Ks. Adam Musiał (1912 - 1995)

W dniu 30 grudnia 1995 roku zmarł w Bydgoszczy ks. Adam Musiał. Zmarły urodził się dnia 23.12.1912 roku w Żninie. Po zdaniu matury wstępuje do Seminarium Duchownego i w dniu 22.05.1937 otrzymuje święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej. Posługę kapłańską jako wikariusz sprawował od 20.07.1937 w Gołuchowie a następnie od 01.04.1939 w parafii Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Właśnie tam zastaje go wybuch II wojny światowej. Tak jak wielu kapłanów naszej Archidiecezji był represjonowany przez okupanta. Zostaje wywieziony do Niemiec i tam pracuje w gospodarstwie rolnym. Jeszcze w czasie trwania wojny wrócił do diecezji i stąd mógł już dnia 13.03.1945 rozpocząć pracę duszpasterską. Został mianowany administratorem parafii Runowo Krajeńskie. Praca była trudna, bo trzeba było przypominać na nowo zasady Boże a także odbudowywać to co w czasie okupacji zostało zniszczone w kościele i zabudowaniach parafialnych. 15.05.1965 Władza Duchowna powierzyła mu administrację parafii w Miasteczku Krajeńskim. Praca tutaj była inna, bo poza kościołem parafialnym jest jeszcze kościół filialny w Grabównie a więc dojazdy z posługą duszpasterską. W Miasteczku parafia jest większa a więc jest ks. wikariusz wspomagający w pracach ks. Proboszcza. Wysiłki duszpasterskie nie od razu są widoczne jak troska o wygląd kościoła i jego otoczenia. Ks. prob. Adam Musiał odmalował kościół, otoczył nowym parkanem kościół jak i wzgórze na którym stoi kościół, zrobił nowe przejście bezpośrednio z kościoła na cmentarz, przez to ułatwił wejście na cmentarz. 01.07.1973 r. został usamodzielniony ośrodek przy kościele w Grabównie, Do nowej parafii zostały odłączone 3 wioski i kilka rodzin z 4 wioski. Stan zdrowia sprawił, że w dniu 01.09.1979 przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał z swoimi siostrami w Bydgoszczy przy ul. Ogrody. Zmarły ks. Adam odznaczał się wielką cierpliwością w swoich dolegliwościach chorobowych. Na ile pozwalały mu siły chętnie włączał się w posługę duszpasterską. Pogrzeb odbył się w dniu 02.01.1996 r. w Bydgoszczy. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kaplicy parafii M.B. Fatimskiej - bo ostatnio był parafianinem tej parafii. Kazanie podczas Mszy Św. wygłosił ks. kan. Stanisław Woźniak. Został pochowany na cmentarzu parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy./Ks. Marian Grobelski dziekan/