OMI - Oblati Mariae Immaculatae

I Niedziela Adwentu, 1 grudnia 2013 r.

W pierwszą niedzielę adwentu gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej księży kleryków Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI - Oblati Mariae Immaculatae). Księża przyjechali z Obry, gdzie znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne zgromadzenia. Przybyli do nas ks. diakon Tadeusz, oraz ks. kleryk Robert. W naszej wspólnocie głosili Słowo Boże, oraz przybliżyli charyzmat swojego zakonu. Po każdej Mszy św. rozprowadzali kalendarze, które każdy mógł nabyć za dobrowolną ofiarę. Fundusze zebrane w ten sposób, zostaną przekazane na cele zgromadzenia. Drogim księżą, oraz wszystkim ich współbraciom, życzymy Bożego Błogosławieństwa.