Z przeszłości parafii i kościoła

Szkic historyczny (1155 - 2018)

Zbudowany około 1511 roku. Jest budowlą późnogotycką, orientowaną, usytuowaną na skarpie. Wzniesiony z cegły o układzie gotyckim. Prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte trójbocznie, z zakrystią. Nawa nieco wyższa, trójprzęsłowa, z kruchtami. Wewnątrz kościoła od pożaru w XVII w., stropy płaskie z fasetą i ząbkowanym gzymsem ostrołukowym. Okna zbarokizowane, zamknięte łukami koszowymi. W zakrystii sklepienie kolebkowe. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Konsekrowany w 1592 roku. Po 1945 r. świątynia była kilkakrotnie odnawiana (1975, 1989, 1998-2018).

I obraz. Historia parafii i kościoła
(1155 - 1419)
Fundacja Kościoła św. Jakuba - XII wiek
Rycerz Zbylut I Pałuka z Panigrodza k. Kcyni

II obraz. Historia parafii i kościoła
(1419 - 1657)
Zakonnicy - rządcami kościoła Św. Jakuba
Zakonnik O. Maur Buzewski

III obraz. Historia parafii i kościoła
(1657 - 1766)

IV obraz. Historia parafii i kościoła
(1766 - 1816)
Opat, Ks. Leon, Emilian Kosiński
rozbiory Polski, protestanci, pożary, ratusz, zbór, choroby, remonty;

V obraz. Historia parafii i kościoła
(1816 - 1837)
Ks. Rajmund Strzeliński
Podanie o Szerzawach, Wyrobki - powstanie, okolica Dąbrówki - napady

VI obraz. Historia parafii i kościoła
(1838 - 1868)
Ks.Józef Klupp
Kościół klasztorny kościołem sukursalnym czyli pomocniczym dla kościoła parafialnego

VII obraz. Historia parafii i kościoła
(1869 - 1875)
Ks. Kazimierz Dorszewski (1869)
Ks. Sylwester Suszczyński (1869 - 1875

VIII obraz. Historia parafii i kościoła
(1875 - 1883)
Dozór kościelny

IX obraz. Historia kościoła i parafii
(1883 - 1886)
Ks. Franciszek Haunszyld (1875 - 1880)
Ks.Teofil Zygmanowski (1880 - 1882)
Ks. Kazimierz Ertman (1882 - 1884)
Ks. Emilian Drożdżyński (1884 - 1886)

X obraz. Historia parafii i kościoła
(1886 - 1898)
Ks. Antoni Ćwikliński

XI obraz. Historia parafii i kościoła
(1989 - 1910)
Ks. Piotr Wawrzyniak

XII obraz. Historia parafii i kościoła
(1910 - 1920)
Ks. Sylwester Szudziński

XIII obraz. Historia parafii i kościoła
(1920 - 1938)
Ks. Mieczysław Brodowski

XIV obraz. Historia parafii i kościoła
(1938 - 1940; 1948 - 1963)
Ks. Tadeusz Zieliński

XV obraz. Historia parafii i kościoła
(1945 - 1948)
Ks. Szczepan Misiak

XVI obraz. Historia parafii i kościoła
(1963 - 1964)
Ks.Dobromir Ziarniak
(1964 - 1982)
Ks. Stanisław Obarski

XVII obraz. Historia parafii i kościoła
(1982 - 1994)
Ks. Stanisław Podlewski

XVIII obraz. Historia parafii i kościoła
(1994 - 2017)
Ks. Zenon Lewandowski

XIX obraz. Historia parafii i kościoła
(2017 - nadal)
Ks. dr Piotr Waszak