Ks. Augustyn Morkowski (1759 - 1843)

Ś.p. księdz Augustyn Markowski - pleban w Brzyskorzystwie. W dniu 29 września roku 1843 roku po dziewięciotygodniowej chorobie i trzykrotnem opatrzeniu sakramentami świętemi na drogę wieczności, rozstał się z tym światem, ksiądz Augustyn exbenedyktyn urodzony w Trzemesznie r. 1759, wyświęcony na kapłaństwo 1788. r. Po sekularyzowaniu się został plebanem w Brzyskorzystwie 1811. r., a po 50 - letnim obchodzie kapłaństwa, ozdobiony przez najjaśniejszego króla Pruskiego Fryderyka Wilhelma III orderem Orła czerwonego IV. kl. w dniu 2 lutego 1838. roku. W tym czcigodnym kapłanie utracił dekanat rzadkiej przyjemności starca, parafianie utracili jednego z najlepszych pasterza, a sąsiedzi ochoczego i najczynniejszego w pracach duchownych pomocnika. Jego miła starość i uprzejmość ku współbraciom w charakterze - jego rzadka ludzkość domowa ku wszystkim bez różnicy, jego niewinna wesołość umysłu, jaką się odznaczał przez cale życie, bo aż do ostatniego tchnienia - a jaką sama tylko poczciwość i spokojne nadaje sumienie, czyniły z nim najprzyjemniejsze towarzystwo, i jednały mu największy szacunek u współbraci 1 obywatelstwa, a przywiązanie bez granic u parafian, którzy nie tak prędko zapomną jego straty. W dniu 2 października, po odprawionem żałobnem nabożeństwie za duszę jego przez licznie zgromadzonych kapłanów, z obcych nawet dekanatów, zwłoki jego z największym żalem i rozczuleniem wszystkich pochowane zostały w kościele; tam niech spoczywają w pokoju - a duszy jego, niech świeci światłość wiekuista przed tronem Boga.