Ks. Andrzej Czech (1884 - 1935)

Proboszcz w Trębaczowie, dekanacie bralińskim, zmarł 30 grudnia 1935 r. Urodził się 28 maja 1884 w Falkowicach pod Opolem, uczęszczał do gimnazjum w Nysie (Neisse) na Śląsku, które ukończył na Wielkanoc r. 1905. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Wrocławskim, otrzymał 17 czerwca 1909 r. święcenia kapłańskie, po czym powołany został na stanowisko wikarego do Sycowa (Gross Wartenbergii, a 28 września 1910 r. do parafii św. Piotra w Berlinie. Dnia 20 lipca 1915 r. przenosi się do Trębaczowa, w dzisiejszym dekanacie Bralińskim, jako proboszcz. Treścią jego życia kapłańskiego była modlitwa, praca duszpasterska i ciche cierpienie, spowodowane przykrościami złączonymi z pracą w parafiach pogranicznych, a do tego od długiego czasu chorobą nieuleczalną. W dekanacie spieszył konfratrom z chętną pomocą; nawet w ostatnim roku życia już bardzo chory i słaby, słuchał spowiedzi na odpustach. Nade wszystko kochał swój kościół, dbając gorliwie o jego piękny wygląd; kochał parafię, zawsze gotów wybaczać błędy a wszystkich prowadzić do Boga. Parafia i księża dekanalni podziękowali mu za to szczerze w dniu jego srebrnego jubileuszu, 17 czerwca 1934 r. Odtąd kroczy już wyraźnie drogą krzyżową z powodu ciężkiej choroby, a jednak prawie do ostatka nie przestaje wytrwale i gorliwie pracować. Wczas zaopatrzony na drogę wieczności złożył Bogu ostatnią ofiarę ze swego życia w poniedziałek, 30 grudnia 1935 r. Eksportacja zwłok do kościoła odbyła się w piątek dnia 3 stycznia popołudniu o godz. 15; a nazajutrz pogrzeb o godz. 10. Smutne te obrzędy zgromadziły licznych wiernych z parafii i okolicy, a księży nie tylko kondekanalnych, ale także z sąsiednich dekanatów kępińskiego i sycowskiego. Udział w pogrzebie wzięli ponadto - starosta powiatowy p. Dąbrowiecki, poseł do Sejmu p. Krzywoszyński z Domanina, oraz szczerze tego zacnego kapłana kochający lud wiejski.