Ks. Franciszek Bażyński (1801 - 1876)

Zmarł 12.03.1876 roku. Ks. Franciszek urodził się 01.03.1801 roku w Poznaniu i tu w 20 roku życia wstąpił do Seminarium Duchownego. W roku 1836 za związki z emisariuszami porwany do więzienia w Hausvoigtei w Berlinie, skazany został po 2 letniej kaźni na 15 lat fortecy i dopiero w roku 1840 zwolniony został z dalszych więziennych więzów. W roku 1941 otrzymał probostwo w Niepruszewie, a w 1848 roku probostwo w Lwówku, skąd w 1848 roku został wysłany na sejm berliński z Gustawem Potworowskim, ks. Stefanowiczem, Józefem Lipskim, Józefem Kurcewskim i innymi. W roku 1849 powołany na proboszcza parafii św. Wojciecha w Poznaniu, a w 1850 mianowany radcą konsystorskim, wreszcie wybrany posłem do Berlina. Złożył mandat w 1852 roku i odtąd głównie oddał się pracy około krzewienia oświaty pomiędzy ludem, ku czemu w 1863 roku rozpoczął znane "Wydawnictwo dobrych a tanich książek". Był to kapłan gorąco do Ojczyzny przywiązany i stąd poważany i czczony przez wszystkich, czego najwymowniejszym dowodem hołdy jakich doznał od wszystkich warstw polskiego społeczeństwa w dniu 50 lecia kapłańskiego jubileuszu.