Kaplica w Osówcu
pw. Matki Bożej Różańcowej

Dawniej - w II połowie XIX w. wieś Osówiec należała do powiatu jak mówiono "mogilnickiego". Obecnie, po podziale administracyjnym z lat siedemdziesiątych należy do Gminy Orchowo i powiatu słupeckiego w województwie wielkopolskim. 22 września 1885 Kurier Poznański pisał: "Podczas gdy na tylu miejscach naszej ziemi zabytki pobożności Ojców naszych w gruzy się rozsypują i tyle świątyń pustkami stoi, niejaką pociechą dla serca strapionego jest wiadomość, że stare świątynie przybierają nową szatę i że tu i ówdzie nowe świątynie lub kaplice się wznoszą. Taką nowiną mogę się dzisiaj z wami podzielić, bo dnia 9 września 1885 r. poświęcił pleban orchowski nową kaplicę w stylu gotyckim wystawioną w Osówcu, w dziedzicznej wsi rodziny Mlickich. Kaplicę rzeczoną wybudowała pani Mlicka, wdowa po Teofilu, zgasłym przedwcześnie dnia 20 stycznia 1883 i z wielkim żalem tych, którzy go znali - wraz z córkami, aby w sklepie (w piwnicy) pod kaplicą złożyć zwłoki nieodżałowanego męża i ojca. W dniu 20 września 1885 o godzinie 5 (po południu) odbyło się przeniesienie szczątków nieboszczyka z Orchowa do Osówca przy licznym udziale ludu z okolicy i krewnych z daleka. Na drugi dzień odprawiła się Msza św. za dusze zmarłych członków rodziny Mlickich. Sama kaplica bardzo miłe robi wrażenie i z wielkim gustem jest wykończona. Ołtarz jest murowany a w nim figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Pobożnych pomieścić się w niej może blisko sto osób. Wdzięczność i uznanie należy się czcigodnym spadkobierczyniom, że w tak piękny sposób uwieczniły pamięć nieboszczyka i potomności zostawiły pomnik wdzięczności i czci dla umarłych. Przyczyniły się zarazem do pomnożenia chwały Bożej, bo odtąd może się raz po raz odprawiać w tym przybytku modlitwy i Przenajświętsza Ofiara Mszy św."
W przeszłości Osówiec mieścił się w granicach parafii pw. św. Marcina w Linówcu. Dzisiaj Osówiec należy do parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie, a w Kaplicy pw. MB Różańcowej w Osówcu co niedzielę odbywają się Msze św. Do niedawna kaplica pełniła również funkcję kostnicy. /Napisał, foto: AŁ./