Wyszukiwarka zmarłych

Wyszukaj (Search)
Cemetery in Mogilno

pochowanych na cmentarzu parafialnym

rozwiń - zwiń

Figury i krzyże przydrożne

Sanktuaria Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Jan Paweł II
* 18.05.1920 + 02.04.2005

Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB
w Częstochowie


XVIII obraz. Historia parafii i kościoła
1994 - 2017

Na uwagę zasługuje fakt, iż po 12 latach przerwy powstaje na nowo samodzielna parafia Świętego Jakuba Większego Apostoła. (w Mogilnie parafią św. Jana administruje - Ks. St. Podlewski, a MBNP - Ks. Eugeniusz Jaworski). Władza duchowna powołała na zarządcę parafii "Jakubowej" dotychczasowego proboszcza w Siedlimowie k. Jezior Wielkich, Ks. Zenona Lewandowskiego, który z dniem 29 czerwca 1994 roku, obejmuje funkcję proboszcza Parafii pw. św. Jakuba. Wikariuszem zostaje ks. Sławomir Rydz, który przez rok pełnił obowiązki wikariuszowskie w parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie. Dekretem Ks. Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego ks. Sławomir Rydz został z dniem 1 lipca 1996 roku przeniesiony do Parafii św. Floriana w Żninie. Nawym wikariuszem zostaje mianowany ks. Sławomir Nowak z Parafii św. Trójcy w Gnieźnie. Z dniem 1 września 1997 ks. Arcybiskup zamianował wikariuszem w parafii Jakubowej ks. Witolda Ceglarka (zmarł tragicznie w grudniu 2005 roku), a 30.06.2003 roku po blisko 6-letniej posłudze w mogileńskiej Farze odchodzi Ks. Witold, do parafii bł. Bpa Kozala w Gnieźnie , obowiązki wikariuszowskie obejmuje przybyły z parafii św. Kazimierza Królewicza z Wrześni Ks. Sebastian Semrau. 26.06.1994 roku, w pogodną niedzielę o godzinie 10.00, parafianie w Jeziorach Wielkich żegnają swojego proboszcza, a wieczorem wraz ze swoim już byłym duszpasterzem udają się w pielgrzymce religijnej z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej do nowej parafii farnej w Mogilnie, gdzie o godz. 19.00 podczas uroczystej Mszy św. Mogilnianie witają nowego proboszcza. Ks. Zenon pochodzi z rodziny wielodzietnej. Przyszedł na świat, 4 kwietnia (Wielki Piątek) 1947 roku jako siódme dziecko gospodarza Kazimierza i Moniki (zd. Wierzchosławska) w małej miejscowości Cegielnia należącej do parafii gościeszyńskiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym pięknym kościółku z cudownym Obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem zostaje włączony w Chrystusa i Jego Kościół przez Sakrament Chrztu Świętego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Gościeszynie, kontynuuje naukę w szkole rolniczej gdzie uzyskuje dyplom przygotowania do zawodu rolniczego. Następnie podejmuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości - "matury", 10 maja 1967 roku prosi o przyjęcie do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po odbyciu studiów filozoficzno - teologicznych przyjmuje w Archikatedrze Gnieźnieńskiej, 9 czerwca 1973 roku Sakrament Kapłaństwa z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Mszę św. Prymicyjną odprawia w Uroczystość Ducha Świętego, dnia 10 czerwca 1973 roku w rodzinnej parafii gościeszyńskiej. Kapłańską posługę rozpoczyna 1 lipca 1973 roku w Parafii Świętej Trójcy w Łobżenicy.

Następnie z dniem 1 lipca 1979 roku zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Inowrocławiu, Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Po trzech latach posługi kapłańskiej, przeniesiony zastaje do Żnina, Parafia NMP Królowej Polski. W latach 1988 - 1994 pełnił obowiązki proboszcza w Parafii Świętego Michała Archanioła w Siedlimowie.

c.d.n.

cd. XIX obraz