencji ks. Prymasa, 2006r.

cd. XIX obraz