Ks. Czesław Sobczak (1935 - 2002)

W dniu 21 maja 2002 r. o godz. 22.05 Pan ulitował się nad cierpieniem wiernego swojego sługi Ks. Czesława i powołał go do siebie. Ks. Proboszcz Czesław Sobczak urodził się 16 kwietnia 1935 roku w Korytach z rodziców Jana i Marii z domu Grobelna. Sakramentu Chrztu św. udzielono mu 22.IV. 1935 r. w Korytach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Oświęcimiu, gdzie po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1954 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 12 marca 1959 r. z rąk Ks. Biskupa Lucjana Bernackiego otrzymał święcenia diakonatu. 11 czerwiec 1960 r. to długo oczekiwany dzień - dzień święceń kapłańskich, które otrzymał z rąk Sługi Bożego - Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Pierwsza placówka duszpasterska to wikariat w Inowrocławiu - Mątwy w parafii pw. Opatrzności Bożej. Po roku został przeniesiony do Damasławka, gdzie pracował przez cztery lata. Następnie po kilka miesięcy w Witkowie, Ignacewie Popowie i od 1964 r. przez sześć lat w Wilkowyji. W maju 1970 r. Prymas Tysiąclecia powołał go na Prokuratora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Niestety po 5 miesiącach uległ wypadkowi samochodowemu i od tego wydarzenia rozpoczęła się droga krzyżowa Ks. Czesława. Dwa lata pobytu w szpitalach i sanatoriach. W roku 1972 Ks. Prymas powołał go na wikariusza przy parafii Św. Trójcy w Bydgoszczy. Był to jego ostatni wikariat. 1 października 1978 roku Władza Duchowna powołała Ks. Czesława na samodzielną placówkę - jako Proboszcza parafii p.w. M.B. Bolesnej w Cielu. Zamieszkał w dawnej pastorówce. Ks. Czesław z wielkim zapałem zabrał się do pracy, troszcząc się nie tylko o wygląd kościoła, ale przede wszystkim o powierzoną sobie owczarnię. Organizuje w kolejnych latach rekolekcje, misje święte, pielgrzymki do Częstochowy, grobu św. Wojciecha i do innych miejsc pielgrzymkowych. Dzięki usilnym staraniom Ks. Czesława rodziny, które zamieszkiwały razem z nim w pastorówce otrzymały mieszkania zastępcze. Przez 24 lata posługi w parafii Ciele kilkakrotnie malował kościół, przekładał dachówkę na kościele. Postarał się o poszerzenie cmentarza, doprowadził wodę i energię elektryczną. Wybudował piękną, przestronną kaplicę cmentarną pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża z częściowym podpiwniczeniem na kostnicę. Załatwił wszystkie formalności, by kościół i plebania stały się prawnie własnością Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Życie Ks. Czesława było nacechowane krzyżem. Wspomniany wypadek samochodowy spowodował, że kulał do końca życia. Będąc już proboszczem w Cielu złamał nogę, przeszedł zawał serca, a ostatnio choroba nowotworowa, która stała się przyczyną jego śmierci. Był bardzo lubiany w gronie kapłańskim. Odznaczał się otwartością, gościnnością, był wspaniałym przyjacielem. W dniu pogrzebu słyszałem kilkakrotnie od różnych parafian "To był bardzo dobry proboszcz, a nawet więcej - przyjaciel. Zawsze miał czas by wysłuchać człowieka, by mu doradzić". Ks. Proboszcz Czesław Sobczak miał w planie położenie nowej dachówki na kościele i plebanii. Niestety śmiertelna choroba przeszkodziła mu w tym. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się wprowadzeniem do kościoła parafialnego w czwartek 24 maja o godz. 17.00. Podczas Mszy św. Słowo Boże wygłosił ks. Ryszard Pruczkowski - Proboszcz parafii p.w. Bożego Ciała z Bydgoszczy. Następnego dnia o godz. 12.00 Ks. Bp Bogdan Wojtuś odprawił Mszę św. pogrzebową, którą koncelebrowało blisko stu kapłanów. Słowo Boże wygłosił Ks. Kan. Antoni Balcerzak - Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła wielka rzesza wiernych z parafii Ciele jak z innych, w których pracował śp. Ks. Czesław. Ciało Ks. Proboszcza spoczęło, zgodnie z Jego wolą wyrażoną w testamencie, na cmentarzu parafialnym w Cielu. "Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie". /Ks. Henryk Berka Dziekan Dekanatu Bydgoszcz III/