Ks. Andrzej Ussorowski (1837 - 1928)

Urodził się w Gnieźnie 28 listopada 1837 roku (ojciec Norbert Ussorowski zmarł 13.01.1899 roku w Gnieźnie w wieku 90 lat). Nauki gimnazjalne ukończył w Trzemesznie, studia teologiczne w Poznaniu i w Gnieźnie, gdzie 22 grudnia 1860 roku wyświęcony został na kapłana. Od 1861 - 1864 roku był wikariuszem w Mościsku, od 1864 - 1866 roku proboszczem w Kiszkowie, a od 1866 do 1894 roku proboszczem w Skokach. Następnie powołany został na penitencjusza do Gniezna, gdzie przez 2 lata spełniał obowiązki spowiednika katedralnego. Od roku 1896 - 1903 był proboszczem w parafii św. Michała w Gnieźnie, gdzie pobudował wieżę przy kościele parafialnym. W 1903 roku, ówczesna Władza kościelna Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej mianuje go proboszczem w Kwieciszewie k. Mogilna, gdzie uporządkował stan budowlany tak kościoła jak i plebanii. Ksiądz Andrzej Ussorowski odznaczał się wielką gorliwością o chwałę Bożą i dlatego Władza kościelna mianowała go Radcą duchownym a Stolica Apostolska Szambelanem papieskim. Po rezygnacji śp. ks. dr Wartenberga w Kamieńcu (k. Mogilna) z dziekaństwa obdarzyła go Władza Kościelna godnością dziekana, którą od 1912 roku do 1918 roku piastował. Śp. ks. Prałat Andrzej Ussorowski zostawił po sobie pamięć przykładnego kapłana, troskliwego duszpasterza, lubianego współtowarzysza. Był to człowiek zrównoważony, energiczny, nadzwyczajnie pracowity. Dlatego pomimo swych 90 przeszło lat wieku a 68 blisko kapłaństwa trwał na stanowisku i chociaż od kilku lat nie mógł wypełniać w kościele swojej ukochanej parafii w Kwieciszewie wszystkich obowiązków duszpasterskich, jednak posiadając pełnię władz umysłowych, interesował się wszystkimi sprawami. Odznaczył się też ks. Andrzej gorącą miłością do Ojczyzny i czynny brał udział w sprawach społecznych. To o czym marzył spełniło się. Doczekał się wolnej Niepodległej Polski. Zmarł 20 września 1928 roku. Jego doczesne szczątki spoczywają na cmentarzu parafialnym w Kwieciszewie. /Opracował A. Łaganowski na podstawie: Miesięcznika Katolickiego i Roczników./