Ks. Antoni Nowak (1877 - 1929)

Nieubłagana śmierć zabrała go 3 grudnia 1929 w sile wieku, bo w 52 roku życia. Proboszcz w Biezdrowie. Ks. Nowak urodził się w roku 1877 w Mądrych, powiat Średzki. Po ukończeniu nauk gimnazjalnych wstępuje do Seminarium Duchownego, skąd po wyświęceniu na kapłana idzie na wikariat wpierw do Jankowa Zaleśnego, a potem do Odolanowa. Następnie powierza mu Władza Duchowna kolejno beneficjum w Panience, Jaraczewie, wreszcie Biezdrowie, które objął 1919. Pobyt w tej parafii to okres najowocniejszej pracy ks. proboszcza Nowaka. Tu odznacza się duszpasterską gorliwością, działa na wszystkich polach dziedziny społecznej i dobroczynnej, zajmuje się oświatą ludu i troską o młodzież. Po za tym odnawia kościół parafialny i plebanię, powiększa cmentarz. A prócz obowiązków proboszczowskich sprawuje jeszcze urząd inspektora nauki religii w powiecie Szamotulskim. Za pracę, za poświęcanie się, za szlachetność i ofiarność czcili go wszyscy, którzy znali jego wszechstronną działalność. Dowodem tego była ostatnia przysługa, którą oddało mu liczne grono konfratrów i wiernych dnia 7 grudnia, odprowadzając zwłoki na wieczny spoczynek.