Ks. Brunon Steuer (1882 - 1937)

Zmarł w samą uroczystość Zielonych Świątek 16 maja 1937 r., proboszcz w Kędzierzynie. Urodził się 13 sierpnia 1882 r. w Wrocławiu. Ojciec jego jako urzędnik państwowy został przeniesiony do Poznania i tu Ks. Brunon uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny, gdzie w r. 1902 uzyskał świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie w r. 1905 otrzymuje święcenia kapłańskie. Wysoka Władza Duchowna posyła ks. Brunona do Gniezna na nauczyciela religii w tamtejszym gimnazjum a następnie do gimnazjum w Wągrowcu. W r. 1912 opuściwszy swą posadę państwową przechodzi do duszpasterstwa parafialnego, spełniając obowiązki wikariusza w Łobżenicy a następnie w Chodzieży. W r. 1916 Władza Duchowna powierza mu parafię w Witaszycach, gdzie jako proboszcz pracuje przez lat 19. Tu pozostawia po sobie trwałe pamiątki, gdyż buduje nowy piękny kościół i powiększa zbyt szczupłą plebanię. W r. 1935 po śmierci ks. proboszcza Nowakowskiego Władza Duchowna powołuje Ks. Brunona na probostwo w Kędzierzynie, gdzie odnawia wnętrze kościoła i oddaje swoje siły pracy duszpasterskiej. Na posterunku obsługi duchownej chwyta go choroba (ogniskowe zapalenie płuc). Leczenie w domu i w sanatorium w Poznaniu nie pomaga. Ks. Brunon poszedł po nagrodę do Tego, który go powołał do ołtarza. Nabożeństwo pogrzebowe odprawił w Poznaniu jego brat, ks. kanonik dr Steuer w otoczeniu duchowieństwa dekanatu wrzesińskiego, licznych przyjaciół kapłanów z udziałem delegacji parafian z Kędzierzyna.