Kościół farny po wymianie dachu

Wrzesień, A.D. 2013 r.