Ks. Andrzej Osiński (? - 1894)

Proboszcz w Świątkowie, zmarł 9 stycznia 1894 o godzinie 8 wieczorem - paraliżem tknięty w domu Państwa Celichowskich w Gnieźnie. Ksiądz Osiński dzień wcześniej dysponował na śmierć swego najbliższego sąsiada ks. Delerta, a na drugi dzień stanął z nim na Sądzie Bożym. Urodził się w Granówku. Po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu wstąpił do Seminarium Duchownego. Wyświęcony na kapłana, pełnił obowiązki wikariusza najpierw przy fazie w Gnieźnie, następnie w Słupach. W 1874 roku otrzymuje probostwo w Świątkowie. O ks. Andrzeju już w gimnazjum profesor Wannowski mawiał: "Ale mój Boże! ten Osiński, to też wie wszystko", i taki był - chwytał często za pióro, pozostawiając po sobie cenne dzieło w roku kościelnym. Pogrzeb odbył się 14 i 15 stycznia, mowy pogrzebowe wygłosili ks. dziekan Echaust i ks. proboszcz Cybichowski.