Ks. Aleksander Oczachowski (1929 - 1999)

Przemawiając nad grobem zmarłego Ks. Kanonika Aleksandra Oczachowskiego przedstawiciel Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Pan Zygmunt Bąkowski, powiedział m.in.: "Dwie daty pozostaną na zawsze w pamięci parafian, dzień 15 maja 1965 r., kiedy to swą pracę duszpasterską rozpoczął zmarły Ks. Proboszcz i dzień 4 września 1999 r., kiedy to niespodziewanie nastąpiła jego śmierć", a słowa te były wyrazem wdzięczności za przeszło 34-letnią posługę kapłańską cenionego przez parafian duszpasterza. Ta nagła śmierć poruszyła nie tylko parafian, ale i kapłanów dekanatu, dla których zmarły był tylko rok i dwa miesiące dziekanem. Ks. Kanonik Aleksander Oczachowski urodził się 17 lutego 1929 r. w Inowrocławiu jako syn Józefa i Ludwiki Buzalskiej. Ojciec był pracownikiem kolejowym i wzorowo wraz z żoną wychowywał swe dzieci stwarzając religijną zdrową atmosferę życia rodzinnego. Ta atmosfera sprawiła, że kiedy w 1951 r. zdał maturę w Liceum Administracyjno-Handlowym w Inowrocławiu, zgłosił się do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i rozpoczął studia przygotowujące do pracy kapłańskiej. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył i przyjął święcenia kapłańskie 15 czerwca 1957 r. z rąk Ks. Biskupa Lucjana Bernackiego. Po święceniach podjął pracę wikariuszowską i spełniał ją do 1958 r. w Gnieźnie, w parafii farnej, a następnie przez rok w parafii św. Trójcy w Bydgoszczy. W 1960 r. został wikariuszem w Brzozie i tu pracował przez 3 lata, a następnie od 1963 r. był przez rok wikariuszem w Kruszwicy i potem przez rok we Wrześni, w par. Wniebowzięcia N.M.P., aby od 15 maja 1965 r. podjąć pracę proboszcza w parafii p.w. Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych i równocześnie w parafii p.w. Opieki Matki Boskiej w Pomarzanach, którą spełniał do śmierci, czyli do dnia 4 września 1999 r. W międzyczasie 23 kwietnia 1994 r. Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński mianował go Kanonikiem honorowym Kapituły kolegiackiej św. Jerzego w Gnieźnie, a jeszcze wcześniej Ks. Kard. Prymas Józef Glemp nadał mu tytuł "Radcy Duchownego". W 1994 r. został też wicedziekanem dekanatu Kłecko, a od 1 lipca 1998 r. został dziekanem tegoż dekanatu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się we wtorek, 7 września 1999 r. O godz. 16.00 w Łagiewnikach Kościelnych i tego dnia modlitwom przewodniczył Ks. Arcybiskup Henryk J. Muszyński w obecności ok. 50 kapłanów i bardzo licznie przybyłych wiernych nie tylko z parafii, ale i z sąsiednich miejscowości. Ks. Arcybiskup po wprowadzeniu trumny z ciałem zmarłego odprawił Mszę św. koncelebrowaną podczas której homilię pogrzebową wygłosił Ks. prob. Henryk Grubich z Łopienna akcentując w niej wielkie zaangażowanie zmarłego w pracę duszpasterską jak też i jego ogromny spokój, opanowanie i serdeczną przyjazną postawę w kontaktach z kapłanami i wszystkimi ludźmi. Po Mszy św. swoje słowo wypowiedział Ks. Arcybiskup. Wyraził w nim swój smutek z powodu tak niespodziewanej śmierci Ks. Kanonika, podkreślając, że zawsze bardzo cenił jego postawę w pracy kapłańskiej. Następnego dnia liturgia pogrzebowa rozpoczęła się o godz. 11.00. Przewodniczył jej Ks. Biskup Bogdan Wojtuś, który odprawił Mszę św. koncelebrowaną z udziałem wielu kapłanów, a zebrało się ich około 120. Znowu też bardzo liczny był udział wiernych z parafii i z innych miejscowości, którzy też licznie przystąpili do Komunii św. W czasie Mszy św. homilię pogrzebową wygłosił Ks. Prałat Stanisław Pohl, proboszcz z Kruszwicy, kolega kursowy zmarłego proboszcza Aleksandra. Podkreślił artystyczne upodobania zmarłego, które też były podkładem pod artystyczne formowanie ducha, którego widać było w jego kontaktach z ludźmi, jak również w wyczuciu potrzeb artystycznych przy kościołach, które umiejętnie upiększał zgodnie z zasadami konserwatorskimi. Po Mszy św. w kondukcie pogrzebowym odprowadzona została trumna z ciałem zmarłego Proboszcza na cmentarz parafialny w Łagiewnikach Kościelnych zgodnie z życzeniem zmarłego wyrażonym w jego testamencie. Tam modlitwom przewodniczył Ks. Bp Bogdan Wojtuś, który w końcowym słowie wspomniał o pracy zmarłego i wskazał na potrzebę modlitwy o nowych kapłanów. Następnie Ks. Wicedziekan podziękował Ks. Biskupowi za odprawianie liturgii pogrzebowej, a za pośrednictwem Ks. Biskupa prosił o podziękowanie Ks. Arcybiskupowi. Osobne słowa podziękowania zostały wypowiedziane pod adresem wszystkich kapłanów i uczestniczących w pogrzebie. Ks. wicedziekan podziękował też parafianom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości pogrzebowej, wspominając szczególnie alumna Grzegorza Barthem, który w tutejszej parafii odbywał praktykę pastoralną. Zmarły Ks. Kanonik Aleksander Oczachowski pozostanie w naszej pamięci na długo jako sumienny, gorliwy duszpasterz, spokojny, zrównoważony, dobry człowiek, serdeczny, gościnny przyjaciel. Dobry Bóg, któremu wiernie przez 42 lata służył, niech mu będzie wieczną nagrodą i o taką z ufnością prośmy modląc się: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie! /Ks. Andrzej Trzemżalski Dziekan Dekanatu Kłecko/