Ks. Bernard Klein (1771 - 1843)

Ks. Bernard Klein, pleban w Dębowej Łące, dnia 29 grudnia r. 1843. rozstał się z tym światom. Tenże urodzony w Szląsku w roku 1771 ., wyświęcony zoslał na kapłana d. 19 września 1799. przez Ferdynanda de Rothkirch suffragana wrocławskiego i wikaryusza apostolskiego. Sprawując obowiązki kapelana ostaiecznie we wsi Waltersdorff, pozyskał prezentę na plebanią w Dębowej Łące d. 15 grudnia 1810. gdzie też w r. 1811 aż do swój śmierci sprawował z przykładną gorliwością obowiązki pasterskie.