Ks. Bolesław Żychliński (1857 - 1929)

Radca Duchowny i emerytowany subregens Gnieźnieńskiego Seminarium Duchownego umarł po krótkiej chorobie w Poznaniu dnia 1 lipca 1929 roku. Ks. Żychliński urodził się dnia 30 listopada 1857 roku, pochodził z pobożnej wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej. Ukończywszy w r. 1876 gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, podążył na studia teologiczne do Wuerzburga. Dnia 24 kwietnia 1882 wyświęcony na kapłana pracuje na wikariatach w Bninie i w Przemencie, a dalej jako penitencjarz przy Katedrze Poznańskiej. Ks. Arcybiskup Florian Stablewski powołuje go na kapelana swojego, a w r. 1893 powierza mu stanowisko subregensa oraz Katedrę Homiletyki i Katechetyki w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Przez lat 15 Ks. Żychliński wypełnia z całą gorliwością i zaparciem siebie trudne a pełne odpowiedzialności powierzone urzędy, przyczyniając się w głównej mierze do wykształcenia i wyrobienia typu "księdza wielkopolskiego", pracującego z poświęceniem wielkim dla sprawy Kościoła i ludu naszego w czasie niewoli. Z powodu braku zdrowia ustępuje z posterunku, a władza duchowna w uznaniu zasług położonych około Kościoła, mianuje go radcą duchownym. Jako emeryt przenosi się do Poznania, gdzie rozpoczyna nową a owocną działalność katolickiego pisarza ludowego. Pisze więc dziełko o częstej Komunii św. i przyczynia się tym do rozszerzenia praktyki częstej komunii św. wśród wiernych, wydaje dalej cały szereg broszur treści wychowawczej, a później 7 tomików żywotów św. Ósmy tomik pozostawił przygotowany do druku. Dziełkami swoimi, napisanymi językiem prostym ale przez autora przejętego głęboką miłością Boga i bliźniego, przyczynił się prawdziwie do szerzenia królestwa Bożego wśród nas, życiem zaś swoim, przykładem iście kapłańskim budował wszystkich, i braci kapłanów i szeregi wiernych.