Ks. Antoni Dukat (1876 - 1931)

Urodził się w r. 1876. Po ukończeniu poznańskiego gimnazjum św. Marii Magdaleny wstąpił do Seminarium duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 kwietnia 1905 r., po czym posłała go Władza Duchowna do Jaksic jako zastępcę proboszcza. Następnie był kolejno wikariuszem w Tucznie, Pakości, Kruszwicy, gdzie zajmuje się szczególnie terminatorami i młodzieżą, w Pobiedziskach prowadzi stowarzyszenie robotników i wszystkie bractwa różańcowe. W r. 1910 otrzymuje stanowisko proboszcza w Czeszewie. Tu troszczy się o chwałę domu Bożego i odnawia całe probostwo. Znów zajmuje się szczególnie stowarzyszeniem robotników i bractwami różańcowymi. W r. 1914 obejmuje beneficjum w Kiekrzu, gdzie się stara o potrzeby kościoła, w r. 1929 stawia pomnik Serca Jezusowego, jako dowód wdzięczności za przywróconą Ojczyźnie wolność. W ostatnich latach trawiony ciężką chorobą, starał się mimo słabnących sił wytrwać na stanowisku do końca. Z wielką cierpliwością znosząc cierpienia swoje fizyczne, jak i ciężkie zmartwienia i doświadczenia, zakończył, opatrzony sakramentami Św., swoje życie dnia 21 marca 1931 r. Żyjąc zawsze nader skromnie, pragnął mieć i pogrzeb cichy i skromny, liczni jednak kapłani i tłumy ludu wiernego oddali mu ostatnią przysługę.