Ks. Aleksander Pestrych (1819 - 1872)

Dziekan zbąszyński. Zmarł 13 sierpnia 1872 roku. Był to człowiek wysokiej zacności, kapłan kościelnego ducha pełny. Urodził się w 1819 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1845, a proboszczem w Rokitnie został w 1850 roku. Kilka lat wcześniej został dotknięty paraliżem. Kapłan bardzo gorliwy. Kochał bardzo i z wielką czcią otaczał w głównym ołtarzu cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny. Przywiązany bardzo do Stolicy Apostolskiej, jeździł do Rzymu, ostatni raz w czasie Soboru. Należał do grona ludzi wykształconych i ciągle umysłowo pracował. Odznaczał się wymową kaznodziejską. Posiadał odwagę cywilną, potrafił bronić swoich poglądów i przekonań. Zawsze na pierwszym miejscu kładł interes Kościoła, ale się kraju nie wyrzekał pomimo dobrych stosunków niemieckich trzymał ze społeczeństwem polskim, toteż śmierć jego była ciężką stratą dla archidiecezji.