Z przeszłości kościoła św. Klemensa i cmentarza

Czas okupacji hitlerowskiej zaznaczył się tragicznie w dziejach miasta - Mogilna. Odcisnął również piętno na mogileńskim cmentarzu. W nocy z 14 na 15 sierpnia 1940 roku, grupa młodzieży z Hitlerjugend dokonała podpalenia kościoła św. Klemensa. Świątynia spłonęła doszczętnie, a wraz z nią między innymi sztandary mogileńskich organizacji i towarzystw wraz z obrazem patrona świątyni św. Klemensa - Papieża i Męczennika. Dzisiaj w miejscu zabytkowego kościoła została staraniem ks. proboszcza Szczepana Misiaka wzniesiona w 1945 roku kaplica mauzoleum, według projektu Aleksandra Holasa. 25 listopada 1945r. złożono w podziemiach zwłoki ekshumowanych mieszkańców ziemi mogileńskiej, pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. (Od 1816 r. kościół św. Klemensa stał się kaplicą cmentarną)