Ks. Andrzej Świtała (1879 - 1929)

Zmarł 23 sierpnia 1929 roku, proboszcz z Potarzycy. Ks. Andrzej urodził się 27 listopada 1879 roku w Wielkiej Topoli pod Ostrowem. Pochodził z zacnej rodziny włościańskiej. Do gimnazjum uczęszczał w Ostrowie. W roku 1902, po zdaniu matury, oddaje się studiom teologicznym w Wrocławiu, Poznaniu i Gnieźnie. Otrzymawszy w r. 1907 święcenia kapłańskie, pracuje gorliwie jako wikary w Dusznikach, Lubaszu i Koźminie. W roku 1914 obejmuje parafię w Potarzycy. I tu poświęca się z całym zapałem pracy duszpasterskiej. Odnawia bardzo pięknie kościół wewnątrz i zewnątrz, również i plebanię. Towarzystwa miejscowe i organizacje społeczne bliższej okolicy miały w ks. Andrzeju światłego opiekuna. Głęboka pobożność, uprzejmość i prostota w obejściu zjednały mu nie tylko miłość parafian, ale także uznanie i przyjaźń w sąsiedztwie, zwłaszcza u współbraci kapłanów, czego dowodem wspaniały pogrzeb w Potarzycy, na który tłumy ludu przybyły oraz przeszło 30 kapłanów. Niedomagając już od kilku lat, poważnie zapadł w lipcu 1929 i przedwcześnie zgasł po ciężkich z anielską cierpliwością znoszonych cierpieniach.