XVII obraz. Historia parafii i kościoła
1982 - 1994

W 1989 Polska wychodzi z totalitarnego zniewolenia. Życie religijne może rozwijać się nieskrępowanie. W Mogilnie największą wspólnotą wyznaniową jest kościół katolicki. Zachował on swoją strukturę terytorialną sprzed 1989 roku, która obejmowała trzy parafie: św. Jana Apostoła, św. Jakuba Większego Apostoła - mogileńska fara oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W latach 1982 - 1998 zarządzał parafią św. Jana Ap. i administrował od 1982 do 1994 roku również parafią św. Jakuba Ap. Ks. Stanisław Podlewski, kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej św. Piotra i Pawła w Kruszwicy. W 2005 roku, 22 listopada przeżywa 50 - lecie święceń kapłańskich. Uroczystości jubileuszowa miała miejsce w Mieścisku podczas Mszy św. o godz. 12.00. Ks. St. Podlewski urodził się 30.08.1940r., wyświęcony na kapłana 21.11.1965r. Parafią św. Jakuba Ap. zarządzał do 27 czerwca 1994 roku, czyli do dnia mianowania przez Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego nowego proboszcza. W dniu 21 czerwca 1993 roku Mogilno przeżywało niecodzienną uroczystość. W ramach II - go Polskiego Synodu Plenarnego w mogileńskim Klasztorze ks. biskup Bogdan Wojtuś otworzył I - szy Dekanalny Kongres Synodalny. Inicjatorem Kongresu był Dziekan mogileński ks. Stanisław Podlewski, wraz z zespołem redakcyjnym mogileńskiego miesięcznika katolickiego "Benedictum" - dobre słowo. Kongres rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną, w kongresie uczestniczyło ok. 180 osób. Ks. Podlewski z dniem 23 kwietnia 1995 roku mianowany Dziekanem Dekanatu Mogileńskiego. Od 1 lipca 1998 r. do 31 grudnia 2013 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku oraz proboszczem parafii pw. Św. Wojciecha w Budziejewku. W tym czasie przeprowadzono wiele prac remontowych i budowlanych przy kościele parafialnym w Mieścisku. Należy tu wspomnieć o odnowieniu ołtarza głównego wraz z renowacją obrazu Matki Boskiej Sykstyńskiej, wymianie stołu ołtarzowego, wyremontowaniu prezbiterium. Wykonano również prace mające na celu odwilgocenie murów świątyni, położono nową posadzkę marmurową w kościele. Stare, betonowe płyty wokół kościoła zastąpiono kostką brukową. Wymieniono żyrandole, drzwi wejściowe, konfesjonały, a po trzech miesiącach prac (od czerwca do września 2011 r.) ukończono kompleksowy remont dachu na kościele. Założono membranę, wymieniono blachę na wieżyczce, gdzie znajduje się chór, założono nowe łaty i nową dachówkę, następnie wymieniono całe opierzenie, a na samym końcu wzmocniono wieżę kościoła i założono na nią mową miedzianą blachę. /przytoczono z http://www.parafiamiescisko.pl/ - 8 grudnia 2013 roku kieruje do swoich parafian list, w którym napisał, że "... 30 października uległem w parafii wypadkowi, złamałem nogę i zostałem przewieziony do wągrowieckiego szpitala, gdzie zostałem poddany stosownej operacji i następnie miesięcznemu leczeniu...". 21 grudniu 2013 ks. Stanisław, proboszcz mieściskiej i budziejewskiej parafii zamieszkał w Gnieźnie, w Domu Księży Emerytów. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązki proboszcza pełni ks. dr Andrzej Panasiuk.

więcej >>

cd. XVIII obraz