Ks. Antoni Jańczakowski (1829 - 1872)

Zmarł 2 stycznia 1872 roku w Wonieściu. Znany był ze swojej gorliwej kapłańskiej pracy, wymowy i zacnego życia. Urodził się 13 czerwca 1829 roku z rodziców Ignacego i Nepomuceny z Biernackich Jańczakowskich. Uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu za czasów dyrektora Stoca i Prabuckiego. W 1848 roku opuszcza gimnazjum poznańskie, udaje się do Ostrowa gdzie w 1850 złożył egzamin dojrzałości. Początkowo poświęcił się prawu, następnie studiował na Uniwersytecie Berlińskim. Wyświęcony na kapłana 1855 roku. Po święceniach kapłańskich został skierowany jako wikariusz do kościoła św. Wojciecha w Poznaniu, po roku powołany na mansjonarza przy kościele farnym św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Tu po złożeniu egzaminu "konkursowego" arcybiskup Przyłuski powołuje go w 1859 na proboszcza w Wonieściu, gdzie po 13 latach pracy duszpasterskiej żywota dokonał.