Wyszukiwarka zmarłych

Wyszukaj (Search)
Cemetery in Mogilno

pochowanych na cmentarzu parafialnym

rozwiń - zwiń

Figury i krzyże przydrożne

Sanktuaria Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Jan Paweł II
* 18.05.1920 + 02.04.2005

Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB
w Częstochowie


100 lat życia Siostry Błażeji - Rozalii Tomalak

ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 3 września, R.P. 2008, FARA w Mogilnie

czytaj dalej

Spoczywa na mogileńskim cmentarzu.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NPNMP w Mogilnie