Ks. Andrzej Baczewicz(1789 - 1843)

Dnia 12. listopada r. 1843 umarł ks. Andrzej Baczewicz, pleban w Wielkiem Sławsku, dekanatu kruświckiego, licząc lat 54. Urodził się w mieście Łobżenicy , odwiedzał szkoły w Pakości u 00. reformatów; poczem wstąpił do zakonu bernardyńskiego w Górce i 1833 r. wyświęcony został na kapłana. Tu stąd wysłany był na kaznodzieję do klasztoru tejże reguły w Bydgoszczy. R. 1824. sekularyzował się i objął plebanią W Wielkiem Sławsku, w Kujawach, gdzie też życia dokona. Requiescat in pace. /Ks. J./