Ks. Bolesław Ciszewski (1854 - 1887)

Urodził się w 1854 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1884 roku. Wikariusz w Trzemesznie k. Mogilna. 12 stycznia 1887 jak codziennie wstał wcześnie, udał sie do kościoła. Zasiadł w konfesjonale, następnie gdy nie było już penitentów zaczął odmawiać pacierze kapłańskie, nagle zasłabł i przywoławszy zakrystiana, kazała sie zaprowadzić do domu. Jeszcze w kościele zemdlał, zaniesiony do mieszkania ks. kanonika Tomaszewskiego po 20 minutach życie zakończył o godzinie 8.30. Nagła i niespodziewana śmierć młodego i powszechnie kochanego kapłana wywarła w mieście głębokie wrażenie. Eksportacja ciała do kościoła odbyła się w piątek 14 stycznia, pogrzeb odbył sie w sobotę 15 stycznia 1887 r. o godzinie 10.30.