Ks. Bolesław Dzierwa (1926 - 2003)

We wtorek 11 lutego 2003 r., w dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes - obchodzony jako XI Światowy Dzień Chorego - po Mszy św. i otrzymaniu Sakramentu Chorych odszedł niespodziewanie, mieszkający od kilku miesięcy w Domu Księży Emerytów, śp. Ks. Kanonik Bolesław Dzierwa. Ks. Arcybiskup Metropolita przewodnicząc w Katedrze Mszy Św. żałobnej, w dniu 14 lutego br., powiedział: "Żegnamy dziś jednego z najbardziej zasłużonych kapłanów, człowieka niezwykle skromnego, wrażliwego i całkowicie oddanego Chrystusowi". Ks. Kan. Bolesław Dzierwa urodził się 14 lipca 1926 r. w Kłecku. W 1949 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu, a 6 lat później Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Służbę kapłańską rozpoczął w 1955 r. Przez osiem kolejnych lat był Wikariuszem w parafiach w: Janowcu, Bydgoszczy i Toruniu. Uczył religii, był kapelanem Domu Opieki Społecznej i kontynuował edukację na Wydziale Konserwacji i Zabytkoznawstwa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez krótki czas pełnił również funkcję Prokuratora (ekonoma) i Wykładowcy w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz Konserwatora Zabytków w Gnieźnieńskiej Katedrze. Przyjaciele i współpracownicy wspominają, iż był niezwykle pogodny i w pełni oddany temu, co robił. Był zawsze bardzo zaangażowany w to co robił. Gdy kończono prace restauracji zniszczonego srebrnego sarkofagu św. Wojciecha w końcu lat 80-tych, przybywa na zwołane przez Ks. Kard. Prymasa posiedzenie komisji kurialnej dotyczącej godnego przygotowania Katedry do obchodów milenijnych, przynosząc ogromną fotografię zdemontowanej w czasie ostatniej wojny konfesji św. Wojciecha. Bardzo mu zależało, by ponownie stanęła w zregotyzowanym wnętrzu bazyliki. Ks. Kanonik Dzierwa zafascynowany miłością Boga wolał uczyć, że potężniejszą od śmierci jest miłość, i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany może być człowiek, ludzkość, świat. Wypełniając obowiązki Proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie i budując tamże nowąplebanię, chętnie pomagał i radził księżom proboszczom w Archidiecezji, by godnie, w duchu reformy posoborowej przysposabiać Dom Boży. Od 1989 r. pełnił funkcję Kustosza Zbiorów Sztuki Katedry Gnieźnieńskiej, a od 1991 r. Dyrektora powołanego przez Ks. Prymasa Józefa Glempa Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wtedy dał się poznać szerokiemu gremium słuchaczy niezapomnianymi wystąpieniami podczas Mszy św. w Katedrze i w Radiu Plus, przypominając i wydobywając z pomroku dziejów niecodzienne wydarzenia związane z historią Prymasowskiej Bazyliki Archikatedralnej. Za swoją oddaną posługę Kościołowi w Archidiecezji Gnieźnieńskiej kolejni Arcypasterze obdarzyli zmarłego Kapłana godnościami kościelnymi: Ks. Kard. Józef Glemp w 1988 r. mianował Go Kanonikiem Honorowym Kapituły przy Kościele Kolegiackim pw. św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim; Ks. Abp Henryk Józef Muszyński w 1994 r. Kanonikiem Gremialnym Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej. W kontaktach towarzyskich pogodny, potrafił zafascynować każdego. Wszystkim, którym dał się poznać, pozostanie w pamięci jako człowiek niezwykle zaangażowany, wrażliwy na piękno i niemal zawsze uśmiechnięty. W przeddzień pogrzebu Mszy św. koncelebrowanej z udziałem Kapituły Prymasowskiej przewodniczył jej prepozyt Ks. Bp Bogdan Wojtuś, a Słowo Boże wygłosił Ks. Kan. dr Ludwik Gładyszewski. W piątek, dnia 14 lutego Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks. Abp Henryk J. Muszyński Metropolita Gnieźnieński. Zmarłego Ks. Kan. Bolesława Dzierwę żegnali najbliżsi, przyjaciele, byli parafianie, świeccy i duchowni współpracownicy oraz profesorowie i alumni Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, odprowadzając wraz z wiernymi na cmentarz św. Piotra. Listy kondolencyjne przysłali również: Ks. Kard. Józef Glemp Prymas Polski oraz Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Zmarły Ks. Kan. Bolesław Dzierwa pozostanie wszystkim w pamięci jako niezwykle skromny i pogodny człowiek oraz całkowicie oddany służbie Bogu kapłan. /Ks. Kanonik Jan Kasprowicz Proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Gnieźnie/