Ks. Alfons Pszczoliński (1907 - 1967)

Urodził się 4 lipca 1907 r. w Bydgoszczy. Rodzicami Jogo byli Antoni Pszczoliński i Marta zd. Janicka. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył w Bydgoszczy. Na studia filozoficzne i teologiczne wyjechał do Francji. Studiował w Paryżu i Cambrai. Święcenia kapłańskie przyjął 12 lipca 1936 r. w Cambrai. Po święceniach Władza Duchowna przeznaczyła go na duszpasterza Polaków w Valenciennes i okolicy, w Północnej Francji. Za pracę wśród emigrantów Rząd Polski odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. Od 1941 był kapelanem Ruchu Oporu, za co Rząd Francuski udzielił mu Crobix Guerre. Jako kapelan wpierw armii podziemnej, a potem kapelan 8 brygady na froncie belgijsko - holenderskim udekorowano go Krzyżem Walecznych. Po skończonej wojnie wycofano jednostkę wojskową na teren Szkocji. Tam przebywał do roku 1947. W lipcu 1947 r. wrócił do Polski. Władza Duchowna oddała mu duszpasterstwo w parafii Sokolniki i Popowo - lgnacewo. W roku 1950 objął duszpasterstwo w parafii Wyrzysk. W parafii św. Marcina w Wyrzysku duszpasterzował bardzo gorliwie przez 17 lat. Był naprawdę dobrym Ojcem dla swoich parafian. Nie pominął żadnej okazji, aby głoszoną nauką i przykładem swego ofiarnego życia prowadzić powierzony sobie Lud Boży do Boga. Takim był również wobec braci Kapłanów. W roku 1963 Władza Duchowna zamianowała go Wicedziekanem dekanatu Białośliwskiego, Kapłani dekanatu, widząc w nim wzór kapłańskich cnót, poprosili go, aby zechciał sprawować funkcję Ojca Duchownego dekanatu. I tej pracy podjął się bardzo chętnie i wykonywał ją z całą gorliwością nawet wtedy, gdy przez ostatnie dwa lata chorując ciężko, czynił to z wielkim wysiłkiem. W środę dnia 20 grudnia kapłani dekanatu pomagali w Wyrzysku, dając wiernym okazję do Spowiedzi św. adwentowej. Wykorzystał tę okazję ks. Alfons Pszczoliński, aby wygłosić do nich ostatnią egzortę, pożegnać się z nimi, pobłogosławić im i prosić ich o błogosławieństwo. Następnego dnia 21 grudnia rano, gdy domownicy i księża wikariusze wrócili ze Mszy św. roratniej, z uśmiechem na twarzy i słowami: "Panie jestem gotów, idę" odszedł do Ojca po zasłużoną nagrodę za swoją gorliwą pracę kapłańską. W sobotę dnia 23 grudnia o godz. 11,00 ks. Dziekan Roman Budniak w otoczeniu 50 kapłanów i wielkiej rzeszy parafian wprowadził zwłoki ks. Wicedziekana do świątyni parafialnej i po wigiliach żałobnych odprawił Mszę św. Słowo Boże wygłosił ks. dr Józef Kozłowski, proboszcz z Kosztowa. Następnego dnia w Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 14.00 Słowo Boże wygłosił proboszcz z Osieka ks. Feliks Gomolewski, a Mszę św. odprawił, oraz zwłoki odprowadził na cmentarz w otoczeniu bardzo licznej rzeszy wiernych żegnając tam zmarłego Kapłana J. Eksc. Ks. Biskup Lucjan Bernacki.