Ks. Stanisław Podlewski (1940 - 2019)

Zmarł w piątek 6 września 2019 roku, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, długoletni dziekan dekanatu mogileńskiego. Śp. ks. Stanisław Podlewski urodził się 30 sierpnia 1940 roku w Pińsku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wstąpił w 1959 roku do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, które ukończył 1965 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 listopada 1965 roku w Gnieźnie z rąk bp. Lucjana Bernackiego. Posługę kapłańską jako wikariusz rozpoczynał w parafii w Łeknie (1965-1966). Następnie był wikariuszem w parafiach w: Miłosławiu (1966-1967), Osieku (1967-1968), Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu (1968), św. Jakuba w Wągrowcu (1968-1977) oraz Chrystusa Króla w Jarocinie (1977-1982). W 1982 roku został mianowany administratorem parafii w Witaszycach, a po kilku miesiącach proboszczem parafii pw. św. Jakuba Ap. w Mogilnie (do 1994) oraz pw. św. Jana Ap. w Mogilnie (do 1998). Od 1982 do 1985 roku pełnił funkcję wicedziekana, a od 1985 do 1998 dziekana dekanatu mogileńskiego. W 1994 roku abp Henryk Muszyński włączył go jako kanonika gremialnego do Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy. W 1998 roku objął jako proboszcz parafię pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, gdzie duszpasterzował przez 16 lat, do 2014 roku. W 2014 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Wprowadzenie i modlitwa przy trumnie śp. ks. kan. Stanisława Podlewskiego odbyły się we wtorek 10 września o godzinie 16.00 w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego. Msza św. i uroczystości pogrzebowe - środa 11 września o godzinie 11.00 w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Zmarłego kapłana polecamy Bożemu miłosierdziu. /za: Arch. Gn./

więcej >>