Wyszukiwarka zmarłych

Wyszukaj (Search)
Cemetery in Mogilno

pochowanych na cmentarzu parafialnym

rozwiń - zwiń

Figury i krzyże przydrożne

Sanktuaria Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Jan Paweł II
* 18.05.1920 + 02.04.2005

Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB
w Częstochowie


XIX obraz. Historia parafii i kościoła
2017 - nadal

Zgodnie z dekretem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie ks. dr Piotr Waszak zastaje mianowny administratorem parafii pod wezwaniem św. Jakuba Ap. w Mogilnie. Obowiązki administratora obejmuje w niedzielę, 8 października 2017 roku. c.d.n.

Szkic historyczny parafii i kościoła na podstawie dostępnych materiałów
opracował Andrzej Łaganowski

I obraz. Historii parafii i kościoła

II obraz. Historii parafii i kościoła

III obraz. Historii parafii i kościoła

IV obraz. Historii parafii i kościoła

V obraz. Historii parafii i kościoła

VI obraz. Historii parafii i kościoła

VII obraz. Historii parafii i kościoła

VIII obraz. Historii parafii i kościoła

IX obraz. Historii parafii i kościoła

X obraz. Historii parafii i kościoła

XI obraz. Historii parafii i kościoła

XII obraz. Historii parafii i kościoła

XIII obraz. Historii parafii i kościoła

XIV obraz. Historii parafii i kościoła

XV obraz. Historii parafii i kościoła

XVI obraz. Historii parafii i kościoła

XVII obraz. Historii parafii i kościoła

XVIII obraz. Historii Parafii i kościoła