Pielgrzymka z Dalewa

Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka.
Dnia 21 maja 2011 roku przybyła do mogileńskiej fary pielgrzymka z Dalewa. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w naszym kościółku przez ks. Kanonika Mariana Cynka, proboszcza z Dalewa (w kościele dalewskim ks. Wawrzyniak był chrzczony, a kilka lat później odprawił Mszę św. - primicyjną). Po Eucharystii zacni goście wysłuchali krótkiego rysu historycznego naszej Fary ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieło ks. P. Wawrzyniaka - o dziele pozostawionym przez ks. P. Wawrzyniaka w Mogilnie opowiedział ks. Zenon Lewandowski, następca ks. Piotra w parafii jakubowej. Następnie pielgrzymi zostali zaproszenie na plebanię aby zobaczyć gdzie ks. Piotr pracował i wypoczywał. Po skosztowaniu smacznych rogali zwiedzili salkę prałacką, po czym udali się na cmentarz, gdzie przy grobie ks. Wawrzyniaka odmówili modlitwę, złożyli wiązankę kwiatów, odśpiewali Boże coś Polskę i wyruszyli do grobu św. Wojciecha.