Ks. Edward Sucharski (1872 - 1935)

W niedzielę, dnia 24 listopada 1935 roku zasnął w Bogu zacny i ogólnie szanowany kapłan ks. Edward Sucharski, proboszcz parafii grabowskiej i dziekan dekanatu ostrzeszowskiego. Ks. Edward Sucharski urodził się w Jaksicach na Kujawach dnia 13.X .1872. Do gimnazjum uczęszczał w Inowrocławiu i Chełmnie. Studia teologiczne odbywał w seminariach duchownych w Poznaniu i w Gnieźnie. W roku 1899, 12 listopada, otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz był czynny przez jeden rok w Pogorzeli, po czym przy ówczesnym kościele sukursalnym w Zielonej Wsi, następnie otrzymał prezentę na beneficjum Słupia, w dekanacie kępińskim, gdzie sprawował urząd administratora do roku 1910. W tymże roku 1 kwietnia został ustanowiony jako proboszcz w Grabowie nad Prosną, gdzie odznaczał się cichą a gorliwą pracą duszpasterską. W roku 1823 został zamianowany dziekanem ostrzeszowskim. Ks. Sucharskiego cechowało pogodne usposobienie, to też parafianie chętnie się do niego zbliżali, szukając rady i otuchy w trudnych chwilach życia. Był zwłaszcza gorliwym spowiednikiem. W czasie niewoli podtrzymywał ducha polskiego, pracował gorliwie w towarzystwie robotników, w kółku rolniczym, w towarzystwie śpiewu, w towarzystwach młodzieży; zajmował się chętnie Bankiem Ludowym. Ks. Sucharski chorował przez cały rok. W czasie swej choroby, a zwłaszcza w ostatnich jej tygodniach cierpiał wiele, ale cierpienia cierpliwie znosił. Kilkakrotnie był zaopatrzony Sakramentami św. Także w dniu swego zgonu przyjął Komunię Św., zachowując do ostatniej chwili życia przytomność. W pogrzebie Ks. Sucharskiego wzięło udział liczne duchowieństwo oraz wielkie rzesze parafian i wiernych z okolicy, dając dowód przywiązania do niego i wdzięczności.