Ks. Aleksander Łabujewski (1878 - 1930)

Administrator parafii Donaborów, dekanatu kępińskiego. Ks. Aleksander Łabujewski urodził się w r. 1878 w Lubawie na Pomorzu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w gimnazjum Chełmińskim, a nauki teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Wyświęcony na kapłana w roku 1901 objął wikariat przy kościele św. Trójcy w Gnieźnie. Następnie wyznaczyła mu Władza Duchowna kolejno jako pole działalności duszpasterskiej Brzyskorzystew, Siedlec pod Wolsztynem, Ostroróg, Szamotuły. Po kilku latach pracy w Szamotułach, gdzie był także nauczycielem religii w wyższej szkole rolniczej, przeniósł się w roku 1911 do Donaborowa. Tutaj pozostał aż do końca życia. Mimo wątłego zdrowia pełnił gorliwie obowiązki duszpasterskie nie tylko w własnym kościele, ale pomagał chętnie, zwłaszcza w konfesjonale, konfratrom dekanalnym i dalszym sąsiadom. Mocno zniszczone budynki plebańskie przyprowadził do należytego porządku. Pokochał starożytny swój drewniany kościółek, a widząc, że coraz więcej podupada, poczynił kroki, aby przeprowadzić gruntowny remont. Niestety choroba nie pozwoliła mu zrealizować tego planu; uczynił to jego zastępca. Wyrozumiały, łagodny, skromny zjednał sobie szacunek i przywiązanie u parafian. Nie stronił też od pracy społecznej; przede wszystkim zaś wielkie położył zasługi około rozwoju miejscowego Kółka rolniczego. Ostatnie 2 lata, będąc sparaliżowany, nie sprawował obowiązków duszpasterskich, a mimo to rzesze ludu, inteligencji i kapłanów wzięły liczny udział w pogrzebie, oddając hołd ostatni zacnemu kapłanowi obywatelowi.