XII obraz. Historia parafii i kościoła
1910 - 1920

Ks. Sylwester Szudziński (1910 - 1920). Urodził się dnia 28 grudnia1858 roku w Rogoźnie, gdzie też uczęszczał do gimnazjum, które ukończył w 1882 roku. Studia teologiczne odbył na uniwersytecie w Wiirzburgu; wyświęcony zaś został na kapłana w Gnieźnie 2 sierpnia 1885 roku. Jako młody kapłan pracował jeden rok w Golejewku, potem 7 lat jako wikary praecentor przy Katedrze w Poznaniu. Dnia 26.06.1893 roku (otrzymuje beneficjum) przeniósł się na probostwo do Powidza (6 maja 1895 roku powierzono mu tymczasową administrację parafii w Ostrowie koło Strzelna, a 10.10.1895 zarządza tymczasowo parafią w Ostrowie kolo Strzałkowa - po śmierci ks. proboszcza Józefa Bogusiewicza, +16.10.1895), gdzie sprawował duszpasterstwo aż do roku 1911, w którym - po śmierci ks. szambelana Piotra Wawrzyniaka - obejmuje beneficjum w Mogilnie tj. parafie św. Jana Ap. i św. Jakuba Ap. - Fara z dniem 01.01.1911 roku. I tutaj i poprzednio w Powidzu piastował urząd dziekański - w Mogilnie mianowany dziekanem 13 grudnia 1917 roku (Mogilno należało wówczas do dekanatu żnińskiego). W roku 1914, 24 kwietnia mianował go Najprzewielebniejszy Administrator Diecezji Gnieźnieńskiej Ks. Prałat dr Dorszewski "honorowym radcą duchownym" (ad honores). Od 6 grudnia 1917 roku udzielono mu komendy na beneficjum w Ludzisku i Markowicach z prawem substytuowana. Do Dolska przenosi się w roku 1920, gdzie w lipcu r. 1930 zapada na chorobę nieuleczalną; umiera w zakładzie 00. Bonifratrów w Marysinie dnia 21 lutego 1931 roku.

cd. XIII obraz