Ks. Antoni Napoleon Jan Tyc (1807 - 1861)

Dziekan dekanatu zbaraskiego i cenzor archidiecezjalny. Światły i zasłużony kościołowi i szkole kapłan, który urodził się 24 czerwca 1807 roku w Warszawie z rodziców Józefa i Agnieszki (Gontowskiej). Po stracie ojca w drugim roku życia, przeniósł się z matką do Poznania, gdzie prze osiem lat pobierał nauki w Liceum. Uzyskawszy w 1826 roku świadectwo dojrzałości, udał się na wszechnicę Wrocławską, gdzie studiuje teologię. W 1831 roku kończy studia i wstępuje do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wyświęcony na kapłana w 1932 roku. Następnie skierowany został do Leszna gdzie pełni obowiązki wikariuszowskie i nauczyciela religii w gimnazjum. W 1836 roku zostaje tutaj instytuowany jako proboszcz. "Zamiłowany w pracy naukowo - umysłowej", zrzekł się ofiarowanej mu prezenty na probostwo w Szamotułach i tylko ze względów na słabe zdrowie przenosi się w 1846 roku na probostwo do Winnogóry, a następnie do Wilczyny. W Archidiecezji wysoko ceniono zdolności Ks. Antoniego i dlatego Władza Duchowna powołała go w 1853 roku, po zmarłym ks. opacie Markowskim na probostwo przy kościele parafialnym Księży Kanoników Regularnych Lateraneńskich w Trzemesznie z inspekcją nad konwiktem gimnazjalnym fundacji opata i biskupa Kosmowskiego. Powierzyła mu również dziekanię po zmarłym ks. kanoniku katedralnym Jasienieckim, plebanię przy kościele św. Michała w Gnieźnie w roku 1851. Cenzorem zaś ksiąg dla archidiecezji gnieźnieńskiej nominowany został w 1855 roku. Zmarł 3 grudnia 1861 roku o godzinie 11.00 (przed południem), opatrzony na drogę wieczności sakramentami świętymi na którą kilkakrotnie się przysposabiał. Doczesne szczątki złożone zostały po odprawieniu nabożeństwa żałobnego w asyście officjała Archidiecezji Gnieźnieńskiej Ks. Sucharskiego, księży kanoników i radców konsystorskich Dorszewskiego i Jarosza, duchowieństwa z różnych dekanatów, przybyłych szanownych profesorów i uczniów gimnazjum trzemeszeńskiego i innych szkół, krewnych, przyjaciół i parafian w grobowcu kaplicy św. Antoniego, w kościele parafialnym w Trzemesznie. 6 grudnia 1861 roku powierzono zarząd nad osieroconymi kościołami w Trzemesznie i Dusznie Ks. Keglowi - nauczycielowi religii przy gimnazjum w Trzemesznie. Dekanat trzemeszeński. /Opracował A. Łaganowski na podstawie: Tygodnika Katolickieg/