Ks. Edward Kośnicki (1820 - 1889)

Ks. Edward Kośnicki, proboszcz w w Dębnie, dekanacie nowomiejskim, zgasł dnia 6 lipca 1889 o godzinie 6 z rana po długich i ciężkich cierpieniach w 69 roku życia swego. Z prawdziwą boleścią przychodzi nam zapisań tę dotkliwą stratę, jaką dekanat nowomiejski ponosi przez śmierć swego seniora (urodzonego w r. 1820 - podczas gdy ks. proboszcz Żerkowski urodził się w 1821, a przewielebny ks. dziekan Sadowski z Siedlemina w r. 1825). Ksiądz Edward Kośnicki cieszył się pomiędzy konfratrami szczególnym szacunkiem i miłością, bo przez cały długi przebieg swego kapłańskiego żywota, razem z czcigodnym księdzem dziekanem stał mężnie i wytrwale przy Kościele i przy Ojczyźnie i nigdy nie zboczył z drogi prawdy. Przy cudownym obrazie Najśw. Panny w Dębnie strzegł wiernie trzody swojej, która go wzajem czułą otaczała miłością. Pracował i czytał wiele, a jeszcze przed kilku laty spisywał w Kuryerze pamiątki i wspomnienia swego kościoła. Niech go Pan Bóg przyjmie do chwały swojej.